Internationaal symposium Cores 'Een veelzijdige kijk op eenvoudige (boek)banden'

Logo Cores

Hoe katernen samen houden in een omslag of band? De vraag klinkt eenvoudig; het antwoord is dat niet. Steeds opnieuw werden nieuwe methodes bedacht: eenvoudig en complex, soepel of strak, met leer, textiel of perkament.

Uiteraard trekken complexe boekconstructies en versierde luxebanden onze aandacht. Maar het zijn vooral soepele banden met eenvoudige structuren die massaal in archieven en bibliotheken liggen gestapeld. Eeuwenlang werd er nauwelijks naar omgekeken. Pas de laatste jaren trekken ze de aandacht van collectiebeheerders, restauratoren en onderzoekers. En die interesse wordt beloond. Wie met eenvoudige banden aan de slag gaat, ontdekt rijke, complexe verhalen.

Een symposium over de conservering en restauratie van (boek)banden

Op 17 juni 2016 organiseert Cores voor de eerste keer een internationaal symposium. Internationale experten geven lezingen, restauratoren delen hun ervaring over concrete restauraties, en Brugse archieven en bibliotheken laten in eigen huis hun banden zien.

Centraal staat de vraag hoe katernen kunnen worden samengehouden in een omslag of band en hoe er correct kan worden omgegaan met soepele banden, koperten en registerbanden. Invalshoeken die aan bod komen zijn terminologie, technieken en structuren bij gebruiksbanden, alsook conservatie en restauratie, geschiedenis en hedendaagse bandcreaties.

De bedoeling is om met dit symposium een tweejaarlijks platform te creëren voor kennisuitwisseling onder restauratoren boek en archief, in nauwe samenhang met collectiebeheerders en experten in papieren erfgoed.

Cores: een samenwerkingsverband

Cores, of voluit het Competentieplatform voor Conservering en Restauratie van Boeken en Archief, is een samenwerking tussen vormingsinstelling Syntra West en een reeks Brugse partners: het Rijksarchief en het Stadsarchief, de archiefdiensten van Bisdom en Grootseminarie, het OCMW-archief, de Erfgoedcel en de Openbare Bibliotheek. Ook de provincies Oost- en West-Vlaanderen participeren in Cores.

Samen bundelen deze partners hun expertise om activiteiten rond restauratie en conservering van boeken en archief, onderzoek, opleiding en dienstverlening mogelijk te maken. Cores heeft hiervoor een duidelijke missie:

 • Communicatie en netwerking bevorderen ten gunste van de sector;
 • Opleiding stimuleren en tewerkstelling bevorderen binnen de sector;
 • Een vlotte eerstelijnszorg waarborgen voor archiefstukken en boeken.

Centraal staat de opleiding tot restauratievakman voor boeken en archief, een tweejarige dagopleiding waarvan het eerste jaar bestaat uit de modules ‘Handboekbinder’ en ‘Restauratievakman van papier’.

Programma en sprekers

Meer informatie kan u raadplegen op de symposiumwebsite van Cores.

Details
Datum 
17-06-2016
Praktisch
Locatie 

Theaterzaal Biekorf
Sint-Jakobsstraat 8
8000 Brugge

Tijd 

09u00-17u00

Prijs 
 • € 70,00 (incl. 21% BTW) per persoon
 • Leden Belgisch-Nederlands boekbandengenootschap € 50.00 (incl. 21% BTW) per persoon
 • Oud-cursisten Syntra West: € 50.00 (incl. 21% BTW) per persoon
Inschrijven 

Inschrijven kan via het invulformulier, het telefoonnummer 078/353 653 of via e-mail (cores@syntrawest.be). 

 • Agendabericht
 • |
 • 11-03-2016
 • |
 • Webredactie (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)