Tentoonstelling 'Klein nieuws uit de Groote Oorlog. Berichten van het (thuis)front'

Vrouwen en kinderen kijken naar met krijt op panelen geschreven berichten

Tijdens de Eerste Wereldoorlog was nieuws van het thuisfront schaars. Soldaten en vluchtelingen verzamelden nieuws in krantjes en verdeelden die onder dorps-, stads- of schoolgenoten. Deze krantjes brachten het kleine nieuws en waren de sociale media van de Groote Oorlog.

De Eerste Wereldoorlog rukte Belgische gemeenschappen ruw uit elkaar. Burgers sloegen na de Duitse inval op de vlucht voor het geweld. Ze kwamen terecht in het kleine stukje onbezet België of vonden opvang in het buitenland. Veel Belgische mannen moesten dienst doen in het leger en belandden aan de Belgische kant van het front, ver weg van hun dorp, familie en vrienden.

Ook nu vallen families en gemeenschappen uit elkaar door oorlog. Ze blijven met elkaar in contact via sociale media als Twitter en Facebook. Zulke media bestonden natuurlijk nog niet tijdens de Eerste Wereldoorlog. Tijdens die oorlog moesten mensen maanden of soms zelfs jaren leven in verscheurende onzekerheid over hun dierbaren.

Soldaten en vluchtelingen bedachten hun eigen oplossing om zo goed mogelijk met elkaar in contact te blijven. Ze verzamelden lokaal nieuws in kleine krantjes en verdeelden die onder dorps-, stad- of schoolgenoten. Die frontblaadjes en vluchtelingenkrantjes waren zo de ‘sociale media’ tijdens de Eerste Wereldoorlog. Nieuws uit eigen streek en info over het lot van vrienden en familie was ook toen van levensbelang voor alle ontheemde mensen. Het hielp om heimwee te bestrijden en de moed erin te houden.

In de tentoonstelling ontdekken we hoe die krantjes verscheurde gemeenschappen verbonden. Langs welke weg reisde het nieuws van het bezette België naar het front of buitenland? Wat schreven mensen precies in de krantjes en hoe zijn die berichtjes ook vandaag nog erg herkenbaar? En wat leren de krantjes ons over het leven aan het front en in het bezette België?

Meer informatie over de tentoonstelling vindt u op de website van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience.

Op zoek naar (klein) nieuws uit de Groote Oorlog uit uw regio?

De Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience en dertien andere erfgoedinstellingen hebben hun kranten uit de Eerste Wereldoorlog gedigitaliseerd in het project Nieuws van de Groote Oorlog. Ontdek deze kranten online via Abraham - Catalogus van Belgische kranten.

Kaart met markers die de locatie van oorlogskranten aangeeft

Details
Datum 
23-06-2016 - 18-09-2016
  • Agendabericht
  • |
  • 10-06-2016
  • |
  • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)