Crowdsourcing en cultureel erfgoed. Een inspiratiegids

TitelCrowdsourcing en cultureel erfgoed. Een inspiratiegids
PublicatietypeRapport
Publicatiejaar2011
AuteursNulens, Gert
Pagina's36
Publicatiedatum05/2012
InstituutIBBT/SMIT Vrije Universiteit Brussel
PlaatsingsnummerVEB-DB-2521
SamenvattingIn 2011 werd in opdracht van de Vlaamse minister van cultuur een pilootproject voor crowdsourcing uitgevoerd door medewerkers van het Huis van Alijn, het onderzoekscentrum IBBT/SMIT van de Vrije Universiteit Brussel en webontwikkelaar ONE Agency, gespecialiseerd in digitale en sociale media. Aan de basis van het pilootproject lagen een aantal vragen: - Is er in Vlaanderen een publiek dat interesse heeft om te participeren aan crowdsourcingsprojecten in de culturele erfgoedsector? En zo ja, hoe het publiek bereiken, mobiliseren en motiveren voor deelname? - Is het voor culturele erfgoedorganisaties in Vlaanderen nuttig en haalbaar om middelen en tijd te invensteren in een crowdsourcingsproject? Welke verwachtingen kunnen gesteld worden? Wat is de mogelijke meerwaarde voor de organisatie? En welke verantwoordelijkheden en engagementen zijn nodig? De doelstellingen van het project waren meerledig: - Het concept crowdsourcing duiden en ingang doen vinden in de Vlaamse culturele (erfgoed)sector. Inspirerende internationale voorbeelden worden verzameld. - Een (laagdrempelig) proefproject crowdsourcing opzetten in een collectiebeherende erfgoedorganisatie waarbij het trajectverloop wordt gemonitord en de resultaten in kaart worden gebracht. - Het publiek en de erfgoedgemeenschappen vertrouwd maken met het idee van online participatie en social tagging. - De ervaringen en resultaten delen met culturele actoren die gelijkaardige projecten wensen op te zetten. - Inventariseren van vragen en moeilijkheden rond user-generated content waarvoor een (vervolg)onderzoek zou aangewezen zijn.
URLhttp://www.cjsm.vlaanderen.be/e-cultuur/downloads/rapport-crowdsourcing20120604.pdf
Citekey2521
  • Documentatie
  • |
  • 06-08-2012