Financieringsmogelijkheden en –modellen voor de digitalisering van cultureel erfgoed. Eindrapport

TitelFinancieringsmogelijkheden en –modellen voor de digitalisering van cultureel erfgoed. Eindrapport
PublicatietypeRapport
Publicatiejaar2009
AuteursMoons, An, Eva Van Passel, and Gert Nulens
Pagina's101
Publicatiedatum06/2009
InstituutIBBT/SMIT – Vrije Universiteit Brussel
PlaatsBrussel
PlaatsingsnummerVEB-DB-1683
SamenvattingHet rapport bestaat uit vier delen. Het eerste deel heeft betrekking op het proces van digitalisering van cultureel erfgoed. In eerste instantie zullen de voornaamste uitdagingen op het vlak van digitalisering van cultureel erfgoed, zowel binnen een Europese als Vlaamse context, toegelicht worden. Vervolgens wordt het proces van digitalisering en de verschillende fasen en onderscheiden activiteiten daarbinnen, inclusief de daaraan verbonden kostensoorten, toegelicht. Het tweede deel van het rapport inventariseert en evalueert de verschillende financieringsvormen, in het bijzonder hun karakteristieken, mogelijkheden en beperkingen. Bij de publieke middelen worden de directe subsidies en de indirecte publieke middelen zijnde de fiscale instrumenten zoals de tax shelter en de tewerkstellingsprogramma’s besproken. Binnen de private middelen is er aandacht voor de private non-profit middelen waaronder de donaties en voor de marktfinanciering zoals bedrijfssponsoring, bedrijfsinvesteringen en terugverdienmodellen. Daarnaast zijn er als mengvormen tussen publiek en privaat de publiek-private samenwerking (PPS) en investeringen via CultuurInvest en de Europese Investeringsbank (EIB). Het derde deel omvat de lessen uit de praktijk. In de eerste plaats zullen de belangrijkste lessen uit de inventarisatie van het beleid en de bestaande financieringsmodellen in andere EU-lidstaten toegelicht worden. Volgende projecten komen hierbij onder meer aan bod: SCRAN, Beelden voor de toekomst, Österreichische Mediathek, British Museum, Parisienne de Photographie en BIRTH Television Archive. In tweede instantie wordt, vertrekkende van deze buitenlandse verhalen, een aantal kritische succesfactoren geformuleerd inzake het omkaderend beleidskader en de digitalisering van cultureel erfgoed. Uitgaande van de conclusies uit de vorige drie delen en de confrontatie daarvan worden bij wijze van geïntegreerde conclusie in het vierde en laatste deel het geïntegreerd financieringskader voor de digitalisering van de Vlaamse culturele erfgoedsector toegelicht.
ToelichtingOnderzoek voor Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media - Vlaamse Gemeenschap
URLhttp://www.cjsm.vlaanderen.be/e-cultuur/downloads/onderzoek_financiering_digitalisering_erfgoed.pdf
Citekey1683
  • Documentatie
  • |
  • 07-02-2011