Erfgoedbibliotheken in 2020. The Future's So Bright, [We] Gotta Wear Shades?

TitelErfgoedbibliotheken in 2020. The Future's So Bright, [We] Gotta Wear Shades?
PublicatietypeTijdschriftartikel
Publicatiejaar2011
AuteursWalterus, Jeroen, and Eva Wuyts
Tijdschriftfaro | tijdschrift over cultureel erfgoed
Volume4
Editienummer3
Pagina's54-63
ISSN2030-3777
SamenvattingIn april 2011 sloegen de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en FARO de handen in elkaar om een reflectietraject op te starten over de toekomst van erfgoedbibliotheken. De centrale vraagstelling luidt: hoe kunnen we het maatschappelijk draagvlak voor erfgoedbibliotheken in onze samenleving versterken? Inspiratie leverden de doorbraken van het CultuurForum 2020 die werden afgetoetst aan een toekomstvisie voor erfgoedbibliotheken. Deze denkoefening leidde tot een aantal visies en krachtlijnen die verder verfijnd en omgezet zullen worden in concrete beleidsaanbevelingen.
Citekey2086
  • Documentatie
  • |
  • 26-10-2011