Documentatie

Kent u een must-read voor beheerders van een erfgoedbibliotheek? Laat het ons weten!

Toon: Nieuw toegevoegd | Volledig overzicht | Filteren

Preservation imaging: nowhere or now here?

Schouten, Dennis. "Preservation imaging: nowhere or now here?" Microform and Imaging Review 26, no. 4 (2004): 165-172.

meer

De redding van het papieren erfgoed

Schouten, Dennis. "De redding van het papieren erfgoed." In In de rij voor behoud, 7-16. Amsterdam: Universiteitsbibliotheek Amsterdam, 1996.

meer

Metamorfoze: vechten tegen papierverval

Schouten, Dennis, and Ingeborg Verheul. Metamorfoze: vechten tegen papierverval In AO-reeks. Lelystad: AO, 1998.

meer

Erfgoedverenigingen en volkscultuur ontcijferd

Walterus, Jeroen. Erfgoedverenigingen en volkscultuur ontcijferd. Brussel: Vlaams Centrum voor Volkscultuur, 2003.

meer

Schimmels en insecten

Voorpagina van de publicatie
Smets, Leon. Schimmels en insecten In VerzekerDe Bewaring. Brussel: FARO. Vlaams Steunpunt voor cultureel erfgoed vzw, 2013.

Insecten en schimmels vormen een voortdurende bedreiging voor ons erfgoed. Ze kunnen ernstige schade toebrengen en ze zijn permanent aanwezig : schimmels als sporen in de lucht en insecten in diverse soorten, binnen- en buitenshuis. Ze tasten niet alleen de collecties aan, maar evenzeer het gebouw en de materialen. Ten minste als de...

meer

Onderzoek naar de opleidingsnoden inzake preservatie, conservatie en restauratie: de opleidingen Informatie- en Bibliotheekwetenschap (UA) en Conservatie en Restauratie - optie Papier (HA) als wegbereider voor een coherente aanpak

Voorpagina van de publicatie

Opzet van dit project was het inzetten van de mogelijkheden en de expertise van de bibliotheek- en conservatieopleidingen van de Antwerpse Associatie in een onderzoek naar de precieze opleidingsnoden van erfgoedbibliotheken; verder besturdeerde het enkele ‘best practices’ in het buitenland -om deze met elkaar te vergelijken. De...

rapport openen | meer

Onderzoeksproject: wenselijkheid en mogelijkheden van een gemeenschappelijke depotwerking in een stedelijke context.

De Ruysser, Sofie. Onderzoeksproject: wenselijkheid en mogelijkheden van een gemeenschappelijke depotwerking in een stedelijke context.. Antwerpen: Musea Stad Antwerpen Dienst Collectiebeleid / Behoud en Beheer en Erfgoedcel Antwerpen, 2004.

Dit onderzoek werd uitgevoerd in het kader van een project van de Musea stad Antwerpen, dienst Collectiebeleid / Behoud en Beheer, en de Erfgoedcel Antwerpen. Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap verleende steun aan deze studie. Het rapport van het onderzoek bevat een theoretisch luik waarin elf organisatorische aspecten van een depotwerking...

rapport openen | meer

Papers Past

Voorpagina van de publicatie
Papers Past., 2001.

'Papers Past' ontsluit gedigitaliseerde Nieuw-Zeelandse kranten en periodieken uit de jaren 1839-1932. U kunt zoeken naar publicaties uit een bepaald jaar of een specifieke streek, of u doorbladert de exemplaren van een bepaalde titel. Het is ook mogelijk om zelf zoektermen op te geven.

website openen | meer

Wenselijkheids- en haalbaarheidsstudie voor een open, geïntegreerde en intergrale depotwerking in Limburg

Onderzoeksproject in opdracht van de provincie Limburg rond de wenselijkheid en haalbaarheid van een open depotwerking. Het rapport van het onderzoek bestaat uit een theoretisch luik met ‘pijlers, bouwstenen en modellen’ en een ‘stappenplan voor een depotwerking’, en een case study met de neerslag van een ‘veldonderzoek voor de provincie...

rapport openen | meer

WODE. Wetenschappelijk onderzoek deelcollecties erfgoed in het Land van Waas. Samenvatting eindrapport

Voorpagina van de publicatie

In het voorjaar van 2007 gaf de Erfgoedcel Waasland de opdracht aan twee onafhankelijke onderzoekers om de collecties roerend erfgoed in de regio in kaart te brengen. Voor het eerst werd in Vlaanderen een inventaris van het cultureel erfgoed gemaakt op deelcollectieniveau. De conclusies en aanbevelingen uit dit onderzoek dienen als...

rapport openen | meer

Naar een regionaal erfgoeddepotbeleid in de provincie West-Vlaanderen

Steen, Iris, and Patrick van den Nieuwenhof. Naar een regionaal erfgoeddepotbeleid in de provincie West-Vlaanderen., 2008.

