Bouwstenen voor een masterplan behoud en beheer roerend materiaal erfgoed. Aanbeveling en aanzet tot een masterplan

TitelBouwstenen voor een masterplan behoud en beheer roerend materiaal erfgoed. Aanbeveling en aanzet tot een masterplan
PublicatietypeRapport
Publicatiejaar2003
AuteursLindemans, Paul
InstituutCulturele Biografie Vlaanderen
PlaatsAntwerpen
SamenvattingOp 5 oktober 2002 formuleerde Minister van Cultuur Paul Van Grembergen in een toespraak in Gent zijn wens om ‘Masterplan voor Cultuur erfgoed’ te kunnen opzetten in Vlaanderen. Vanuit de afdeling Beeldende Kunst en Musea van het departement Cultuur werd geoordeeld dat het wenselijk was om te beginnen met een ‘vooronderzoek naar de bouwstenen voor een masterplan voor het culturele erfgoedbeheer in Vlaanderen’. Dit onderzoek had tot doel een ‘Zero-status’ te bepalen: wat is de huidige stand van zaken en welke hiaten zijn er nog in te vullen vooraleer er met een echt Masterplan kan worden gestart? Aanvankelijk was het opzet van de studie van kwantitatieve aard met als doel longitudinale vergelijkingen te kunnen maken. Daartoe werd een methode ontwikkeld om de verschillende actoren, sectoren en activiteiten in het veld te omschrijven en een naam te geven. Op basis hiervan werd een database ontwikkeld die in de loop van het onderzoek kon worden ingevuld. Meteen kwam bij het verzamelen van data m.b.t. behoud & beheer een belangrijk hiaat voor beleidsvoering aan het licht: namelijk een gebrek aan data die bruikbaar zijn voor longitudinale analyse. In de loop van de werkzaamheden - van mei 2003 tot november 2003 - werden er bijstellingen uitgevoerd en gewerkt met diepte-interviews en studie van literatuur. Doordat dit zeer arbeidsintensief is, is dit slechts gedeeltelijk beëindigd. Toch werden er ten behoeve van het beleid reeds een aantal aanbevelingen geformuleerd: 1. Een dringende inhaalbeweging op het vlak van de ‘Basisregistratie’ van ons erfgoed. 2. Het oprichten Fonds Urgente instandhouding. 3. De oprichting van ‘Het Professioneel Erfgoedakkoord voor Vlaanderen: Behoud & Beheer’ als overkoepelend en tijdsoverspannend planningsorgaan terzake. 4. Het leren resultaatgericht werken (projectmanagement)aan de actoren in het veld. 5. Het opstarten van het verzamelen van data als informatie voor communicatie en beleid. 6. Het opmaken van een erfgoedcommunicatie ‘wegenkaart’ tussen beleid en veld. 7. De installatie van een ‘Loket’- site. 8. De oprichting van een Communicatiecel Erfgoedbeleid. 9. De aanmaak van een ‘Erfgoed Lexicon’ en een ‘Wie – is – wie?’. 10. Het verfijnen en vastleggen van regelgeving en normering voor ‘Erfgoedzorgberoepen’. 11. Het aanpassen van VZW - wetgeving voor erfgoedzorgende organisaties en wetgeving op overheidsbeheer van erfgoed. 12. De voorwaardelijke afschaffing successierechten. 13. Het verschil maken tussen ‘erfgoed’ en ‘erfenis’. 14. De afschaffing van de ‘Patrimoniumbelasting’ voor Erfgoedzorgende instanties. 15. Het loskoppelen van ‘Subsidies’ en ‘Waarde van Patrimonium’ voor Erfgoedzorgers en Erfgoedzorgende instanties. 16. Het vermijden van de ‘Dode hand’. 17. Het verlagen van het BTW-tarief voor (be)handelingen rond behoud & beheer van roerend erfgoed van 21% naar 6%. Een volledige ‘status quaestionis’ gebaseerd op cijfers (ter kadering van) en een grondige literatuuranalyse, is verschoven naar een mogelijke volgende fase. Wellicht zal dan kunnen worden uitgemaakt welke onderdelen van behoud & beheer van het roerend materieel erfgoed eerst dienen aangepakt te worden.
Citekey1993
  • Documentatie
  • |
  • 30-08-2011