Begeleidingstraject 'Fondsenwerving: van inzicht naar succesvolle praktijk'

Historische gouden munten

FARO heeft samen met een ervaren expert fondsenwerving een aanbod ontwikkeld dat organisaties op maat begeleidt naar een succesvolle fondsenwervingspraktijk. Het aanbod is zowel nuttig voor organisaties met als zonder ervaring in fondsenwerving, want de begeleiding gebeurt op maat van uw behoeften. U kan uw organisatie tot 1 maart aanmelden voor het traject.

FARO bood de voorbije jaren al vorming aan over fondsenwerving. Met ‘fondsenwerving’ bedoelen we dan vooral mecenaat (giften, legaten, schenkingen), zowel van particulieren als van bedrijven. De focus van de voorbije trainingen was toegespitst op de uitbouw van een sterke donateurenwerking en de communicatie daarrond.

Wat is nu de belangrijkste les die we uit deze vormingstrajecten trekken? Dat de stap van theoretische vorming naar concrete fondsenwerving niet altijd evident blijkt. Een aantal organisaties heeft net dat ietsje meer begeleiding nodig om daadwerkelijk hun fondsenwerving op te starten of verder te ontwikkelen. Daarenboven zijn de individuele verschillen tussen organisaties van die aard dat niet alles in één gezamenlijke vorming aangepakt kan worden.

Daarom heeft FARO i.s.m. Ilja De Coster, een ervaren expert fondsenwerving, een aanbod ontwikkeld dat organisaties zowel gezamenlijk als individueel op maat begeleidt. Dit aanbod is dus zowel nuttig voor organisaties met als zonder ervaring in fondsenwerving, want de begeleiding gebeurt op maat van uw behoeften. Organisaties die nog niet veel ervaring hebben kunnen we met dit aanbod begeleiden om een concreet fondsenwervingsplan of -project uit te werken. We kunnen hen ook helpen om zo mogelijk al eerste acties uit te voeren, en zo de beslissende stap te zetten van inzicht naar praktijk. Voor organisaties die al meer ervaring hebben, kan dit traject een kans zijn om hun huidige fondsenwervingstrategie en -acties door te laten lichten, knelpunten te remediëren of/en nieuwe pistes te ontwikkelen.

Meer informatie vindt u op de website van FARO.

Details
Datum 
01-03-2017
  • Agendabericht
  • |
  • 03-01-2017
  • |
  • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)