Documentatie

Exporteer 792 resultaten:
Sorteren op: Auteur [ Titel  (Desc)] Type Jaar
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
(
(Meta)datastandaarden voor digitale archieven, Edited by Sylvia Van Peteghem and Rik Van de Walle. Gent: Universiteitsbibliotheek, 2009.
[
[NUMERIC] Study Report. Study findings and proposals for sustaining the framework. Croydon: Chartered Institute of Public Finance and Accountancy (CIPFA), 2009.
Z
Zuur? Een gat in je cultuur.... Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, 2013.
Berwouts, Astrid, and Sophia Rochmes. Zoektip #13: Belgische kranten In Slimmer zoeken op het web. Antwerpen: Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, 2020.
Berg, Christian, Maurice Bronselaer, Geert Buelens, and Chris Coppens. Zichtbaar Zeldzaam - Hoogtepunten uit de Antwerpse Stadsbibliotheek, Edited by Mark Cloostermans. Gent: Stadsbibliotheek Antwerpen; Toohcsmi, uitgevers, 2005.
Zalig de armen: gids bij de tentoonstelling, Edited by Jonas Van Mulder. Universiteit Antwerpen, Ruusbroecgenootschap, 2011.
W
Steen, Iris, and Patrick van den Nieuwenhof. WODE. Wetenschappelijk onderzoek deelcollecties erfgoed in het Land van Waas. Erfgoedcel Waasland, 2008.
Van Impe, Jan. "Why Leuven University Library (Belgium) accepted eight tons of old newspapers from the British Library." In Do we want to keep our newspapers?, edited by David McKitterick. London: Office for Humanities Communication, 2002.
Defoort, Hendrik. "Who’s afraid of the digital age? Erfgoedbibliotheken als antidotum voor collectieve amnesie." faro. Tijdschrift over cultureel erfgoed 3 (2010), no. 2 (2010): 40-45.
van Leeuwen, Jacqueline. Welkom aan boord! De boeiende ontdekkingsreis van stagiairs in de erfgoedsector. Brussel: FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw, 2010.
Coppoolse, David. "Wegwijs in Vlaamse bibliotheekcollecties." De Boekenwereld 34, no. 3 (2018): 6-7.
Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht. Marie-Christine Janssens en Frank Gotzen (KU Leuven) , 2016.
Pennock, Maureen. Web-Archiving In DPC Technology Watch Report. Digital Preservation Coalition, 2013.
Wellens, Steven, and Klaartje Brits. "Wat zeggen u de woorden 'bibliotheek' en 'archief'?" META. Tijdschrift voor bibliotheek & archief 2015 (2015): 8-13.
Coppoolse, David. "Wat kost de digitalisering van ons bibliotheekerfgoed?" META. Tijdschrift voor bibliotheek & archief 2012 (2012): 19-23.
Peach, Caroline. "Wanted: heritage librarian." In Studiedag 'Erfgoedbibliothecaris gezocht!' . Brussel, 2010.
Coppoolse, David. Waar blijft het e-boek? De markt van digitale boeken voor de consument. Antwerpen: Universiteit Antwerpen. Informatie- en Bibliotheekwetenschap, 2008.
V
Jansma, Benita. "Voorschrift en inzicht." Archievenblad 114, no. 4 (2010): 13-15.
Snijders, Tjamke, Susanna De Schepper, and Evelien Hauwaerts. "Voor de prijs van twee huizen: Vlaanderen als centrum van de middeleeuwse handschriftproductie." De Boekenwereld 34, no. 3 (2018): 17-19.
Voor de eeuwigheid. Strategische keuzes van nu bepalen onze digitale toekomst, Edited by Marco de Niet, Jeanine Tieleman and Janneke Grooten. DEN / EYE / Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed / Virtueel Platform, 2012.
"Vlaamse miniaturen 1404-1482." OKV - Openbaar Kunstbezit Vlaanderen, no. 4 (2011): 1-40.
Gatz, Sven. Visienota. Een Vlaams cultuurbeleid in het digitale tijdperk. Brussel: Departement Cultuur, Jeugd en Media, 2018.
ViFa BeNeLux. Virtuelle Fachbibliothek Belgien Niederlande Luxemburg. Universitäts- und Landesbibliothek Münster / Universitäts- und Stadtbibliothek Köln, 2010.
van Daele, Rik. "Vierde overlegplatform erfgoedbibliotheken." META. Tijdschrift voor bibliotheek & archief 2013 (2013).
de Witte, Guy. VerzekerDe Bewaring: Papier In VerzekerDe Bewaring. Brussel: FARO, 2013.
Watteeuw, Lieve. VerzekerDe Bewaring: Leder en Perkament In VerzekerDe Bewaring. Brussel: FARO, 2014.
Peckstadt, Ann. VerzekerDe Bewaring: Boeken en Boekbanden In VerzekerDe Bewaring. Brussel: FARO, 2013.
Deene, Joris. "Verweesde werken - Naar een Europese oplossing?" FARO - Tijdschrift over cultureel erfgoed 2 (2011), no. 4 (2011): 38-44.
Hubo, Jorn, and Yannick Ascoop. "Versneden verleden: middeleeuwse fragmenten in Vlaamse collecties." META. Tijdschrift voor bibliotheek & archief, no. 4 (2020): 34-35.
Vermeersch, Lode, and Anneloes Vandenbroucke. Veldtekening cultuureducatie. Beschrijvende studie met evaluatieve SWOT-analyse. Leuven: Katholieke Universiteit Leuven. HIVA - Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving, 2011.
de Valk, Marijn, Sam Capiau, and Eva Wuyts. "Van rode rot tot remedie. Schade-inventarisatie als startpunt voor behoud en beheer." De Boekenwereld 34, no. 3 (2018): 45-47.