Miræus-lezing 'The British Country House Library' (Marc Purcell)

Bibliotheek van Blickling Hall

Het is algemeen bekend dat grote aristocratische huizen in heel Europa ooit allemaal waren uitgerust met een imposante bibliotheek. Minder bekend, tenminste in continentaal Europa, is echter dat nog vele honderden van deze bibliotheken bestaan in verscheidene historische huizen in Engeland, Schotland en Wales. Ruim 300 000 boeken uit meer dan 150 bibliotheken zijn overgebleven  en worden beschermd door de National Trust, dat ondanks zijn naam geen overheidsinstelling is, maar een private stichting die werd opgericht in de late negentiende eeuw. Andere bibliotheken zijn het eigendom van kleinere particuliere stichtingen en anderen zijn nog steeds in handen van particulieren. Verbazingwekkend genoeg is slechts een miniem deel van deze bibliotheken grondig bestudeerd.

Mark Purcell, bibliotheekbeheerder van de National Trust, heeft de afgelopen twaalf jaar gewerkt aan de compilatie van een volledige elektronische databank van deze collecties (online beschikbaar gesteld via Copac, de catalogus van onderzoeksbibliotheken in het Verenigd Koninkrijk en Ierland). Momenteel voert hij uitgebreid onderzoek naar de bibliotheken van Britse en Ierse landhuizen. In deze rijk geïllustreerde uiteenzetting zal hij enkele thema’s  van dit onderzoek nader belichten. Het is reeds duidelijk dat deze collecties niet alleen opmerkelijke boeken bevatten, maar dat onderzoek naar deze bibliotheken in hun geheel ons veel kan leren over de geschiedenis van bibliotheken, boeken, boekverzamelingen en leespraktijken.

Mark Purcell is sinds 1999 curator van de bibliotheken van the National Trust. Voordien doceerde hij geschiedenis aan Oriel College, Oxford en volgde hij een opleiding aan University College, London. Als auteur publiceert Mark Purcell over de geschiedenis van het boek en van bibliotheken in het vroegmoderne Groot-Brittanië en Ierland.

Details
Datum 
23-01-2013
Praktisch
Locatie 

Nottebohmzaal van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience
Hendrik Conscienceplein 4
2000 Antwerpen

Tijd 

18:00 uur

Prijs 

Gratis

  • Agendabericht
  • |
  • 16-01-2013
  • |
  • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)