Nederlandse cultuurhistorische collecties geteld en gewogen. Inventarisering, waardering, weging en kostenberekening voor de conservering van collecties op het gebied van de Nederlandse cultuurgeschiedenis uit de periode 1840-1950

TitelNederlandse cultuurhistorische collecties geteld en gewogen. Inventarisering, waardering, weging en kostenberekening voor de conservering van collecties op het gebied van de Nederlandse cultuurgeschiedenis uit de periode 1840-1950
PublicatietypeRapport
Publicatiejaar1998
AuteursMateboer, Jenny
Reekstitel[Metamorfozepublicatie]
Documentnummer1
Publicatiedatum03/1999
InstituutKoninklijke Bibliotheek
PlaatsDen Haag
PlaatsingsnummerVEB-DB-1537
SamenvattingIn de periode juli 1997-juni 1998 heeft een uitvoerige inventarisatie plaats gevonden van de cultuurhistorische collecties in Nederland. Dit ter voorbereiding op een conserveringstraject, uit te voeren in de tweede planfase (2001-2004) van Metamorfoze, nationaal programma voor de conservering van bibliotheekmateriaal. Door middel van een uitvoerige enquête onder 128 instellingen zijn de gegevens over cultuurhistorische collecties verkregen. Van alle verzamelingen is bezien of ze voldeden gaan de vooraf opgestelde criteria. Vervolgens zijn de overgebleven collecties gewaardeerd door een aantal deskundigen, en daarna geprioriteerd op basis van conserveringsnoodzaak. Uiteindelijk heeft dit een lijst opgeleverd van 257 cultuurhistorische collecties, waaronder 53 collecties met een A-waardering (top), 77 met een B-waardering (sub-top) en 127 collecties met een C-waardering (belangrijk, maar eerder lokaal dan landelijk van uitstraling). De kosten (verfilmen, verpakken, ontzuren en catalogiseren) die nodig zijn om al deze 257 collecties te conserveren worden begroot op Mƒ 233. Zou een conserveringstraject beperkt worden tot A- en B-collecties, dan is daarmee een bedrag van Mƒ 151 gemoeid. Uitsluitend behandeling van de A-collecties zou een investering van Mƒ 93 vergen, maar gezien het niveau van de B-collecties wordt sterk aangeraden te kiezen voor conservering van A- en B-collecties. De uitvoering van een dergelijk conserveringstraject zou analoog aan het huidige traject Literaire Collecties kunnen worden opgezet, met dien verstande, dat de begeleidingscommissie bij het onderzoekstraject cultuurhistorische collecties zich sterk heeft uitgesproken voor een deels instellingsgerichte financiering.
URLhttps://www.metamorfoze.nl/sites/metamorfoze.nl/files/publicatie_documenten/chc_gewogen.pdf
Citekey1537
  • Documentatie
  • |
  • 08-11-2010