Tentoonstelling 'Magnifieke Middeleeuwen'

Affiche tentoonstelling 'Magnifieke Middeleeuwen'

In het voorjaar van 2013 toont het Museum Plantin-Moretus, in samenwerking met Illuminare - Studiecentrum voor Middeleeuwse Kunst (KU Leuven), een selectie van haar veertig mooiste verluchte handschriften. De publicatie van de nieuwe wetenschappelijke studie over deze uitzonderlijke collectie is de aanleiding om de belangrijkste en mooiste manuscripten aan het publiek voor te stellen.

Handschriftencollectie uit het Museum Plantin-Moretus

In de zestiende eeuw verzamelde Christoffel Plantin voor zijn drukkersatelier ‘vroege’ handschriften met bijbelse en klassieke teksten. Enkele werken dienden vermoedelijk  als basis voor de eerste gedrukte edities. Kleurrijke initialen en subtiele randversieringen verhogen de visuele aantrekking van deze vroege handgeschreven teksten op perkament.

In het midden van de zeventiende eeuw werd de verzameling uitgebreid met enkele schitterend verluchte Parijse bijbels, missalen en getijdenboeken. De aangekochte handschriften met miniaturen waren afkomstig uit alle streken van Europa. De collectie van Balthasar II Moretus groeide uit tot een kleine bibliofiele schatkamer.

De laatste generatie Moretussen verrijkte de verzameling nog meer. Vanaf de late achttiende eeuw  werden verluchte handschriften immers beschouwd als exquise kunstwerken uit een ver en exotisch middeleeuws verleden. De schitterende tweedelige Boheemse ‘Wenceslas Bijbel’, de Kronieken van Froissard en enkele mooie getijdenboeken uit de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden zijn de kroonjuwelen uit de collectie.

De tentoonstelling illustreert ook een minder gekend aspect van de verzamelgeschiedenis. In de wereld van het gedrukte boek kregen veel middeleeuwse manuscripten immers een nieuwe bestemming. Sommige perkamenten folio’s werden gerecycleerd en kregen een tweede leven als schutblad of als boekomslag.

Tentoonstellingscatalogus

De resultaten van het nieuwe kunstwetenschappelijk onderzoek worden gebundeld in een rijk geïllustreerde Engelstalige catalogus: Lieve Watteeuw & Catherine Reynolds, Catalogue of Illuminated Manuscripts. Museum Plantin Moretus, Corpus of Illuminated Manuscripts 20, Illuminare, Research Centre for Medieval Art (KU Leuven), ed. by Jan Van der Stock, Peeters Publishers, London-Leuven-Walpole, 2013.

Handschriften online

Sinds kort zijn de mooiste exemplaren van de collectie manuscripten volledig online te bekijken. Het oudste handschrift van het museum, het Carmen Paschale van Sedulius uit de negende eeuw en verschillende vijftiende-eeuwse getijdenboeken met hun prachtige miniaturen en randversiering zijn van de eerste tot de laatste folio via internet te doorbladeren. De tweedelige Wenceslasbijbel van 1402-1403 met 210 miniaturen springt het meest in het oog.

Het Museum Plantin-Moretus

Het Museum Plantin-Moretus is het woonhuis met uitgeverij-drukkerij van de familie Plantin-Moretus. Het atelier van de belangrijkste 16de-eeuwse drukkerij ligt er na 440 jaar bij alsof de zetters, lettergieters, drukkers en proeflezers elk moment hun werkdag kunnen aanvatten. De oudste drukpersen ter wereld staan er. Ze getuigen van de eerste industriële verspreiding van kennis en beeld. In het historisch woonhuis bevindt zich de rijke kunstcollectie met onder meer schilderijen van huisvriend Peter Paul Rubens.

Details
Datum 
02-02-2013 - 05-05-2013
Praktisch

Museum Plantin-Moretus
Vrijdagmarkt 22 - 2000 Antwerpen
Tel.: +32 (0)3 221 14 50

  • Agendabericht
  • |
  • 19-12-2012
  • |
  • Sam Capiau (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)