Presentatie digitalisering Belgische architectuurtijdschriften

Voorpagina tijdschrift

Op 5 november 2015 geeft professor Hélène Jannière (Université de Rennes 2) een lezing over twintigste-eeuwse architectuurtijdschriften in de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Op deze avond worden ook voor het eerst de resultaten van de duurzame digitalisering van belangrijke Belgische architectuurtijdschriften getoond.

Belangrijk erfgoed

Historische architectuurtijdschriften als belangrijk cultureel erfgoed zijn vandaag van onschatbare waarde voor geïnteresseerde architecten, ontwerpers, studenten, architectuurwetenschappers, (kunst-)historici, monumentenzorgers en restaurateurs. Ze bieden inzicht in de brede architectuurcultuur van een periode, in de bouwproductie, de opererende en toonaangevende architecten, verschillende visies en polemieken, invloedrijke auteurs, netwerken, enzovoort.

Het Centrum Vlaamse Architectuurarchieven (CVAa) bracht in de afgelopen jaren het precieze bezit in kaart van achttien afgesloten architectuurtijdschriften. Deze tijdschriften worden veel geraadpleegd en worden juist daardoor bedreigd: veelvuldige consultatie werkt gebruiksschade immers in de hand. Digitalisering moet de inhoud beter toegankelijk maken en de originelen helpen beschermen.

Digitaliseringsproject

In 2013 diende het Centrum Vlaamse Architectuurarchieven, de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience en de Universiteitsbibliotheek Gent een aanvraag in bij het fonds Inbev-Baillet Latour dat wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting. De Vlaamse Erfgoedbibliotheek is adviespartner binnen dit project.

De keuze van de tijdschriften werd bepaald door hun architectuurhistorische belang en de aanwezigheid van een volledige reeks in de collecties van de partnerbibliotheken. Daarom werd gekozen voor l’Émulation, Habitation à bon marché en Bâtir.

Eind 2013 vernamen de partners dat het Fonds de aanvraag honoreerde. Twee jaar later zijn de tijdschrijften gedigitaliseerd en worden ze elektronisch beschikbaar gemaakt in de beide bibliotheken. Om auteursrechtelijke redenen kan dat voorlopig alleen nog intra muros, binnen de muren van de instelling.

Programma 
  • Welkom - An Renard (Erfgoedbibliotheel Hendrik Conscience)
  • Voorstelling project digitalisering Belgische architectuurtijdschriften (Centrum Vlaamse Architectuurarchieven) 
  • Lezing van Hélène Jannière (in het Engels)
  • Architectuurtijdschriften als onderdeel van een breder verhaal: de Architectuurfocus - Sylvia Van Peteghem (Universiteitsbibliotheek Gent)
  • Preview: gedigitaliseerde tijdschriftnummers in het nieuwe DAMs systeem van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience
Details
Datum 
05-11-2015
Praktisch

Het programma en het inschrijvingsformulier voor deze lezing vindt u op de website van Centrum Vlaamse Architectuurarchieven.

  • Agendabericht
  • |
  • 30-09-2015
  • |
  • Cynthia Buts (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)