Overlegplatform voor erfgoedbibliotheken 2017

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek en de VVBAD nodigen u op maandag 8 mei 2017 uit voor het zevende Overlegplatform voor erfgoedbibliotheken in Vlaanderen en Brussel. Deze bijeenkomst is hét forum voor dialoog, informatie-uitwisseling en samenwerking voor medewerkers van erfgoedbibliotheken.

Dit jaar vindt het overlegplatform plaats in Antwerpen op twee unieke locaties: AMUZ en het vernieuwde Museum Plantin-Moretus. Op de agenda staan belangrijke thema's als veiligheid en preventie, beleid en publiekswerking.

Het Overlegplatform start om 9u30 in AMUZ met diverse sprekers uit binnen- en buitenland. We lunchen in Museum Plantin-Moretus, waar u in de namiddag kan kiezen uit drie sessies. We ronden de dag af met een rondleiding in het museum, gevolgd door een receptie.

Het programma vindt u hieronder:

Programma voormiddag

9u00 Onthaal met koffie in AMUZ
9u30

Verwelkoming
Mel Collier (Voorzitter Vlaamse Erfgoedbibliotheek)


Veiligheid en preventie
9u40

Diefstal in bibliotheken. Kunnen we het voorkomen?
Theo Vermeulen (KB Den Haag)

10u50 Koffiepauze
11u10

DICE: een calamiteitendatabank voor Vlaanderen
Anne-Cathérine Olbrechts (FARO)


Beleid
11u25

Collectiewijzer 2.0
David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)

11u40

Een nieuw decreet: nieuwe kansen voor erfgoedbibliotheken?
Bruno Vermeeren (VVBAD) en Eva Wuyts (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)

11u55

Een nieuw beleidsplan voor de Vlaamse Erfgoedbibliotheek
Team van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek

Programma namiddag

12u45 Lunch in de tuin van Museum Plantin-Moretus

Publiekswerking
13u30
U kan kiezen uit twee van de volgende sessies:

Sessie A - Hoe typografisch en papieren erfgoed ontsluiten voor individuen en groepen?
Odette Peterink (Museum Plantin-Moretus)

‘We dragen de eigenheid van het museum als internationaal centrum voor (boek)drukkunst uit’
Druktechnieken zijn in deze digitale tijden vaak onbekend maar niet onbemind. We laten onze bezoekers graag actief kennis maken met de verschillende technieken.

‘We zetten in op samenwerking met meerwaarde voor alle partners’
We zitten niet in een ivoren toren en willen relevant zijn in de 21ste eeuw, voor al onze bezoekers. Daarom zitten we samen met allerlei mogelijke partners om elkaars werking te versterken. Ook onze individuele bezoekers proberen we actief te betrekken, bijvoorbeeld door intensief op vrijwilligerswerk in te zetten.

‘We maken weloverwogen gebruik van de digitale mogelijkheden voor overdracht en interactie’
Typografisch en papieren erfgoed is kwetsbaar. Voor de ontsluiting gaan we waar mogelijk digitaal. ‘Weloverwogen’ is hierbij een sleutelwoord. We proberen dus ook de ontmoeting met het ‘echte ding’ niet uit de weg te gaan.


Sessie B - Diversiteit en duurzaamheid toegepast binnen het Museum Plantin-Moretus
Kris Geysen (Museum Plantin-Moretus)

‘We zijn een museum van, voor en over mensen’, diversiteit in de praktijk
Het museum heeft in de voorbije jaren een hechte band opgebouwd met specifieke publieksgroepen, zoals anderstalige nieuwkomers, laaggeletterden en mensen met een handicap. Bij de vernieuwing van de vaste opstelling heeft het museum deze ervaringen ingezet om het museum toegankelijk te maken voor een divers publiek. Hiervoor creëerden we 5 personae, 5 bezoekerstypes.

‘We handelen met respect voor mensen, milieu en collectie’, duurzaamheid in de praktijk
Sinds enkele jaren stimuleert een ecoteam duurzaam denken en handelen in het museum, gaande van milieuvriendelijke aankopen tot recyclage van oude gordijnen naar verkleedpakjes voor kinderen. Ook bij de uitwerking van de vernieuwde opstelling is aandacht besteed aan een duurzame aanpak.


Sessie C - Conn3ct: een mediawijze ervaring voor boekenwurmen en smombies
David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheek) en Erwin Marcisz (Provinciale Bibliotheek Limburg)

Mediawijsheid
De Provinciale Bibliotheek Limburg ontwikkelt in het kader van de tentoonstelling Conn3ct verschillende educatieve pakketten. We vertellen u wat mediawijsheid is en hoe de PBL technologie toepast in haar educatieve werking.

Multimedia  
Voor Conn3ct zetten we multimedia niet alleen in om te informeren of amuseren. De expo is een sociaal medium waarbinnen je je meningen en voorkeuren deelt met andere bezoekers. Het bezoek is een mediawijze ervaring. Conn3ct is kijken én bekeken worden. Hoezeer hecht je aan je privacy? Hoeveel van jezelf geeft je bloot? U krijgt een kijkje in de keuken van Expo 2.0.

14u30 Koffiepauze
14u45

Rondleiding in het vernieuwde Museum Plantin-Moretus
Iris Kockelberg e.a. (Museum Plantin-Moretus)

15u45 Receptie
Details
Datum 
08-05-2017
Praktisch
Locatie 
Voormiddag AMUZ
Kammenstraat 81
2000 Antwerpen
Namiddag Museum Plantin-Moretus
Vrijdagmarkt 23
2000 Antwerpen
Uiterste inschrijfdatum 

Maandag 1 mei 2017

Inschrijven 

Deelname aan het Overlegplatform 2017 is gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht. Wees er snel bij, want de plaatsten zijn beperkt tot een maximum van 75 deelnemers.

U kan zich aanmelden op de volgende manieren:

  • Via het online inschrijvingsformulier
  • Telefonisch: 03 338 87 94
  • Per post: Vlaamse Erfgoedbibliotheek vzw,
    Hendrik Conscienceplein 4, 2000 Antwerpen
  • Agendabericht
  • |
  • 15-03-2017
  • |
  • Webredactie (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)