Vorming 'Binnenklimaat op de tocht? (R)evolutie in de klimaatrichtlijnen voor erfgoed'

Klimaatcontrole: Uitvoeren van metingen naar temperatuur en luchtvochtigheid in

Al wie met roerend en onroerend erfgoed begaan is, krijgt te maken met het bepalen van de normen voor de meest geschikte bewaaromstandigheden, in het bijzonder de klimaatomgeving voor objecten en interieurs.

Internationaal wordt al een tijdje gediscussieerd over zin en onzin, nut en noodzaak van de al decennialang vastgelegde getallen voor temperatuur en relatieve vochtigheid, en de toegelaten fluctuaties. De tot nog toe gehanteerde normen komen op de tocht te staan, want uit onderzoek blijkt alsmaar duidelijker dat het vastklampen aan de opgelegde strakke richtlijnen niet altijd schade aan objecten kan voorkomen, en, omgekeerd, dat omstandigheden buiten de richtlijnen niet altijd aantoonbaar rechtstreeks schade aan objecten veroorzaken.

Hoe moet u als beheerder van een erfgoedcollectie omgaan met deze wetenschap in het achterhoofd? Kortom: hoe definieert u de collectienoden en hoe leidt dit tot  besluitvorming over het binnenklimaat?

Tijdens de infodag ‘Binnenklimaat op de tocht’ op 28  augustus verduidelijken we de huidige stand(punten) inzake klimaataanbevelingen, gevolgd door een aantal inspirerende voorbeelden van ’good practices’.

Deze informatiedag is een initiatief van FARO en het Klimaatnetwerk Vlaanderen waarvan de Vlaamse Erfgoedbibliotheek lid is.

Programma 

09.30 uur: Onthaal

10.00 uur: Verwelkoming | Leon Smets, FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed

10.05 uur: Historiek van de klimaatrichtlijnen: waar komen we vandaan? | Leon Smets

10.30 uur: Het museale binnenklimaat: het besluitvormingsproces onder de loep | Bart Ankersmit, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Nederland

11.10 uur: Gelegenheid tot vragen

11.20 uur: Klimaatbeheersing in kerkinterieurs. Maatwerk of confectie? | Ann-Cathérine Olbrechts, depotconsulent Oost-Vlaanderen

11.45 uur: Een bouwfysisch verantwoord binnenklimaat. De kerk van Watervliet onder de loep | Lien De Backer, Vakgroep Architectuur & Stedenbouw, Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, UGent

12.15 uur: Lunch

13.15 uur: Hoe het klimaat werkt in het Amsterdam Museum. Geschiedenis en actuele keuzes | Marysa Otte, teamleider behoud en beheer Amsterdam Museum

13.45 uur: De Gentse Boekentoren gaat ondergronds. Kroniek van een historische inhaaloperatie inzake collectiezorg | Hendrik Defoort, collectiebeheerder Universiteitsbibliotheek Gent

14.15 uur: Gelegenheid tot vragen

15.00 uur: Koffiepauze

15.15 uur: Reünie: bruikleen van grote altaarstukken aan de Antwerpse kathedraal. Voorbereiding en evaluatie | Lizet Klaassen, hoofd restauratieatelier KMSKA

15.45 uur: Global warming: kunst en klimaatmodellen toen en nu | Till-Holger Borchert, conservator Groeningemuseum Brugge

16.15 uur: Nabeschouwing & slotwoord | Marc Jacobs, directeur FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed

16.30 uur: Borrel

Details
Datum 
28-08-2014
Praktisch
Locatie 

Auditorium van het Vlaams Administratief Centrum (VAC), Koningin Maria Hendrikaplein 70, 9000 Gent (naast het Sint-Pietersstation).

Prijs 

50 euro.

Inschrijven 

Inschrijven kan voor 18 augustus via een online formulier.

  • Agendabericht
  • |
  • 10-07-2014
  • |
  • Sam Capiau (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)