Colloquium 'Verzoekingen. Mystiek en identiteit in de moderne Vlaamse letterkunde'

Olieverfportret van Ruusbroec

Op 30 oktober 2015 organiseert het Ruusbroecgenootschap in samenwerking met het Instituut voor de studie van de letterkunde in de Nederlanden (ISLN) en de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience het colloquium 'Verzoekingen. Mystiek en identiteit in de moderne Vlaamse letterkunde'

Dit colloquium verkent de manier waarop de mystieke traditie heeft doorgewerkt in de moderne Vlaamse letterkunde en onderzoekt de rol die de mystieke traditie heeft gespeeld in de constructie van de identiteiten van diverse actoren uit het literaire veld. 

'Verzoekingen' is onderdeel van de 'Ruusbroec Encounters', een reeks van vier colloquia die het Ruusbroecgenootschap organiseert om haar negentigjarig bestaan te vieren.

Meer informatie vindt u op de site van het Ruusbroecgenootschap.

Details
Datum 
30-10-2015
  • Agendabericht
  • |
  • 28-09-2015
  • |
  • Cynthia Buts (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)