Kick-off collegagroep ‘Verhuizen van documentaire collecties’

Handvat in verhuisdoos waardoor boek zichtbaar is

Om kennis en ervaringen over het verhuizen van documentaire collecties te verzamelen en te delen starten FARO en de Vlaamse Erfgoedbibliotheek met een collegagroep ‘Verhuizen van documentaire collecties’.

Doel en doelgroep

De bedoeling is om tussen archivarissen en erfgoedbibliothecarissen praktijkgerichte informatie en instrumenten uit te wisselen over alle stappen die betrekking hebben tot het verhuizen van archieven en erfgoedbibliotheken. We willen ook een forum opzetten voor het delen van mensen en middelen. Zowel ervaringsdeskundigen als mensen die in de nabije of verre toekomst een verhuizing moeten organiseren zijn welkom.

Ook nuttig voor u?

Elke erfgoedbibliotheek of archiefinstelling wordt ooit geconfronteerd met de verhuis van een collectie. Denk bijvoorbeeld aan het overbrengen van de hele collectie naar een nieuw depot, het verplaatsen van bepaalde bestanden naar nieuwe rekken of de integratie van de collectie van een andere organisatie zoals de opname van een OCMW-archief door het gemeentearchief.

Hoe klein een verhuis ook is, veel archivarissen en bibliothecarissen hebben praktische vragen waar ze niet direct een antwoord op kunnen vinden. Hoe pak ik dit efficiënt en planmatig aan? Hoe verpak ik veilig mijn boeken? Hoe kan ik mijn archiefdozen het best stapelen? Waar vind ik goed verhuismateriaal? Wat als ik plotseling een schimmel ontdek? Rond het verhuizen van collecties leven heel wat vragen naar praktische instrumenten, tips en hulp.

Inschrijven kan met een mail naar Bart De Nil (FARO).

Details
Datum 
27-01-2015
Praktisch

dinsdag 27 januari 2015 van 13.30 - 16.00 uur, Colibrant-kapel, Deensestraat 6, Lier
Gratis

  • Agendabericht
  • |
  • 26-09-2014
  • |
  • Nicolas Janssen (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)