Studiedag KBR 'Onderzoekswerk in (erfgoed)bibliotheken'

Studiedag KBR 'Onderzoekswerk in (erfgoed)bibliotheken'

Op 21 april 2016 organiseert de Contactgroep van het Fonds National de la Recherche Scientifique (FNRS) “Documents rares et précieux” een studiedag over de plaats van het onderzoek in bibliotheken en meer bepaald in erfgoedbibliotheken.

Een debat dat steeds terugkeert in verband met onderzoek in de menswetenschappen, is ongetwijfeld dat over het nut en de maatschappelijke impact van dat onderzoek. Nu geschiedkundigen zich zorgen maken over de afstand die hen scheidt van de samenleving, lijkt het gepast even stil te staan bij de mogelijkheid dat zij zichzelf zouden terugtrekken en dat alle bruggen tussen onderzoekers en hun publiek worden opgeblazen.

Opzet van de studiedag

De studiedag wil verslag uitbrengen over bovenstaande vragen. Specialisten van het boekenvak en universitaire onderzoekers zullen het hebben over lopende werkzaamheden en projecten, de moeilijkheden om ze te lanceren en na te denken over toekomstperspectieven. 

Deze studiedag biedt de kans om een discussie te voeren over:

 • de problemen in verband met de inventarisering van de collecties en de grote databanken;
 • de uitdagingen van de digitalisering;
 • de onderzoeksdomeinen die nog moeten worden verkend;
 • het cultureel beleid;
 • de relaties met de overheden;
 • ....

Het is de bedoeling om het belang van de fundamentele opdrachten van al deze spelers van de boekensector op krachtdadige wijze opnieuw te formuleren: de preservering, de studie en de doorgifte van ons geschreven erfgoed.

Over de Contactgroep van het FNRS “Documents rares et précieux”

De FNRS-contactgroep voor zeldzame en waardevolle documenten is de Franstalige tegenhanger van de Vlaamse Werkgroep Boekgeschiedenis. De groep heeft als doelstelling contacten te bevorderen tussen enerzijds bibliothecarissen en anderzijds onderzoekers die allerlei aspecten van het oude en waardevolle boek bestuderen (bv. drukkerij, illustratie, binding, herkomst, boekgeschiedenis). Beide partijen kunnen zo ervaringen en ideeën uitwisselen, discussies over actuele problemen voeren en meer te weten komen over elkaars onderzoek en projecten.

Programma 

Het volledige programma vindt u op de website van de KBR.

Details
Datum 
21-04-2016
Praktisch
Locatie 

Koninklijke Bibliotheek van België, Kunstberg, 1000 Brussel

Tijd 

10u30-17u30

Prijs 

De toegang is gratis, exclusief de vrije lunchpauze.

Inschrijven 

Inschrijven kan via het invulformulier op de website. 

 • Agendabericht
 • |
 • 23-03-2016
 • |
 • Webredactie (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)