Rapport Waardering van wiskundige oude drukken, 1570-1620