Naar een slagkrachtige cultuursector in digitale tijden. Een visie op de digitale transformatie van de cultuursector

TitelNaar een slagkrachtige cultuursector in digitale tijden. Een visie op de digitale transformatie van de cultuursector
PublicatietypeOverige publicaties
Publicatiejaar2022
AuteursJambon, Jan
Samenvatting

De Vlaamse Regering keurt de Visienota ‘Naar een slagkrachtige cultuursector in digitale tijden. Een visie op de digitale transformatie van de cultuursector’ goed. Het is het resultaat van een proces dat het Departement Cultuur, Jeugd en Media samen met Cultuurconnect, meemoo en publiq doorliep. De nota zet de strategische lijnen uit waarbinnen meemoo, publiq en Cultuurconnect als digitale kernspelers zich positioneren met het oog op de verdere digitale transformatie van de cultuursector. Het uitgangspunt is de digitale transformatie van het culturele ecosysteem, weliswaar met een open blik naar de raakvlakken met jeugd, media, sport, onderwijs en binnenlands bestuur. In een volgende fase zal het aligneren van de werking van de vermelde kernspelers digitale transformatie geoperationaliseerd worden door het creëren van een gezamenlijke decretale basis. De visienota wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.

Citekey4741
  • Documentatie
  • |
  • 26-01-2023