Documentatie: Organisatie

Resultaat 1 - 10 van 58

Resultaten

Statuten

Statuten. Berchem: Vlaamse Erfgoedbibliotheken vzw, 2020.

Statuten van de vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken, zoals goedgekeurd door de Algemene Vergadering in haar zitting van 3 september 2020.

meer

OKBV - Overleg Kunstbibliotheken Vlaanderen

Webstek van de intersectorale commissie Overleg Kunstbibliotheken Vlaanderen van de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie (VVBAD). OKBV bericht hier over actuele ontwikkelingen op het vlak van het beheren en ontsluiten van kunstgerelateerde informatie en documentatie in Vlaanderen en Brussel. Niet alleen beeldende en...

website openen | meer

VOWB - Vlaams Overlegorgaan inzake Wetenschappelijk Bibliotheekwerk

VOWB vzw is het coördinerend orgaan inzake wetenschappelijk bibliotheekwerk in Vlaanderen. De vzw bestaat uit de bibliotheken van universiteiten, hogescholen, overheid, wetenschappelijke instellingen en verenigingen in Vlaanderen en Brussel. De webstek bevat informatie over de leden, werking en structuur van de vereniging, lopende projecten,...

website openen | meer

Beleidsplan 2009-2012

Voorpagina van de publicatie
Beleidsplan 2009-2012. Antwerpen: Vlaamse Erfgoedbibliotheek vzw, 2008.

meer