Congres 'Het Gruuthusehandschrift. Literatuur, muziek, devotie rond 1400'

Congres 'Het Gruuthusehandschrift. Literatuur, muziek, devotie rond 1400'

Het Gruuthusehandschrift werd circa 1395-1408 in Brugge samengesteld. Het is een belangrijke getuigenis van de Middelnederlandse letterkunde en een rijke informatiebron over de laatmiddeleeuwse stedelijke cultuur in de Nederlanden. Naast gebeden en gedichten bevat het handschrift de oudste collectie liederen met muzieknotatie uit de Lage Landen: hoofse en onhoofse liefdesliederen, gezelschapsliederen en religieuze liederen.

Het Gruuthusehandschrift vormt het uitgangspunt en de rode draad voor de tentoonstelling in het Gruuthusemuseum. Na een beknopte inleiding over het handschrift en over de stad Brugge circa 1400 wordt een aantal thema’s belicht die het handschrift zelf aanreikt: muziek, liefde, ‘const’, gezelschap en devotie. Het congres herneemt deze thema’s als vertrekpunt voor een internationale en multidisciplinaire benadering van (stads)cultuur in Noordwest-Europa aan het begin van de 15de eeuw. Op dit congres zullen nieuwe inzichten toegelicht en ontwikkeld worden op het vlak van geschiedenis, kunstgeschiedenis, literatuur en musicologie.

Als bijlage vindt u het volledige programma. Inschrijven kan tot 12 april.

Details
Datum 
25-04-2013 - 27-04-2013
  • Agendabericht
  • |
  • 28-02-2013
  • |
  • Sam Capiau (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)