Studiedag 'Kunst- en erfgoedrecht'

Logo Themis

Het kunst- en Cultureel-Erfgoedrecht is een interdisciplinaire rechtstak die zich in de voorbije 15 jaar steeds meer ontwikkelde en waarvan het belang zich niet alleen in de juridische praktijk laat gevoelen, maar ook op het niveau van het lokaal, regionaal en zelfs internationaal erfgoedbeleid, in de ruimtelijke ordening, de archeologie, het museumwezen en de kunsthandel.

Tijdens de studiedag ‘Kunstrecht en Cultureel Erfgoed’ wordt op enkele van die materies ingegaan. Zo staat in de eerste plaats een toelichting bij de recente ontwikkelingen in het cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse overheid op het programma. Verder wordt bijzondere aandacht besteed aan de bescherming van het archeologisch erfgoed, een materie die de jongste jaren onmiskenbaar een verhoogde belangstelling geniet, alsook aan de voorbereiding van het nieuwe Onroerenderfgoeddecreet.

Tot slot komen ook prangende kwesties uit de kunsthandel en het museumwezen aan bod met een overzicht van de actualia inzake authenticiteits- en provenance-geschillen in de Belgische en internationale kunsthandel.

De studiedag wordt twee maal georganiseerd, zowel op maandag 17 december (Brussel) als op donderdag 20 december (Hasselt). Deze opleiding wordt verzorgd door Mevr. Marina Laureys (Vlaamse Gemeenschap), prof.dr. A-M Draye (UHasselt & KU Leuven) en prof. dr. B. Demarsin (HUBrussel & KU Leuven). Onderstaande folder biedt u meer inzage in de behandelde onderwerpen alsook wat praktische informatie.

Details
Datum 
17-12-2012 - 20-12-2012
  • Agendabericht
  • |
  • 13-12-2012
  • |
  • Sam Capiau (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)