Digitaal Erfgoed Conferentie 2011: Beter Weten! - Interactie erfgoed en wetenschap

Logo Digitaal Erfgoed Conferentie 2011

De Digitaal Erfgoedconferentie 2012 vindt plaats op maandag 3 en dinsdag 4 december 2012 in De Doelen, Rotterdam. Het thema is dit jaar 'Beter Weten! - Interactie erfgoed en wetenschap'. Tijdens deze zevende editie van de Digitaal Erfgoedconferentie staat de vraag centraal hoe erfgoedinnovatie en wetenschap elkaar beïnvloeden. Met andere woorden: 'what can science do for you and what can you do for science?'

Digitaal erfgoed en wetenschap groeien naar elkaar toe. Steeds meer erfgoedinstellingen werken samen met universiteiten en bedrijven om kennisintensieve en innovatieve producten te maken waar beide partijen baat bij hebben. Het CATCHPlus-project bijvoorbeeld bouwt software en diensten om erfgoed beter toegankelijk te maken en houden.

CATCHPlus loopt eind 2012 af en organiseert daarom samen met DEN DE conferentie 2012. In het programma worden onder andere de resultaten opgenomen van CATCHPlus-projecten. Maar het programma is breder: diverse sprekers tonen de hele caleidoscoop van aspecten die met wetenschap en digitaal erfgoed samenhangen. Van digitalisering en dataverrijking tot crossmediaal onderzoek in de digitale geesteswetenschappen. Van e-erfgoed tot e-humanities en instellingen op het breukvlak van erfgoed en wetenschap, zoals de diverse science centra en de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).

Specifieke vragen die aan bod komen zijn:

  • Hoe kan de digitale beschikbaarheid van collecties onderzoek beïnvloeden?
  • Wat is het effect van creatieve innovatie op collectiebeheer en -presentatie?
  • Welke nieuwe typen onderzoek worden mogelijk met gecombineerde media?
  • Welke nieuwe producten brengt deze kennisuitwisseling tot stand?
  • Hoe sluit het onderzoek uit de call voor Topsector Creatieve Industrie aan bij de behoeften van het cultureel erfgoed?

Meer informatie vindt u op de website van DEN.

Details
Datum 
03-12-2012 - 04-12-2012
Praktisch
Locatie 

Congresgebouw De Doelen
Rotterdam, Nederland

  • Agendabericht
  • |
  • 02-10-2012
  • |
  • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)