Infomoment: Erfgoedbibliotheken en het digitaal museum voor de geschiedenis en cultuur van Vlaanderen

Lege zaal met ronde muren en een deur

In zijn recente Visienota cultureel erfgoed spreekt minister van Cultuur Jan Jambon de ambitie uit om een virtueel museum van Vlaanderen te realiseren, als inspirerend voorbeeld voor de hele erfgoedsector dat tegelijkertijd de interesse in het Vlaamse erfgoed bij een breed publiek versterkt. Het departement CJM is onlangs gestart met de uitwerking van een concept voor dit museum, dat de geschiedenis en cultuur van Vlaanderen digitaal tot leven brengt aan de hand van ons roerend, onroerend en immaterieel erfgoed. Door onder andere verbinding, digitale beleving, en toeleiding wil het nieuwe museum een ondersteunende rol spelen in de erfgoedsector. 

Het project wil vanaf het begin samenwerken met de erfgoedbibliotheken, en daarom stelt projectleider Wim Putzeys het initiatief graag aan jullie voor in een online infosessie. Daarbij komen de volgende punten aan bod:

  • Missie van het museum en aanpak voor de conceptontwikkeling 
  • Eerste inhoudelijke concept 
  • Voorstel en verkenning van samenwerking met de erfgoedbibliotheken 

D​aarnaast beantwoordt hij natuurlijk graag ook jullie vragen.

Details
Datum 
20-07-2021
Praktisch
Locatie 

Ingeschreven deelnemers krijgen daags voor de bijeenkomst een link naar de online vergaderruimte.

Tijd 

14:00 - 15:30 uur

Inschrijven 
  • Agendabericht
  • |
  • 06-07-2021
  • |
  • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)