Documentatie: Beleid

Resultaat 31 - 40 van 87

Resultaten

Bouwstenen voor een masterplan behoud en beheer roerend materiaal erfgoed. Aanbeveling en aanzet tot een masterplan

Op 5 oktober 2002 formuleerde Minister van Cultuur Paul Van Grembergen in een toespraak in Gent zijn wens om ‘Masterplan voor Cultuur erfgoed’ te kunnen opzetten in Vlaanderen. Vanuit de afdeling Beeldende Kunst en Musea van het departement Cultuur werd geoordeeld dat het wenselijk was om te beginnen met een ‘vooronderzoek naar de...

meer

Jaarverslag 2009 [Kunsten en Erfgoed]

Voorpagina van de publicatie

Kunsten en Erfgoed bestaat in 2010 vier jaar. In zijn pril bestaan heeft het agentschap een hele weg afgelegd, waarin traditie en vernieuwing hand in hand gaan. 2009 was een politiek overgangsjaar: een regimewissel die traditioneel gepaard gaat met het aanreiken van nieuwe beleidsopties en het opfrissen van afspraken voor een optimale samenwerking...

rapport openen | meer

Maatschappelijke beleidsnota Digitaal Vlaanderen

Voorpagina van de publicatie

De Commissie Digitaal Vlaanderen werd in het leven geroepen om een sterkte-zwakteanalyse uit te voeren rond de digitale ontwikkelingen in Vlaanderen. Deze analyse werd gerealiseerd over een hele reeks beleidsdomeinen: economie, media, innovatie en technologie; opleiding, vorming en arbeidsmarktbeleid; overheid en non-profit. Aan de hand van...

overheidsrapport openen | meer

Coordinating digitisation in Europe. Progress reports 2007

Voorpagina van de publicatie
Coordinating digitisation in Europe. Progress reports 2007, Edited by Maria Teresa Natale and Marzia Piccininno. Rome: MINERVA eC Project, 2008.

Dit rapport bevat een stand van zaken voor elk van de lidstaten van de Europese Unie aangaande (A) Digitalisering en online toegang en (B) Digitale conservering.

rapport openen | meer

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek: een netwerk van en voor erfgoedbibliotheken

Voorpagina van de publicatie
"De Vlaamse Erfgoedbibliotheek: een netwerk van en voor erfgoedbibliotheken." Bibliotheek- & archiefgids 86, no. 4 (2010): 10-13.

Op 11 juni 2010 werd in de historische Nottebohmzaal van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience de vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheek feestelijk voorgesteld aan de verzamelde bibliothecarissen uit Vlaanderen en Brussel. Die locatie was niet toevallig. De maatschappelijke zetel van de vzw is gevestigd op hetzelfde adres als de Consciencebibliotheek...

tijdschriftartikel openen | meer

Van Aquisitie tot Zorg. Samen werken aan een toekomst voor erfgoedbibliotheken

Voorpagina van de publicatie
Wuyts, Eva. "Van Aquisitie tot Zorg. Samen werken aan een toekomst voor erfgoedbibliotheken." faro. Tijdschrift over cultureel erfgoed 3 (2010), no. 2 (2010): 11-15.

Tot voor kort werden bibliotheken met historisch belangrijke bewaarcollecties in Vlaanderen niet als een afzonderlijke sector erkend. Noch het Archiefdecreet van 2002 noch het Erfgoeddecreet van 2004 plaatsten erfgoedbibliotheken expliciet op de agenda. Bibliotheken die activiteiten wilden ontplooien rond hun bewaarcollecties waren vooral...

tijdschriftartikel openen | meer

Van bewaarbibliotheken in Vlaanderen naar Vlaamse Erfgoedbibliotheek. Korte historiek met enkele annotaties

Voorpagina van de publicatie
Walterus, Jeroen. "Van bewaarbibliotheken in Vlaanderen naar Vlaamse Erfgoedbibliotheek. Korte historiek met enkele annotaties." faro. Tijdschrift over cultureel erfgoed 3 (2010), no. 2 (2010): 4-10.

23 mei 2008 was een historische datum in de prille ontstaansgeschiedenis van het cultureel-erfgoedbeleid in Vlaanderen, en al zeker voor de erfgoedbibliotheken2 in Vlaanderen: het nieuwe Cultureel-erfgoeddecreet 3 voorzag immers in de erkenning van “een samenwerkingsverband van een representatieve groep van erfgoedbibliotheken, hierna de...

tijdschriftartikel openen | meer

E-cultuur. Bouwstenen voor praktijk en beleid

Voorpagina van de publicatie
De Wit, Dirk, and Debbie Esmans. E-cultuur. Bouwstenen voor praktijk en beleid. Leuven: Acco, 2006.

Deze publicatie brengt aan de hand van talrijke praktijkvoorbeelden in kaart wat e-cultuur kan betekenen voor de verschillende culturele velden: de kunsten, het cultureel erfgoed en het sociaal-cultureel werk voor jeugd en volwassenen. Ook het onderwijs en de media komen aan bod. Het boek gaat tevens in op de rolveranderingen die zich aankondigen,...

boek openen | meer