Slow Fire!? De problematiek van verzuurd papier

TitelSlow Fire!? De problematiek van verzuurd papier
PublicatietypeWetenschappelijk artikel
Publicatiejaar2009
AuteursBreyne, Leen
Tijdschriftfaro | tijdschrift over cultureel erfgoed
Volume2009
Uitgave2
Pagina's64-72
Publicatiedatum06/2009
PlaatsingsnummerVEB-DB-1304
SamenvattingDit artikel richt zich zowel tot beheerders van ons papieren erfgoed als tot alle geïnteresseerden. Iedereen wordt immers met de problematiek van verzuurd papier geconfronteerd. Archieven en bibliotheken vormen het papieren geheugen van onze samenleving en bevatten een belangrijk deel van de informatie die het mogelijk maakt het verleden deels te reconstrueren en te onderzoeken. Dit papieren erfgoed voor de toekomst bewaren is geen eenvoudige opdracht. Het wordt immers met ernstig verval bedreigd. Eén van de bedreigende actoren is verzuring. Verzuring is een fenomeen dat zich zeer geleidelijk ontwikkelt. In het eerste stadium is aantasting door zuren met het blote oog niet waarneembaar. In een vergevorderd stadium echter veroorzaakt dit onomkeerbare schade. Het verzuurde papier verpulvert en valt uiteen waardoor ook de informatie verloren gaat. Niet voor niets wordt dit fenomeen ook wel ‘Slow Fire’ genoemd. Om ons papieren geheugen voor de toekomst te bewaren, is het noodzakelijk conserveringsmaatregelen te treffen. Hoewel de prioriteit bij conservering steeds meer komt te liggen op het microverfilmen en digitaliseren van het bedreigde materiaal, is vanuit schadepreventief oogpunt voor bepaalde delen van archief- en bibliotheekcollecties een ontzuringsbehandeling de meest geschikte aanpak. Dit artikel wil dan ook een antwoord bieden op de vraag wat we onder verzuring verstaan, wat de oorzaken hiervan zijn en wat we kunnen doen om dit Slow Fire in toom te houden. Eén van de mogelijke oplossingen is ontzuring. Gezien de grote hoeveelheid verzuurd papieren erfgoed wordt hier vooral stilgestaan bij de mogelijkheden van massaontzuring. Achteraan het artikel vind je een verklarende woordenlijst waar het gebruikte vakjargon nader verklaard wordt.
URLhttp://www.faronet.be/e-artikels/slow-fire-de-problematiek-van-verzuurd-papier
Citekey1304
  • Documentatie
  • |
  • 07-08-2010