Conferentie 'Historische kranten als big data II: Concepten op drift'

Huub Wijfjes tijdens het eerste congres in 2015

Op 20 januari 2017 organiseert de KB, de nationale bibliotheek van Nederland, opnieuw een congres onder de titel ‘Historische kranten als big data’. Het centrale thema van deze tweede editie is ‘Concepten op drift’: hoe verschuiven de betekenissen van woorden en concepten in tijd en ruimte? Plus: de cruciale rol van computationeel onderzoek voor een omvangrijke tekstcollectie als het historische krantencorpus van de KB. 

Op het congres krijgen wetenschappers uit diverse disciplines het woord, variërend van historici tot computationeel linguïsten en computerwetenschappers. Ze delen het feit dat ze (Digital Humanities-)onderzoek doen op basis van de historische kranten (en andere collecties) uit Delpher (link is external). Een ieder zal het thema van de dag benaderen vanuit zijn eigen vakgebied.

Meer informatie vindt u op de website van de KB Nederland.

Details
Datum 
20-01-2017
  • Agendabericht
  • |
  • 03-01-2017
  • |
  • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)