Summer School 'Religious Manuscripts, Hand Press Books and Prints (15th–19th centuries): Collections, Materials and Methodologies'

Logo Ruusbroecgenootschap - Universiteit Antwerpen

De Antwerp University Summer School: Book and Culture wijdt dit jaar vier dagen (27 juni-1 juli) aan de collecties, materialen en methodologieën van religieuze handschriften, handgedrukte boeken en drukken. De voertaal is Engels.

De Summer School richt zich op doctoraatstudenten en postdocs die intensief bezig zijn met religieuze teksten en visuele media gebruiken als bronmateriaal voor hun onderzoek. 

De volgende thema's zullen worden behandeld:

 • het materiaal van handschriften, handgedrukte boeken en drukken;
 • hoe deze bronnen werden verzameld en opgenomen in collecties;
 • de verschillende methodologieën die gebruikt kunnen worden om deze bronnen te analyseren.

De cursus richt zich op de verhouding tussen het fysieke object en de metadata, alsook op "big data analysis" en andere technieken uit de Digital Humanities. 

Via praktijkgerichte sessies in de bibliotheek van het Ruusbroecgenootschap en bezoeken aan drie andere belangrijke historische en religieuze collecties uit Antwerpen kunnen de deelnemers zich vertrouwd maken met religieuze collecties en specifieke documenten daaruit. 

Er zijn bezoeken gepland aan de bibliotheek van het Ruusbroecgenootschap; Universiteitsbibliotheek Antwerpen - Bijzondere Collecties; Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience; St.-Carolus Borromeuskerk

Programma 

Lezingen door: Erik Kwakkel (Leiden); David McKitterick (Cambridge); Falk Eisermann (Berlijn); Evelyne Verheggen (Nijmegen); Pierre Delsaerdt (Antwerpen); Hubert Meeus (Antwerpen); Kees Schepers (Antwerpen); Goran Proot (Antwerpen & Parijs); Tom Deneire (Antwerpen); Daniël Ermens (Antwerpen) 

Meer informatie over de verschillende workshops, lezingen en sprekers kan u vinden op de webpagina van de Summer School.

Aanvullende informatie 

De gevoerde taal tijdens de Summer School is Engels.

Details
Datum 
27-06-2016 - 01-07-2016
Praktisch
Prijs 

 Het inschrijvingsgeld bedraagt € 150 en is inclusief lunch, drankpauze en het Summer School-diner.

Inschrijven 

Inschrijven is mogelijk via ruusbroec@uantwerpen.be vóór 1 april 2016. Uw inschrijving moet de volgende informatie bevatten: 

 • Bent u doctoraatstudent of postdoc?
 • Aan welke instelling of onderzoeksgroep bent u verbonden?
 • Wat is of wat zijn uw onderzoeksproject(en)?
 • Een korte motivatie.

Het maximum aantal deelnemers is 12 (doctoraatstudenten en postdocs). Ook masterstudenten kunnen zich aanmelden, maar zij worden slechts tot de Summer School toegelaten wanneer het vooropgesteld aantal deelnemers niet is bereikt.

Uw inschrijving zal vóór 15 april 2016 worden bevestigd. Voor meer informatie kan u zich wenden tot daniel.ermens@uantwerpen.be.

 • Agendabericht
 • |
 • 25-03-2016
 • |
 • Webredactie (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)