Symposium 'De bijdrage van chemisch onderzoek aan de kunst'

Een onderzoekster analyseert een schilderij met geavanceerde aparatuur

Op vrijdag 8 november 2013 vindt in het Jubelpark in Brussel een studiedag rond de analyse, restauratie en conservatie van kunstvoorwerpen vroeger en nu plaats. Er zal onder andere worden ingegaan op nieuwe bedreigingen die te wijten zijn aan klimaatveranderingen, nieuwe schadelijke milieucomponenten, moedwillige vernielingen, e.a. Daarnaast wordt er ook gekeken naar de praktische toepassingen van chemische methodes en vormen van preventieve conservatie.

Lieve Watteeuw en Marina Van Bos zullen de specifieke problematiek rond middeleeuwse miniaturen en handschriften behandelen. Zij zullen zowel de historische context van chemie en documentair erfgoed, als enkele actuele onderzoeks- en conservatie projecten toelichten.

Deze studiedag richt zich niet alleen tot chemici die de evolutie van deze restauratie- en conservatiemethoden volgen, maar ook tot al wie bekommerd is om het behoud van ons cultureel erfgoed.

Details
Datum 
08-11-2013
Praktisch
Locatie 

Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) | Jubelpark 1, B-1000 Brussel

Uiterste inschrijfdatum 

Inschrijven vóór 30 oktober 2013.

  • Agendabericht
  • |
  • 09-10-2013
  • |
  • Webredactie (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)