Auteursrecht in de digitale samenleving. Studie in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media

TitelAuteursrecht in de digitale samenleving. Studie in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media
PublicatietypeRapport
Publicatiejaar2009
AuteursWerkers, Evi, Robin Kerremans, Tim Robrechts, and Jos Dumortier
Pagina's200
Publicatiedatum05/2009
PlaatsLeuven
PlaatsingsnummerVEB-DB-2529
SamenvattingDeze studie biedt een overzicht van de recente maatschappelijke ontwikkelingen, de standpunten van actoren uit het culturele veld en recente beleidsinitiatieven inzake het auteursrechtelijke beleid in de digitale informatiemaatschappij. Daarnaast werd een kritische analyse gemaakt van het huidige regelgevende kader betreffende digitalisering, archivering en ontsluiting van culturele content. Tot slot werden regelgeving en realiteit aan elkaar getoetst en werden beleidsaanbevelingen geformuleerd die op Vlaams Gemeenschapsniveau geïmplementeerd kunnen worden. Deel 1 bied een overzicht van de belangrijkste recente maatschappelijke tendensen die zich aftekenen in het auteursrechtelijke landschap. In deel 2 wordt een kritische analyse gemaakt van het regelgevende kader. In deel 3 worden stakeholders binnen het culturele veld in kaart gebracht en wordt gepeild naar standpunten van kleinere spelers binnen het veld. In deel 4 wordt stilgestaan bij ontwikkelingen en alternatieven die een antwoord zouden kunnen bieden op het spanningsveld dat de laatste jaren ontstond. Deel 5 staat stil bij de lessen die uit de voorgaande onderdelen kunnen worden getrokken alvorens over te gaan tot de formulering van aanbevelingen die op het Vlaamse beleidsniveau zouden kunnen worden geïmplementeerd (deel 6). Tot slot kan in deel 7 een bibliografie worden gevonden van de werken die werden geconsulteerd in de context van deze studie.
Citekey2529
  • Documentatie
  • |
  • 22-08-2012