Digitale noden van Vlaamse Erfgoedbibliotheken. Behoefteanalyse voor het Vlaams Instituut voor Archivering (VIAA)

TitelDigitale noden van Vlaamse Erfgoedbibliotheken. Behoefteanalyse voor het Vlaams Instituut voor Archivering (VIAA)
PublicatietypeRapport
Publicatiejaar2014
AuteursCoppoolse, David
Pagina's14
Publicatiedatum02/2014
InstituutVlaamse Erfgoedbibliotheek
PlaatsAntwerpen
SamenvattingOpdat het Vlaams Instituut voor Archivering (VIAA) in de toekomst ook voor de digitale duurzaamheid van niet-audiovisuele collecties een rol zou kunnen spelen, is input gevraagd van de cultureel-erfgoedsector. Een instituut als het VIAA kan immers alleen optimaal functioneren als de diensten die het aanbiedt aansluiten op de noden van de sector en als de erfgoedpartners klaar zijn om er gebruik van te maken. De voorliggende analyse vertrekt voornamelijk van de conclusies en aanbevelingen van het onderzoek dat de Universiteit Antwerpen in 2011/2012 voerde in opdracht van de vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheek. Het is aangevuld met ervaringen en observaties binnen het netwerk van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en de bredere erfgoedbibliotheeksector. Daarbij beperken we ons bewust niet tot de noden en behoeften van de erkende erfgoedbibliotheken. In het eerdere onderzoek was juist ook aandacht voor de vele andere spelers die er nog niet in slagen een minimale werking als erfgoedbibliotheek te ontwikkelen. Waar de erkende erfgoedbibliotheken al moeten worstelen om hun basistaken te vervullen, zijn de behoeften in de rest van deze sector eens zo groot. De stand van zaken in de muziekbibliotheken is vergelijkbaar met die van de rest van het veld. De ontsluiting en digitalisering van partituren brengen wel enkele specifieke uitdagingen met zich mee. De erkende erfgoedbibliotheken kregen de mogelijkheid om feedback te geven op een conceptversie van deze analyse. Hun commentaar werd verwerkt in dit rapport.
Citekey3826
  • Documentatie
  • |
  • 07-03-2017