Geschiedenisvanzuidholland.nl & Semantisch web. Wat kan het semantisch web betekenen voor een webportal?

TitelGeschiedenisvanzuidholland.nl & Semantisch web. Wat kan het semantisch web betekenen voor een webportal?
PublicatietypeThesis
Publicatiejaar2010
AuteursVan der Horst, Frans
DepartementInstituut voor Media, Informatie en Communicatie
Aantal pagina's69
Publicatiedatum11/2010
UniversiteitHogeschool van Amsterdam
SamenvattingHet internet ontwikkelt zich razend snel. Het World Wide Web bestaat inmiddels al bijna 20 jaar. In die tijd is er veel veranderd, zowel voor mensen die informatie structuren en publiceren als de gebruikers van informatie die het consumeren. De volgende ontwikkelingsfase van het web staat alweer voor de deur, namelijk het semantisch web (web 3.0). Het semantisch web is een technologie om datastructuren op het web te publiceren, waardoor betekenisvolle relaties kunnen ontstaan tussen concepten die uit verschillende bronnen (bijvoorbeeld erfgoedbronnen) afkomstig zijn. Dit betekent concreet dat het semantisch web betekenisvolle relaties (die voor mensen logisch zijn) begrijpelijk kan maken voor het web. Op deze manier wordt de context en betekenis achter die relatie behouden en tevens verrijkt. In dit onderzoek is bestudeerd of deze ontwikkeling iets kan bijdragen aan de (digitale) ontsluiting van cultureel erfgoed en wat dit kan betekenen voor een webportal. Aan dit vraagstuk is de volgende probleemstelling gekoppeld: Welke ontwikkelingen en mogelijkheden biedt het semantisch web voor de website www.geschiedenisvanzuidholland.nl? Uit onderzoek bleek dat er nog een hoop onwetendheid bestaat rondom het begrip semantisch web. IT-specialisten kijken met andere bril naar de materie dan erfgoedspecialisten dit doen. Er kan in dit verband gezegd worden dat enige vorm van standaardisatie noodzakelijk is als men erfgoedinformatie op het semantisch web zinvol wil kunnen gebruiken. Het is daarom aan te raden dat men binnen de erfgoedsector vanuit één gemeenschappelijk metadatamodel werkt waardoor de gebruiker overal op dezelfde manier benaderd kan worden. Het semantisch web verrijkt de context van erfgoedinformatie. Een van de uitkomsten van dit onderzoek laat zien dat het semantisch web ervoor zorgt dat de context van erfgoedinformatie wordt verrijkt door diverse concepten (persoon, plaats, gebeurtenis, objecten) met elkaar te verbinden en vast te leggen, waardoor verschillende contexten gezamenlijk gepresenteerd kunnen worden. Op dit moment is het voor de website www.geschiedenisvanzuidhollnd.nl helaas niet mogelijk om verschillende erfgoedcollecties van de deelnemende instellingen in één context te presenteren omdat de techniek tekort schiet. Implementatie van semantische webtechnologie kan dit probleem verhelpen. Het Provinciaal Historisch Centrum (PHC) kan overwegen haar diensten af te stemmen op het gebruik en de toepassing van het semantisch web. Zij zou kunnen kiezen voor een rol als data-intermediair of serviceprovider. Als serviceprovider publiceert ze de data van (deelnemende) erfgoedinstellingen via een nieuwe website die gebaseerd is op semantische webtechnologie.
URLhttp://www.slideshare.net/ErfgoedhuisZuidHolland/geschiedenisvanzuidholland-nl-semantisch-web-2
Citekey1750
  • Documentatie
  • |
  • 14-03-2011