Onderzoek uitgevoerd in opdracht van het provinciebestuur van West-Vlaanderen

rapport openen | meer

Chronicling America. Historic American Newspapers

Voorpagina van de publicatie

'Chronicling America' is een portaal aangeboden door The Library of Congress dat toegang biedt tot historische Amerikaanse kranten. U kunt er gedigitaliseerde titels uit de jaren 1880-1922 opzoeken en inkijken. Daarnaast vindt u informatie over de Amerikaanse kranten gepubliceerd sinds 1690.

website openen | meer

CERL-Thesaurus

De CERL-Thesaurus linkt een groot aantal databanken in verband met oude drukken aan elkaar. De thesaurus is dan ook een uitstekend instrument om te zoeken naar informatie over drukkers, uitgevers, auteurs, ...

website openen | meer

Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexicon

De BBKL is een elektronische databank met biografische notities over duizenden personen uit de kerkgeschiedenis. Elke notitie bevat ook een uitgebreide bibliografie van en over de betrokken persoon

website openen | meer

Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren

Voorpagina van de publicatie

De Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren is een website over de Nederlandse literatuur, taal en cultuurgeschiedenis. De site bevat literaire teksten, secundaire literatuur en aanvullende informatie als biografieën, portretten en hyperlinks, naast een groot aantal studies en primaire bronnen op het brede terrein van de...

website openen | meer

Krantencatalogus [Koninklijke Bibliotheek Nederland]

Voorpagina van de publicatie

De Koninklijke Bibliotheek, nationale bibliotheek van Nederland, beschikt over de grootste krantenverzameling van Nederland. Vele kranten zijn niet alleen op papier, maar ook op microfilm, op cd-rom of online raadpleegbaar. U kunt op twee manieren zoeken in de krantencatalogus van de KB: alfabetisch en op woorden uit de titelbeschrijvingen.

database/repository openen | meer

Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie

Op de website van het RKD vindt u een aantal elektronische databanken die bijzonder nuttig kunnen zijn voor (boek)historisch onderzoek. Vooral de databank RKDartists&, met biografische informatie over kunstenaars van middeleeuwen tot heden is een grote hulp, bv. bij het identificeren van de illustratoren van oude drukken

website openen | meer

English Short Title Catalogue

De databank van de ESTC bevat bibliografische beschrijvingen van oude drukken in het Engels of gedrukt in het Verenigd Koninkrijk of Noord-Amerika.

website openen | meer

Biblia Sacra

Voorpagina van de publicatie

De databank van het project Biblia Sacra bevat diepgaande beschrijvingen en analyses van alle bijbeledities in de Nederlanden voor 1800. In een eerste fase werden de edities uit de periode 1477-1553 beschreven. Sinds augustus 2009 wordt de databank vervolledigd met de edities uit de periode van 1553 tot het einde van de achttiende eeuw.

website openen | meer

Universal Short Title Catalogue

Voorpagina van de publicatie

Het USTC-project werkt aan een elektronische databank met kortetitelbeschrijvingen van alle Europese edities van het begin van de drukkunst tot het einde van de zestiende eeuw. Volgens planning zou de databank met 350.000 beschrijvingen op basis van twee miljoen exemplaren in 2011 online beschikbaar moeten zijn.

database/repository openen | meer

De Mechelse drukpers voor 1800

Lanoye, Diederik. "De Mechelse drukpers voor 1800." Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 16 (2009): 131-150.

meer

Short Title Catalogus voor Vlaanderen

Maas, Nop. "Short Title Catalogus voor Vlaanderen." Taalschrift 5, no. 3 (1997): 21-24.

meer

Een Short-Title Catalogus voor Vlaanderen

Delsaerdt, Pierre. "Een Short-Title Catalogus voor Vlaanderen." Bibliotheek- en archiefgids 74, no. 4 (1998): 154-159.

meer

Bibliopolis, the Memory of the Netherlands, and the Dutch and Flemish STCV projects

Bos, Jan. "Bibliopolis, the Memory of the Netherlands, and the Dutch and Flemish STCV projects." In European cultural heritage in the digital age: creation, access and preservation (CERL-seminar,. Sint-Petersburg, 2003.

meer

Abraham, online krantendatabank

van Bellingen, Elsje. "Abraham, online krantendatabank." In Informatie aan Zee. Oostende: VVBAD, 2009.

1. Situering van het project 2. Doelstellingen van het project 3. Definitie van een ‘krant’ 4. Inhoud van Abraham 5. Model van de databank 6. Krantenrecord: titelbeschrijvingen, bezitsinformatie 7. Krantenrecord: knelpunten 8. Zoeken in Abraham 9. Besluit

meer

Behalen kwaliteitslabel

Voorpagina van de publicatie
van Kerchove, Katrijn. Behalen kwaliteitslabel. [Brussel], 2010.

Waarom worden er kwaliteitslabels toegekend? Binnen welk kader worden kwaliteitslabels toegekend? Wie komt in aanmerking? Wat zijn de voorwaarden en specificaties? Hoe aanvragen? Hoe worden kwaliteitslabels geëvalueerd? Hoe kaderen kwaliteitslabels binnen het complementaire cultureel-erfgoedbeleid? Waarom een kwaliteitslabel aanvragen als...

meer

De STCV: aanpak en eerste resultaten

Depuydt, Joost, and Goran Proot. "De STCV: aanpak en eerste resultaten." Informatiebulletin van de Koninklijke Bibliotheek van België (2000).

meer

STCV on line

Delsaerdt, Pierre. "STCV on line." VVBAD Info (2003).

meer

Grey areas in book historical research. Can international co-operation offer a practical solution?

Proot, Goran, and Stijn van Rossem. "Grey areas in book historical research. Can international co-operation offer a practical solution?" In Books beyond frontiers: the need for international collaboration in national retrospective bibliography (CERL Papers III), edited by David J. Shaw., 2003.

meer

STCV: typografisch erfgoed on line

van Rossem, Stijn. "STCV: typografisch erfgoed on line." Ex officina 16, no. 2 (2003): 1.

meer

De Short Title Catalogus Vlaanderen. Voorstelling van een veelzijdig onderzoeksinstrument

Proot, Goran. "De Short Title Catalogus Vlaanderen. Voorstelling van een veelzijdig onderzoeksinstrument." In Boekgeschiedenis in Vlaanderen. Nieuwe instrumenten en benaderingen. Handelingen van het Contactforum gehouden te Brussel, 28 november 2003, edited by Pierre Delsaerdt and Koen De Vlieger-De Wilde, 15-32. Brussel, 2004.

meer