Kind of a ‘Huh?'’* Kunstenaarspublicaties, een handleiding #1: Gesprek met Johan Pas en Nico Dockx

Een boek in een wijnfles en een boek in een weckpot

Wat zijn kunstenaarspublicaties en waaraan herken je ze? Met deze vraag zien bibliografen, bibliothecarissen, archivarissen en collectiebeheerders van musea voor beeldende kunst zich regelmatig geconfronteerd.

Op vraag van het Middelheimmuseum ondernamen kunstenaar Nico Dockx en kunsthistoricus Johan Pas (onderzoeksgroep ArchiVolt van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen) een fysieke screening van de collectie monografische kunstboeken en preciosa van de museumbibliotheek.

Via gesprekken met kunstenaars, vormgevers, uitgevers en verzamelaars nemen zij het fenomeen kunstenaarspublicatie vanuit diverse perspectieven onder de loep. De reeks resulteert in een symposium en een boekpresentatie.

In het eerste gesprek op donderdag 24 november 2022 introduceren Johan Pas en Nico Dockx het project en het fenomeen kunstenaarspublicatie aan de hand van concrete voorbeelden.

Voor de komende sessies worden onder andere gerlach en koop, Irma Boom, Luc Derycke, Julie Peeters, Sophie Nys en Dennis Tyfus uitgenodigd. 

meer informatie

*I realized that for the first time this book had an inexplicable thing I was looking for, and that was a kind of a ‘Huh?’. That’s what I’ve always worked around. All it is is a device to disarm somebody with my particular message. A lot of artists use that.

—Edward Ruscha in gesprek met Willoughby Sharp, Avalanche nr.7, New York, Winter-Spring 1973, p.30-39

Project kunstenaarspublicaties Middelheimmuseum

Deze reeks wordt georganiseerd in het kader van het Project kunstenaarspublicaties van het Middelheimmuseum (Antwerpen). De bibliotheek van het museum realiseert met een projectsubsidie van de Vlaamse overheid een inhaalbeweging voor de creatie en ontsluiting van bibliografische metadata van publicaties over/met/door kunstenaars en het opstellen van deelcollectiebeschrijvingen. In een tweede fase worden kunstenaarspublicaties die behalve een informatiewaarde ook een artistieke of kunsthistorische waarde hebben geselecteerd, als object geregistreerd en gedigitaliseerd. Expertiseontwikkeling en -deling rond het herkennen en beschrijven van kunstenaarboeken is daarbij een rode draad.

De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken neemt deel aan het project als expertisepartner op het vlak van het beheer, de ontsluiting en de digitalisering van bibliothecair erfgoed.

Details
Datum 
24-11-2022
Praktisch
Locatie 

Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen

  • Agendabericht
  • |
  • 02-11-2022
  • |
  • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)