De wet van de remmende achterstand. Onderzoek naar conservering, ontsluiting en digitalisering in Vlaamse erfgoedbibliotheken

TitelDe wet van de remmende achterstand. Onderzoek naar conservering, ontsluiting en digitalisering in Vlaamse erfgoedbibliotheken
PublicatietypeTijdschriftartikel
Publicatiejaar2012
AuteursCapiau, Sam, and Pierre Delsaerdt
TijdschriftMETA, tijdschrift voor bibliotheek & archief
Volume9
Pagina's8-13
Publicatiedatum12/2012
Samenvatting

In 1990 publiceerde de VVBAD de verhandeling waarmee An Renard haar studie Informatie- en Bibliotheekwetenschap afrondde. Zorg voor boeken en documenten in Vlaanderen, luidde de titel. De conclusies van haar schriftelijke rondvraag bij Vlaamse bibliotheken en enkele federale instellingen logen er niet om. De aandacht voor conservering en restauratie bleek eerder samen te hangen met de toevallige interesse van de betrokken beheerders dan met een weloverwogen beleid.
De ondertoon in vele antwoorden werd getekend door defaitisme, gebrek aan vertrouwen in de overheid en afkeer van bureaucratie. Slechts bitter weinig instellingen waren in staat om een doelmatig conserveringsbeleid te ontwikkelen; de sector zelf schreef dit toe aan een gebrek aan middelen en personeel. Meer dan twintig jaar later organiseerde de Vlaamse Erfgoedbibliotheek een nieuwe bevraging, waarvan de resultaten onlangs werden gepubliceerd. Dit artikel brengt een overzicht van de voornaamste vaststellingen en conclusies.

Citekey2633
  • Documentatie
  • |
  • 05-12-2012