Sharing is Caring - Brussels Extension: Opening up with Wikimedia

Sharing is Caring Extension

Na de eerste 'extension' in Hamburg, kondigen Wikimedia België en PACKED vzw Expertisecentrum voor Digitaal Erfgoed 'Sharing is Caring - Brussels Extension: Opening up with Wikimedia' aan op 20 juni in het Koninklijk Instituut voor Kunstpatrimonium.

Sharing is Caring is een conferentieplatform met als doel om samenwerking en het delen in de erfgoedsector te stimuleren door erfgoedwerkers, onderzoekers en gebruikers van cultuur samen te brengen.

Sharing is Caring - Extension

Naar analogie van de TED conferenties en lokale TEDx 'extensions' verspreidt het format zich van Denemarken naar andere landen, waar lokale 'extensions' de thematieken aankaarten die dicht bij hun eigen context en community aanleunen.

De Brusselse extensie van de Sharing is Caring conferentie zal de Belgische erfgoedsector introduceren tot de mogelijkheden die de verschillende Wikimedia platformen te bieden hebben voor de ontsluiting en valorisatie van hun digitale collecties. Tijdens deze studiedag zullen voorbeelden van musea, bibliotheken en archieven uit België en het buitenland aan bod komen.

Naast het showcasen van Wiki-GLAM samenwerkingen, is het doel van de conferentie om gemotiveerde individuen en instellingen te vinden waarmee content donaties georganiseerd kunnen worden en (creatief) (her-)gebruik kan worden gestimuleerd.

Meer informatie en het programma vindt u terug op de website van Sharing is Caring. 

Details
Datum 
20-06-2017
Praktisch
Locatie 

KIK - IRPA, 1 Parc du Cinquantenaire, 1000 Brussel

Tijd 

10u00 – 18u00

  • Agendabericht
  • |
  • 20-04-2017
  • |
  • Webredactie (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)