Van de geestgronden tot Tibet. De conservering van internationaal waardevolle collecties uit de periode 1840-1950 in Nederlandse bibliotheken

TitelVan de geestgronden tot Tibet. De conservering van internationaal waardevolle collecties uit de periode 1840-1950 in Nederlandse bibliotheken
PublicatietypeRapport
Publicatiejaar1999
AuteursMateboer, Jenny
ReekstitelMetamorfozepublicatie
Documentnummer4
Pagina's45
Publicatiedatum05/1999
InstituutKoninklijke Bibliotheek
PlaatsDen Haag
PlaatsingsnummerVEB-DB-1539
SamenvattingIn de periode juli 1998-april 1999 heeft een uitvoerige inventarisatie en evaluatie plaatsgevonden van internationaal waardevolle collecties in Nederland. Dat wil zeggen: collecties die bestaan uitgedrukt en handschriftelijk materiaal, ofwel papieren erfgoed. Dit ter voorbereiding op een conserveringstraject, uit te voeren in de tweede planfase (2001-2004) van Metamorfoze, het nationaal programma voor de conservering van bibliotheekmateriaal. Het betreft hier het derde en laatste traject onder de noemer ‘Collecties’ uit het in 1996 opgestelde Selectiescenario, waarmee dit onderdeel geheel in kaart is gebracht. De andere trajecten zijn Literaire Collecties en Cultuurhistorische Collecties. Op basis van eerdere inventarisaties, bestaande literatuur, mondelinge inlichtingen, en vooral op basis van de expertise van de commissieleden zijn diverse collecties in Nederland onderzocht. Uiteindelijk is een lijst van 23 collecties opgesteld die van uitzonderlijk niveau en internationaal belang geacht worden. De collecties laten aspecten zien van de bijzondere belangstelling die specifieke geleerden en instituten toonden en tonen voor de wereld buiten Nederland, in het Nabije en Verre Oosten van Mekka tot Tibet, in het Europa ten tijde van de opkomst van socialistische en anarchistische stromingen, maar ook in cultuuraspecten die minder in tijd en plaats beperkt zijn, als het circus, het schaken, de vrijmetselarij, en, in de biologische hoek, de diergeneeskunde en de entomologie. Speciale vermelding geldt dan nog een ‘typisch Nederlands’ onderwerp met internationale uitstraling, dat zijn origine vindt op de geestgronden: de bloembollen. De kosten (verfilmen, verpakken, ontzuren, registreren en personeelskosten) die nodig zijn om deze 23 collecties in hun geheel te conserveren worden begroot op Mƒ 38. Zou een conserveringstraject beperkt worden tot behandeling van het materiaal uit de periode 1840-1950, dan is daarmee een bedrag van Mƒ 28 gemoeid. Dit is een minimale behandeling van deze uitzonderlijke collecties, die van groot cultuurhistorisch en wetenschappelijk belang zijn, zowel binnen Nederland als binnen Europa en, in sommige gevallen zelfs mondiaal. Er wordt dan ook sterk gepleit voor het in overweging nemen van conservering óók van het materiaal van na 1950 en van voor 1840, voor zover dat nodig is voor het behoud van de integrale collecties. De uitvoering van een dergelijk conserveringstraject kan analoog aan het huidige traject Literaire Collecties worden opgezet, met dien verstande dat, net als in het rapport met betrekking tot de Cultuurhistorische Collecties, gepleit wordt voor een deels instellingsgerichte financiering. Opzet en uitvoering kunnen ondergebracht worden bij het Bureau Conservering Bibliotheekmateriaal, dat in de Koninklijke Bibliotheek is ingericht voor de coördinering van de Metamorfoze-projecten.
URLhttp://www.metamorfoze.nl/sites/metamorfoze/files/bestanden/rapporten/iwc_tibet.pdf
Citekey1539
  • Documentatie
  • |
  • 08-11-2010