Born digital cultureel erfgoed is bedreigd erfgoed. Op weg naar een generieke workflow voor born digital erfgoed binnen de domeinen kunst, film, fotografie en architectuur

TitelBorn digital cultureel erfgoed is bedreigd erfgoed. Op weg naar een generieke workflow voor born digital erfgoed binnen de domeinen kunst, film, fotografie en architectuur
PublicatietypeBrochure
AuteursWijers, Gaby, and Hannah Bosma
UitgeverCulturele Coalitie Digitale Duurzaamheid
PlaatsAmsterdam
Publicatiejaar2015
Pagina's13
SamenvattingBorn digital cultureel erfgoed is bedreigd erfgoed. Het is digitaal gecreëerd en heeft geen analoog equivalent. Door de snel veranderende technologie en door het feit dat ICT vaak op maat wordt gebruikt (bijvoorbeeld bij digitale kunst), is dit type erfgoed extra kwetsbaar. Hard- en software verouderen in snel tempo en raken op termijn in onbruik. Hierdoor kan het gebeuren dat het erfgoed in de toekomst niet meer geraadpleegd of hergebruikt kan worden. Deze problematiek speelt binnen alle domeinen van de culturele sector. Om de duurzame toegankelijkheid van de digitale objecten te kunnen blijven garanderen, moet de vanzelfsprekende zorg voor het erfgoed zich nu uitbreiden tot de digitale collectie. Dit is essentieel voor het toekomstig rendement van culturele instellingen. De Culturele Coalitie Digitale Duurzaamheid (CCDD) heeft in 2014 onderzoek gedaan naar de stand van zaken rond de duurzame toegankelijkheid van born digital erfgoed binnen de culturele sector. Het onderzoek inventariseerde en toetste de verschillende werkwijzen voor duurzaam behoud en toegankelijkheid van born digital cultureel erfgoed. Daarbij werd specifiek gekeken naar de domeinen kunst, film, fotografie en architectuur. In deze folder presenteren we de samenvatting van de onderzoeksresultaten en aanbevelingen voor vervolgstappen. Mede door deze informatie nu beschikbaar te stellen aan de sector, hopen we in de toekomst gezamenlijk tot een betere aansluiting op de landelijke digitale infrastructuur te kunnen komen.
URLhttp://www.den.nl/art/uploads/files/Publicaties/Born_Digital_erfgoed_is_bedreigd_erfgoed.pdf
  • Documentatie
  • |
  • 17-04-2015