Onderzoek naar de opties voor een centrale database met metadata van digtale content. Resultaten van een interviewronde onder de stakeholders Openbare Bibliotheken, Universiteitsbibliotheken, de Koninklijke Bibliotheek en OCLC EMEA

TitelOnderzoek naar de opties voor een centrale database met metadata van digtale content. Resultaten van een interviewronde onder de stakeholders Openbare Bibliotheken, Universiteitsbibliotheken, de Koninklijke Bibliotheek en OCLC EMEA
PublicatietypeRapport
Publicatiejaar2011
Auteursvan der Graaf, Maurits
Pagina's35
Publicatiedatum03/2011
InstituutPleiade Magagement and Consultancy BV
PlaatsAmsterdam
PlaatsingsnummerVEB-DB-2491
SamenvattingIn de periode januari-maart 2011 heeft Bureau Pleiade in opdracht van directies van Koninklijke Bibliotheek en Bibliotheek.nl in het kader van de Gemeenschappelijke Informatie-infrastructuur (GII) een onderzoek uitgevoerd naar de wenselijkheid en mogelijkheid van een landelijke metadata-database, die de Koninklijke Bibliotheek, openbare bibliotheken en universiteitsbibliotheken ook voor hun eigen doeleinden kunnen gebruiken. In het rapport wordt met betrekking tot de openbare bibliotheken gesteld dat alle gesprekspartners het meest zien in een gezamenlijk optrekken van de OB's en de KB. Men ziet de deelname van universiteitsbibliotheken niet als een absolute noodzaak om te starten. Wanneer de OB's en de KB gezamenlijk een index bouwen waarin een belangrijk deel van de in de Nederlandse bibliotheken beschikbare informatie zoekbaar en vindbaar is, aangevuld met digitale culturele (audiovisuele) en historische materialen, dan is er een grote stap gezet. In een later stadium zouden dan universiteitsbibliotheken kunnen aanhaken. Aan een dergelijk scenario, waarin snel resultaten kunnen worden geboekt, wordt de voorkeur gegeven boven een scenario, waarin de universiteitsbibliotheken mee zouden doen maar waar de resultaten langer op zich zouden laten wachten. De gesprekspartners hebben een voorkeur om gebruik te maken van de infrastructuur die er al is om een en ander te realiseren. Essentiële voorwaarde is dat de rechtenkwesties naar bevrediging geregeld moeten zijn. Wanneer dat goed zou kunnen, vinden de meeste gesprekspartners een realisatie via OCLC het beste scenario omdat dat de mogelijkheid biedt om de metadata van digitale en gedrukte content geïntegreerd aan te bieden, aldus het rapport.
URLhttp://www.kb.nl/nieuws/2011/onderzoeksrapport_metadata_database.pdf
Citekey2491
  • Documentatie
  • |
  • 13-07-2012