Documentatie

Exporteer 792 resultaten:
Sorteren op: Auteur [ Titel  (Asc)] Type Jaar
V
Hubo, Jorn, and Yannick Ascoop. "Versneden verleden: middeleeuwse fragmenten in Vlaamse collecties." META. Tijdschrift voor bibliotheek & archief, no. 4 (2020): 34-35.
Deene, Joris. "Verweesde werken - Naar een Europese oplossing?" FARO - Tijdschrift over cultureel erfgoed 2 (2011), no. 4 (2011): 38-44.
Peckstadt, Ann. VerzekerDe Bewaring: Boeken en Boekbanden In VerzekerDe Bewaring. Brussel: FARO, 2013.
Watteeuw, Lieve. VerzekerDe Bewaring: Leder en Perkament In VerzekerDe Bewaring. Brussel: FARO, 2014.
de Witte, Guy. VerzekerDe Bewaring: Papier In VerzekerDe Bewaring. Brussel: FARO, 2013.
van Daele, Rik. "Vierde overlegplatform erfgoedbibliotheken." META. Tijdschrift voor bibliotheek & archief 2013 (2013).
ViFa BeNeLux. Virtuelle Fachbibliothek Belgien Niederlande Luxemburg. Universitäts- und Landesbibliothek Münster / Universitäts- und Stadtbibliothek Köln, 2010.
Gatz, Sven. Visienota. Een Vlaams cultuurbeleid in het digitale tijdperk. Brussel: Departement Cultuur, Jeugd en Media, 2018.
"Vlaamse miniaturen 1404-1482." OKV - Openbaar Kunstbezit Vlaanderen, no. 4 (2011): 1-40.
Voor de eeuwigheid. Strategische keuzes van nu bepalen onze digitale toekomst, Edited by Marco de Niet, Jeanine Tieleman and Janneke Grooten. DEN / EYE / Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed / Virtueel Platform, 2012.
Snijders, Tjamke, Susanna De Schepper, and Evelien Hauwaerts. "Voor de prijs van twee huizen: Vlaanderen als centrum van de middeleeuwse handschriftproductie." De Boekenwereld 34, no. 3 (2018): 17-19.
Jansma, Benita. "Voorschrift en inzicht." Archievenblad 114, no. 4 (2010): 13-15.
W
Coppoolse, David. Waar blijft het e-boek? De markt van digitale boeken voor de consument. Antwerpen: Universiteit Antwerpen. Informatie- en Bibliotheekwetenschap, 2008.
Peach, Caroline. "Wanted: heritage librarian." In Studiedag 'Erfgoedbibliothecaris gezocht!' . Brussel, 2010.
Coppoolse, David. "Wat kost de digitalisering van ons bibliotheekerfgoed?" META. Tijdschrift voor bibliotheek & archief 2012 (2012): 19-23.
Wellens, Steven, and Klaartje Brits. "Wat zeggen u de woorden 'bibliotheek' en 'archief'?" META. Tijdschrift voor bibliotheek & archief 2015 (2015): 8-13.
Pennock, Maureen. Web-Archiving In DPC Technology Watch Report. Digital Preservation Coalition, 2013.
Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht. Marie-Christine Janssens en Frank Gotzen (KU Leuven) , 2016.
Coppoolse, David. "Wegwijs in Vlaamse bibliotheekcollecties." De Boekenwereld 34, no. 3 (2018): 6-7.
van Leeuwen, Jacqueline. Welkom aan boord! De boeiende ontdekkingsreis van stagiairs in de erfgoedsector. Brussel: FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw, 2010.
Defoort, Hendrik. "Who’s afraid of the digital age? Erfgoedbibliotheken als antidotum voor collectieve amnesie." faro. Tijdschrift over cultureel erfgoed 3 (2010), no. 2 (2010): 40-45.
Van Impe, Jan. "Why Leuven University Library (Belgium) accepted eight tons of old newspapers from the British Library." In Do we want to keep our newspapers?, edited by David McKitterick. London: Office for Humanities Communication, 2002.
Steen, Iris, and Patrick van den Nieuwenhof. WODE. Wetenschappelijk onderzoek deelcollecties erfgoed in het Land van Waas. Erfgoedcel Waasland, 2008.
Z
Zalig de armen: gids bij de tentoonstelling, Edited by Jonas Van Mulder. Universiteit Antwerpen, Ruusbroecgenootschap, 2011.
Berg, Christian, Maurice Bronselaer, Geert Buelens, and Chris Coppens. Zichtbaar Zeldzaam - Hoogtepunten uit de Antwerpse Stadsbibliotheek, Edited by Mark Cloostermans. Gent: Stadsbibliotheek Antwerpen; Toohcsmi, uitgevers, 2005.
Berwouts, Astrid, and Sophia Rochmes. Zoektip #13: Belgische kranten In Slimmer zoeken op het web. Antwerpen: Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, 2020.
Zuur? Een gat in je cultuur.... Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, 2013.
[
[NUMERIC] Study Report. Study findings and proposals for sustaining the framework. Croydon: Chartered Institute of Public Finance and Accountancy (CIPFA), 2009.
(
(Meta)datastandaarden voor digitale archieven, Edited by Sylvia Van Peteghem and Rik Van de Walle. Gent: Universiteitsbibliotheek, 2009.