Zoeken in Agenda: Boekgeschiedenis

Resultaat 81 - 90 van 117

Resultaten

Symposium: Winning Back with Books and Prints

Programma symposium
23-02-2017 - 24-02-2017

De Universiteit Luik organiseert, in samenwerking met het fonds voor wetenschappelijk onderzoek (FNRS), het symposium 'Winning back Books and Prints. At the Heart of the Catholic Reformation in the Low Countries (16th - 17th centuries)'. Het evenement gaat door op 23 en 24 februari en legt de focus op het gebruik van gedrukte pers door aanhangers van de Katholieke Reformatie in hun strijd om de Lage Landen.

lees verder

Tentoonstelling 'De polyglotbijbel van Balthasar Moretus'

Ontwerp van Balthasar Moretus voor het drukken van een nieuwe polyglotbijbel
17-09-2014 - 14-12-2014

In 1620 vatte Balthasar Moretus het plan op voor een nieuwe uitgave van de Biblia Regia. Het zou een pauselijke bijbel worden. Zijn plan faalde: het gelobby van de concurrenten uit Parijs en de dubbelzinnige houding van het Vaticaan nekten Balthasars prestigeproject. Van 17 september tot 14 december 2014 toont Museum Plantin-Moretus de voorbereidingen van Balthasar voor de realisatie van dit project.

lees verder

Handschrift van Hildegard van Bingen in de Maurits Sabbebibliotheek

Foto van handschrift van Hildegard van Bingen
30-05-2018 - 22-08-2018

Hildegard van Bingen, de twaalfde-eeuwse theologe, componiste, dichteres en mystica, blijft tot de verbeelding spreken. In 2018 zet de KU Leuven haar leven en werk in de kijker met een tentoonstelling, congres en concert. De tentoonstelling in de Maurits Sabbebibliotheek brengt een unieke selectie handschriften, liedboeken en brieven van Hildegard bij elkaar. Blikvanger is de Dendermonde Codex, een handschrift met een bijzondere verzameling van teksten en liederen, waaronder de Symphonia Harmoniae Caelestium Revelationum.

lees verder

Internationaal Colloquium 'Vernacular Bible and Religious Reform'

Titelpagina van 'Deux Aesbible' door Gillis van der Erven in Emden, 1562
29-11-2012 - 01-12-2012

Van 29 november tot en met 1 december vindt in Leuven het internationale colloquium 'Vernacular Bible and Religious Reform' plaats.

Vernacular Bible and Religious Reform

In the religious developments in Northwest Europe, the Bible has often been instrumental, whether as a point of reference, as a stumbling block, or simply in and of itself. This was the case for the Devotio Moderna, biblical humanism, the Reformation and Catholic Reformation.

lees verder

Lezing 'Fakes, lies and forgeries in the world of the book.'

19-01-2016

Op 19 januari 2016 om 20 uur houdt de Amerikaanse professor Earle Havens een Engelstalige lezing in de Cultuurbibliotheek (Brugge) over tweeduizend jaar boekvervalsing. lees verder

Miraeuslezing 'How did Early Modern publishers make decisions? Business Insights from Christopher Plantin's cost records'

Oude drukken in een boekenkast
12-12-2019

Op donderdag 12 december houdt Mark McConnell (Washington, DC) een lezing in de reeks Miræus Lectures, getiteld 'How did Early Modern publishers make decisions? Business Insights from Christopher Plantin's cost records'

lees verder

Tentoonstelling 'Eeuwig recht. De discrete charme van oude rechtsboeken'

Titelpagina van een uitgave van de Corpus Iuris Civilis (1663)
27-09-2013 - 14-01-2014

Vanaf 27 september krijgt u in Leiden een overzicht van de geschiedenis van het recht, vanaf de ontwikkeling van het Romeinse recht tot de introductie van de moderne rechtspraktijk in de Nederlanden. In zeven vitrines vindt u portretten, collegedictaten, originele meesterwerken van grote rechtsgeleerden en attributen behorend bij rechtsspraak.

lees verder

Miraeus Lecture: The preparation of copy in the hand press period, Stephen Lubell

Denis Diderot: Encyclopédie. Recueil des planches, tome 7. EHC A 21
17-05-2017

Woensdagavond 17 mei kan u de vierendertigste lezing van de Miræus Lectures bijwonen in de Nottebohmzaal van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Stephen Lubell onderzoekt er aan de hand van drukkershandleidingen en iconografisch materiaal hoe kopij werd voorbereid en gezet in de handpersperiode. 

lees verder

Tentoonstelling 'Zonderling? Wonderlijk! Verrassingen uit verzamelingen van Antwerpse Bibliofielen'

18-09-2014 - 02-11-2014

Tot 2 november toont Museum Plantin-Moretus nog handschriften, oude en moderne drukken, boekbanden, prenten, tekeningen, foto's en andere zeldzame documenten uit de particuliere collectie van leden van de Vereniging van Antwerpse Bibliofielen. Zeldzame Europeana en Americana zullen in de tentoonstelling 'Zonderling? Wonderlijk!' naast Antwerpse unica te bewonderen zijn.

lees verder

19e kunsthistorisch seminarie KIK

afbeelding van voorwerpen uit de achttiende eeuw
30-05-2018 - 31-05-2018

Een nieuwe blik op de inbeslagname van erfgoed in Europa ten tijde van de Franse Revolutie

Regelmatig worden de noties van secularisatie en decontextualisering van kunstwerken die in de tweede helft van de 18de eeuw aan de wieg stonden van het ontstaan van de moderne musea opnieuw in vraag gesteld. Dit weer ter discussie stellen leidt tot de mening, in het spoor van Quatremère de Quincy, dat een kunstwerk slechts kan worden gewaardeerd in zijn oorspronkelijke context. lees verder