Workshop 'Short Title Catalogus Vlaanderen 2014'

Oude drukken en STCV-handleiding, STCV-workshop 2010

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek organiseert begin december 2014 voor de derde maal een STCV- workshop; dit keer in de Openbare Bibliotheek Brugge. Gedurende deze dagen kunt u in theorie en praktijk kennismaken met het project Short Title Catalogus Vlaanderen en meer in het bijzonder met de methode die gevolgd wordt bij het maken van de gedetailleerde bibliografische beschrijvingen van oude drukken in de STCV-databank.

Beschrijven van oude drukken

De STCV-workshop richt zich tot wie bezig is met de ontsluiting van oude drukken én tot iedereen die interesse heeft voor het oude boek en graag meer wil leren over de methodes om oude drukken op een correcte manier te beschrijven. De workshop focust weliswaar op de STCV-methode, maar plaatst deze in een bredere boekhistorische context. Daarbij wordt steeds de vraag gesteld hoe allerlei kenmerken van een oude druk op een consequente manier kunnen vertaald worden in een bibliografische beschrijving.

Hoe werd een boek gedrukt en hoe kunnen we dit aflezen en omzetten in een beknopte formule? Wie was er betrokken bij de totstandkoming van een uitgave en waar vinden we gegevens hierover terug? Hoe kunnen we op een sluitende manier een onderscheid maken tussen verschillende edities van een boek? Welke afwijkingen bestaan er tussen verschillende exemplaren en hoe moeten we deze interpreteren en beschrijven?

Voor en door wie?

Deelnemen aan de STCV workshop kan om verschillende redenen interessant zijn. Catalografen en bibliografen van erfgoedbibliotheken, boekhistorici, onderzoekers, bibliofielen en verzamelaars kunnen veel vruchten plukken van een week intensief contact met oude drukken. Ze leren hoe ze de STCV-databank en de STCV-methode kunnen gebruiken als hulpmiddelen bij hun eigen werk of onderzoek, of bij het beheer van hun verzameling.

De STCV-workshop is tevens de eerste stap in de opleiding van tijdelijke STCV-redacteurs die in het kader van samenwerkingsprojecten tussen de Vlaamse  Erfgoedbibliotheek en collectiebeherende instellingen en organisaties ingeschakeld worden om de oude drukken uit 'hun' collectie in de STCV-databank te ontsluiten.

Voor de begeleiding staan vier ervaren bibliografen in: Diederik Lanoye, voormalig STCV-projectmedewerker en nu catalograaf oude drukken aan de Universiteitsbibliotheek Leuven, Steven Van Impe, voormalig STCV-projectmedewerker en nu conservator oude drukken van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience te Antwerpen, Goran Proot, voormalig STCV-projectmedewerker en nu conservator in de Bibliothèque Mazarine te Parijs, en Susanna De Schepper, STCV-projectmedewerker van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek.

Programma 

Het programma van de workshop bestaat uit een combinatie van theoretische sessies en praktische oefeningen. Eerst worden ondermeer de zonet genoemde vragen toegelicht en wordt de specifieke STCV-aanpak uitgelegd en geïllustreerd.

Daarna volgen oefeningen 'met de boeken op tafel'. De theorie wordt dan omgezet in de praktijk. Elke deelnemer werkt in de loop van de week een aantal bibliografische beschrijvingen uit volgens de STCV-methode.

Aanvullende informatie 

Voor meer informatie over de workshop kunt u contact opnemen met de STCV-projectmedewerker van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek, Susanna De Schepper.

Alle informatie over het STCV-project vindt u in het dossier op deze website.

Details
Datum 
02-12-2014 - 04-12-2014
Praktisch
Locatie 

Openbare Bibliotheek Brugge (Hoofdbibliotheek Biekorf)
Kuipersstraat 3, 8000 Brugge

Tijd 

De workshop gaat door van 2 tot en met 4 december 2014.
[Gezien de geplande staking in de provincies Oost- en West-Vlaanderen, Namen en Luik op maandag 1 december, wordt het programma van de STCV-workshop herverdeeld over 3 dagen ipv 4!!]

Op dinsdag 2 december worden de deelnemers ontvangen tussen 9u30 en 09u50. Het programma start die dag om 09u50 en eindigt ca. 17u00.

Woensdag en donderdag start het programma om 9u30 en wordt er afgesloten ca. 17u00.

Prijs 

€ 200 (lesmateriaal, koffie en lunch inbegrepen)

Max. aantal deelnemers 

Om een optimale begeleiding te garanderen, wordt het aantal deelnemers beperkt tot 15. U wacht dus best niet te lang om uw inschrijving te bevestigen.

update 20/11/2014: Het maximum aantal deelnemers is inmiddels bereikt. Inschrijven voor deze workshop is niet meer mogelijk!

Uiterste inschrijfdatum 

1 november 2014

Inschrijven 

Inschrijven is niet meer mogelijk voor deze workshop.

  • Agendabericht
  • |
  • 07-10-2014
  • |
  • Susanna De Schepper (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)