De krachten bundelen. De Vlaamse Erfgoedbibliotheek als expertisenetwerk digitalisering

TitelDe krachten bundelen. De Vlaamse Erfgoedbibliotheek als expertisenetwerk digitalisering
PublicatietypeTijdschriftartikel
Publicatiejaar2011
AuteursCoppoolse, David
TijdschriftArchives et bibliothèques de Belgique = Archief- en bibliotheekwezen in België
Volume82
Editienummer1-4
ISSN0775-0722
PlaatsingsnummerVEB-DB-2593
SamenvattingDe Vlaamse Erfgoedbibliotheek is een structureel samenwerkingsverband van zes representatieve bewaarbibliotheken dat een deskundig aanspreekpunt wil zijn voor wat betreft het beheer van bewaarcollecties in bibliotheken. Ze werkt daarvoor nauw samen met haar partnerbibliotheken en met organisaties en experts uit de erfgoed- en bibliotheeksectoren. De Vlaamse Erfgoedbibliotheek probeert, op elk vlak, in de eerste plaats bestaande krachten te bundelen. Dat geldt ook voor digitalisering, een aspect dat nu en de komende jaren nadrukkelijk aandacht krijgt binnen het netwerk. Digitaliseren is in alle opzichten een complexe zaak die als nieuwe kerntaak boven op de klassieke opdrachten komt die bibliotheken al hebben, meestal zonder dat er bijkomend personeel voor wordt aangesteld. Haast geen enkele erfgoedbibliotheek in Vlaanderen kan vandaag de continue werking garanderen die nodig is om significante delen van de collectie te digitaliseren. De Vlaamse Erfgoedbibliotheek doet haar best om verbetering te brengen in deze situatie. Ze probeert bij te dragen aan de onderlinge afstemming van initiatieven, projecten en overlegstructuren rond digitalisering. Ze probeert de resultaten uit de diverse Vlaamse onderzoeken en de ervaringen uit kleinschalige digitaliseringsinitiatieven te laten doorstromen naar de sector. Ze bundelt de bestaande expertise in haar netwerk, onder andere via in het gezamenlijke digitaliseringsproject Flandrica.be, en probeert kennismakelaar te zijn voor de rest van de erfgoedbibliotheken. Ze voert ondersteunende ontsluitingsprojecten uit. Op al die manieren probeert de Vlaamse Erfgoedbibliotheek de bouwstenen bijeen te brengen die nodig zijn voor de uitvoering van grotere digitaliseringprojecten in netwerkverband.
Citekey2593
  • Documentatie
  • |
  • 22-10-2012