Online focusgroep ‘Integratie Erfgoeddatabanken / Collectieregistratie’ voor erfgoedbibliotheken en archieven

Verrekijker

Op 14 mei 2020 is er een online focusgroep voor archieven en bibliotheken in het kader van het traject ‘Integratie Erfgoeddatabanken/Collectieregistratie’. De feedback die tijdens die focusgroep wordt verzameld is belangrijke input voor de beleidsontwikkeling inzake centrale registratieplatformen voor erfgoedcollecties.

Veldverkenning en - analyse

In opdracht van de Vlaamse overheid, Departement Cultuur, Jeugd en Media leverde het studiebureau Delaware in februari 2019 een plan op voor de integratie van de erfgoeddatabanken Erfgoedinzicht, Erfgoedplus en Donnet.

In een eerste beweging tot eventuele implementatie van dit onderzoek vroeg het Departement Cultuur, Jeugd en Media de organisaties meemoo, FARO en de Vlaamse Kunstcollectie om een consortium op te zetten voor de opmaak van een veldverkenning en -analyse op basis van de krachtlijnen van het onderzoek.

Drie fasen

De veldverkenning en -analyse zal bestaan uit drie fasen. In een eerste fase zal de Vlaamse overheid het beleidskader scherpstellen: wat wil de overheid bereiken met de erfgoedplatformen? Is er een prioritering in de te bereiken doelstellingen? Voor welke doelgroepen moet er een aanbod ontwikkeld worden? Welke zijn de randvoorwaarden op het vlak van het businessmodel, financiering, operationele en technische uitbating? De gedragenheid van de antwoorden op onder meer deze vragen worden afgetoetst bij vijf focusgroepen in de loop van april en mei: landelijke musea, lokale er regionale musea, erfgoedcellen en depots, erfgoedverenigingen, en archieven en erfgoedbibliotheken.

In de tweede fase zal een technische analyse van de bestaande infrastructuur worden uitgevoerd en zal in beeld worden gebracht wat de noden op korte en middellange termijn zijn om de bestaande infrastructuur te onderhouden.

In een derde fase ten slotte, zullen het draagvlak, de praktische uitdagingen en de opportuniteiten inzake centrale registratieplatformen voor erfgoedcollecties worden afgetoetst. Dit zal ook gebeuren via vijf focusgroepen (periode tweede helft van september). Op een sectordag op 13 oktober zullen de besluiten van de veldverkenning en -analyse nog eens definitief worden afgetoetst bij al wie daarin geïnteresseerd is. De veldverkenning en -analyse moet eind 2020 worden opgeleverd.

De beleidsopties die de Vlaamse overheid in het kader van deze veldbeschrijving- en analyse naar voor schuift kunnen belangrijk zijn voor het digitaliseringsbeleid van vele organisaties. 

Focusgroep archieven en erfgoedbibliotheken

Op elke focusgroep zijn maximaal 25 vertegenwoordigers van de betrokken veldactoren welkom. De organisatie van de focusgroep voor archieven en erfgoedbibliotheken loopt via Archiefbank en de Vlaamse erfgoedbibliotheken. Het is de bedoeling een groep samen te stellen die een afspiegeling vormt van de beide subsectoren. 

Deelnemen?

Stuur een e-mail naar david@vlaamse-erfgoedbibliotheken.

Details
Datum 
14-05-2020
Praktisch
Locatie 

FARO
Priemstraat 51
1000 Brussel

Vergaderzaal D

Tijd 

10:00 - 12:00

Max. aantal deelnemers 

25

Uiterste inschrijfdatum 

21 maart 2020

Inschrijven 

Via een e-mail naar info@archiefbank.be.

  • Agendabericht
  • |
  • 11-03-2020
  • |
  • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)