Documentatie: Oude drukken

Resultaat 1 - 10 van 69

Resultaten

Systematiek, samenwerking en duurzaamheid: sleutelbegrippen van het STCV-project

Voorpagina van de publicatie
Van Impe, Steven, and Goran Proot. "Systematiek, samenwerking en duurzaamheid: sleutelbegrippen van het STCV-project." Bibliotheek- & archiefgids 81, no. 6 (2005): 35-38.

De Short Title Catalogus Vlaanderen (STCV) is de online bibliografie van het gedrukte boek in Vlaanderen. In eerste instantie wordt de periode 1601-1700 beschreven. Het project bewijst dat samenwerking tussen bibliotheken tot zeer waardevolle resultaten kan leiden. De werkwijze kenmerkt zich door duurzaamheid, coherentie en samenwerking. Niet...

krantenartikel openen | meer

Jesuitica

Faesen, Rob, and Bernard Deprez. Jesuitica., 2006.

Deze website maakt deel uit van het Jesuitica-project van de Faculteit Godgeleerdheid van de Katholieke Universiteit Leuven. In het kader van dit project worden de werken geschreven door jezuïeten die bewaard worden in de KU Leuven Bibliotheken - Maurits Sabbebibliotheek bibliografisch beschreven in de elektronische bibliotheekcatalogus van de...

website openen | meer

STCV-Handleiding: aanvulling 1

Voorpagina van de publicatie
Van Impe, Steven. STCV-Handleiding: aanvulling 1., 2007.

De tweede, herziene uitgave van de STCV-handleiding (2005) is momenteel de geldende norm voor het STCV-beschrijvingswerk. Om een consequente behandeling te garanderen van een aantal frequent opduikende problemen die niet of onvoldoende beantwoord werden in de Handleiding werd in 2007 deze eerste aanvulling op het bestaande regelwerk uitgewerkt.

meer

Handleiding voor de Short Title Catalogus Vlaanderen

Voorpagina van de publicatie
Van Impe, Steven, Stijn van Rossem, and Goran Proot. Handleiding voor de Short Title Catalogus Vlaanderen In Armarium. Publicaties voor erfgoedbibliotheken. Tweede, herziene uitgave ed. Vol. 1. Antwerpen: Overlegplatform ‘Erfgoedbibliotheken Vlaanderen’, 2005.

Herziene versie van de oorspronkelijke STCV-handleiding uit 2002. Op basis van de opgedane praktijkervaring bevat deze editie veel kleine aanpassingen en correcties. Onduidelijke of dubbelzinnige formuleringen werden weggewerkt, de onderdelen werden herschikt. In het bijzonder werd de handleiding vanuit het oogpunt van het niet-Nederlandstalige...

meer

Vademecum voor een STCV-projectsamenwerking

Lanoye, Diederik. Vademecum voor een STCV-projectsamenwerking. Vlaamse Erfgoedbibliotheek vzw, 2010.

Dit vademecum werd opgesteld om een duidelijk kader te scheppen voor STCV-samenwerkingsprojecten tussen Vlaamse Erfgoedbibliotheek vzw en erfgoedbibliotheken die geen partner zijn van de VEB. Het vademecum bevat een toelichting bij de noodzakelijke voorwaarden om een samenwerkingsproject te kunnen starten. Daarnaast worden ook de middelen...

meer

STCV Nieuwsbrief 1 (februari 2004)

Voorpagina van de publicatie
Proot, Goran, and Stijn van Rossem. STCV Nieuwsbrief 1 (februari 2004). Antwerpen, 2004.

meer

STCV Nieuwsbrief 2 (mei 2004)

Voorpagina van de publicatie
Proot, Goran, and Stijn van Rossem. STCV Nieuwsbrief 2 (mei 2004)., 2004.

meer

STCV Nieuwsbrief 4 (januari 2005)

Voorpagina van de publicatie
Proot, Goran, and Stijn van Rossem. STCV Nieuwsbrief 4 (januari 2005)., 2005.

meer

STCV Nieuwsbrief 5 (juni 2005)

Voorpagina van de publicatie
Proot, Goran, and Stijn van Rossem. STCV Nieuwsbrief 5 (juni 2005)., 2005.

meer