De bedreiging van onze archief- en bibliotheekrijkdom, een realiteit!

TitelDe bedreiging van onze archief- en bibliotheekrijkdom, een realiteit!
PublicatietypeHoofdstuk boek
Publicatiejaar1990
Auteursde Herdt, René
Pagina's232
UitgeverGemeentekrediet
PlaatsBrussel
ISBN90-5066-066-5
SamenvattingDe toekomst van het cultureel erfgoed dat zich bevindt in boeken, registers, op perkament of papier, soms op zijde, is ernstig bedreigd. Over middelen om dit veilig te stellen beschikt men niet. Publiek en overheid zijn niet op de hoogte van de ernstige bedreiging, of verschuilen zich achter dooddoeners. Dit onbegrip kan te lijf gegaan worden door sensibilisering en opvoeding. De waarde van het cultureel erfgoed dat zich in onze bibliotheken en archieven bevindt is enorm. Dit erfgoed is waardevol niet omdat het te gelde kan gemaakt worden, maar omdat het getuigenis aflegt van het verleden, en een geheel van referenties biedt voor het heden. Sensibilisering en opvoeding moeten daarom tot doel hebben: 1. het cultuurbezit beter kenbaar te maken aan een ruim publiek en te wijzen op de rijkdom ervan; 2. het publiek te informeren over hoe op een verantwoorde manier van dit roerend patrimonium gebruik kan gemaakt worden voor het opzoeken van het eigen verleden, voor de kennis van de eigen omgeving, voor de familiegeschiedenis; 3. de aandacht te vestigen op de voortdurende dreiging die op dit cultuurpatrimonium rust; 4. de symptomen van deze bedreiging te leren onderscheiden; 5. te wijzen op de vaak slechte omstandigheden waarin waardevolle archivalia, boekenbezit en documenten bestaande uit papier, perkament, leder of zijde bewaard worden; 6. de eigenschappen van deze materialen beter te leren kennen; 7. inzichten te geven in de mogelijkheid van profylaxis, behoud en eventuele restauratie; 8. de overheid de weg te wijzen naar te nemen maatregelen; 9. een adviescommissie op te richten die de problemen in verband met de bedreiging van archieven en bibliotheken kan behartigen; 10. in het algemeen de liefde en het respect te bevorderen voor het waardevolle dat onze voorouders aan roerend cultuurbezit tot stand brachten.
ToelichtingTentoonstelling 'Rijkdom bedreigd '; Werkgroep Preservering, Conservering en Restauratie van de Archiefsectie van de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen.
Citekey1636
  • Documentatie
  • |
  • 28-01-2011