Documentatie

Exporteer 33 resultaten:
Sorteren op: [ Auteur  (Asc)] Titel Type Jaar
Filters: Eerste Letter Van De Achternaam gelijk is aan L  [Alle filters opschonen]
A B C D E F G H I J K [L] M N O P Q R S T U V W X Y Z   [Alles tonen]
L
Lanoye, Diederik, Goran Proot, and Willy Van de Vijver. Gedrukte stad. Drukken in en voor Mechelen 1581-1800. Brugge: Van de Wiele, 2010.
Lanoye, Diederik. Vademecum voor een STCV-projectsamenwerking. Vlaamse Erfgoedbibliotheek vzw, 2010.
Lanoye, Diederik. "De Mechelse drukpers voor 1800." Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 16 (2009): 131-150.
Lanoye, Diederik, and Goran Proot. STCV Nieuwsbrief 12 (februari 2008)., 2008.
Leclercq-Paulissen, Jean. Contribution à l'histoire de la presse tournaisienne depuis ses origines jusqu'en 1914 In Bijdragen / Interuniversitair Centrum voor Hedendaagse Geschiedenis [Leuven]. Vol. 6. Leuven: Nauwelaerts, 1958.
van Leeuwen, Jacqueline. Erfgoedbibliothecaris gezocht! Verslag van de reflectiedag op 9 juni 2010. FARO. Vlaamse steunpunt voor cultureel erfgoed vzw, 2010.
van Leeuwen, Jacqueline, and Gregory Vercauteren. Netwerken in erfgoedland. Werkboekje voor het weven van een prachtig web, Edited by Birgit Geudens., 2011.
van Leeuwen, Jacqueline. Welkom aan boord! De boeiende ontdekkingsreis van stagiairs in de erfgoedsector. Brussel: FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw, 2010.
Lefèvre, Patrick. Répertoire des journaux et périodiques de l'arrondissement de Mons (1786-1940) In Bijdragen / Interuniversitair Centrum voor Hedendaagse Geschiedenis [Leuven]. Vol. 88. Leuven: Nauwelaerts, 1980.
Lemmens, Bert. "Open bestandsformaten." Meta. Tijdschrift voor bibliotheek en archief (2015): 38.
van Lente, Dick. Stop de persen! De geschiedenis van de krant, Edited by Herwig Kempenaers. Historische Drukkerij Turnhout, 2011.
Leroy, Marie. La presse belge en Belgique libre et à l'étranger en 1918 In Bijdragen / Interuniversitair Centrum voor Hedendaagse Geschiedenis [Leuven]. Vol. 63. Leuven: Nauwelaerts, 1971.
Leynen, Hubert. Een eeuw weekbladpers in Limburg. Antwerpen: De Vlijt, 1936.
Liebaut, Hilaire. Repertorium van de pers in het arrondissement Aalst, 1840-1914 In Bijdragen / Interuniversitair Centrum voor Hedendaagse Geschiedenis [Leuven]. Vol. 41. Leuven: Nauwelaerts, 1967.
Lietaer, Mieke. Goed gegeven! Gids voor schenkingen aan bibliotheken In Armarium. Publicaties voor erfgoedbibliotheken. Vol. 2. Antwerpen: Overlegplatform ‘Erfgoedbibliotheken Vlaanderen’ & Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen, 2008.
Lietaer, Mieke. "Erfgoedbibliotheken Vlaanderen in een breder perspectief." Bibliotheek- & archiefgids 81, no. 6 (2005): 14-17.
Lievijns, Luc. Repertorium van de pers en periodieken bewaard op het Amsab, 1838-1940 In Amsab werkinstrumenten. Vol. 3. Gent: Amsab, 1994.
Lommen, Matieu. Het boek van het gedrukte boek. Een visuele geschiedenis. Amsterdam: Amsterdam University Press / Lannoo, 2012.
Loxley, James, Helen Vincent, Joseph Marshall, and Lisa Otty. Exhibiting the written word. Edinburgh, 2011.
Luc-Joris, Christine. La presse de Huy, 1830-1914 In Bijdragen / Interuniversitair Centrum voor Hedendaagse Geschiedenis [Leuven]. Vol. 82. Leuven: Nauwelaerts, 1976.
Luger, Tessa, Renate van Leijen, and Marianne de Rijke. Handreiking voor het schrijven van een collectieplan. Amsterdam: Instituut Collectie Nederland/Stichting LCM, 2008.
de Lusenet, Yola. Bedreigd en beschermd. Vrienden en vijanden van bibliotheek- en archiefcollecties. Amsterdam: Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG), s.a.
Luyten, Dirk. "Historisch onderzoek en digitalisering van kranten." Handelingen der Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis 60 (2007): 88-100.
Luyten, Dirk, and Marc D'hoore. "Nationaal project voor de bewaring van Belgische kranten 'Presse-Papier'." Cahiers de la documentation/Bladen voor documentatie 60, no. 2 (2006): 4-8.