Documentatie

Kent u een must-read voor beheerders van een erfgoedbibliotheek? Laat het ons weten!

Toon: Nieuw toegevoegd | Volledig overzicht | Filteren

Damaged books

Bendix, Caroline. Damaged books. London: National Preservation Office, 2010.

Dit boekje beschrijft de meest voorkomende soorten schade aan boeken. Het helpt u te bepalen met welke soort schade u te maken heeft, leert u de oorzaken van schade te herkennen en geeft richtlijnen over de herstelmaatregelen die moeten worden genomen.

boek openen | meer

Mass Deacidification. An Update of Possibilities and Limitations

Porck, Henk. Mass Deacidification. An Update of Possibilities and Limitations. Amsterdam: European Commission on Preservation and Access, 1996.

This report is the result of a desk research project aiming to provide an update of the possibilities and limitations of currently available mass deacidification methods. It focuses on the major developments in research and application of the main operational systems. The Introduction outlines the aims and design of the present study, developed...

rapport openen | meer

The Metamorphosis of Metamorfoze

Schouten, Dennis. "The Metamorphosis of Metamorfoze." In Second Life for Collections, 7-12. London: National Preservation Office, 2007.

meer

Metamorfoze: programmaplan 2009-2012. Versie 1.0, 28 november 2008

Dit document beschrijft het programma Metamorfoze (MM) van de Koninklijke Bibliotheek (KB), vierde fase 2009-2012. Het is opgesteld om alle relevante basisinformatie en uitgangspunten van het programma vast te leggen om het op de juiste wijze te kunnen sturen. Het heeft tot doel het programma te definiëren en dient als basis voor het managen, het...

miscellaneous section openen | meer

Cultural property risk analysis model: development and application to preventive conservation at the Canadian Museum of Art and Nature

A Cultural Property Risk Analysis Model was developed to guide priorities for resource allocation to preventive conservation under conditions of uncertainty. This model recognizes the preservation system as a subsystem within a collection management system, which, in turn, nests within progressively broader systems. Within this set of systems and...

meer

Bedreigde collecties

Rombouts, W. "Bedreigde collecties." In Verslag symposium conserveringsbeleid papieren patrimonium, 9 november 1993, 61-71., 1993.

meer

Van alarmfase rood tot groen licht. Metamorfoze 1997-2008

Schouten, Dennis. "Van alarmfase rood tot groen licht. Metamorfoze 1997-2008." In Dertig in een dozijn. Een selectie uit tien jaar Metamorfoze Nieuws 1997-2008, 9-17. Den Haag: Metamorfoze, 2008.

meer

Preservation imaging: nowhere or now here?

Schouten, Dennis. "Preservation imaging: nowhere or now here?" Microform and Imaging Review 26, no. 4 (2004): 165-172.

meer

De redding van het papieren erfgoed

Schouten, Dennis. "De redding van het papieren erfgoed." In In de rij voor behoud, 7-16. Amsterdam: Universiteitsbibliotheek Amsterdam, 1996.

meer

Metamorfoze: vechten tegen papierverval

Schouten, Dennis, and Ingeborg Verheul. Metamorfoze: vechten tegen papierverval In AO-reeks. Lelystad: AO, 1998.

meer

Erfgoedverenigingen en volkscultuur ontcijferd

Walterus, Jeroen. Erfgoedverenigingen en volkscultuur ontcijferd. Brussel: Vlaams Centrum voor Volkscultuur, 2003.

meer

Schimmels en insecten

Voorpagina van de publicatie
Smets, Leon. Schimmels en insecten In VerzekerDe Bewaring. Brussel: FARO. Vlaams Steunpunt voor cultureel erfgoed vzw, 2013.

Insecten en schimmels vormen een voortdurende bedreiging voor ons erfgoed. Ze kunnen ernstige schade toebrengen en ze zijn permanent aanwezig : schimmels als sporen in de lucht en insecten in diverse soorten, binnen- en buitenshuis. Ze tasten niet alleen de collecties aan, maar evenzeer het gebouw en de materialen. Ten minste als de...

meer

Onderzoek naar de opleidingsnoden inzake preservatie, conservatie en restauratie: de opleidingen Informatie- en Bibliotheekwetenschap (UA) en Conservatie en Restauratie - optie Papier (HA) als wegbereider voor een coherente aanpak

Voorpagina van de publicatie

Opzet van dit project was het inzetten van de mogelijkheden en de expertise van de bibliotheek- en conservatieopleidingen van de Antwerpse Associatie in een onderzoek naar de precieze opleidingsnoden van erfgoedbibliotheken; verder besturdeerde het enkele ‘best practices’ in het buitenland -om deze met elkaar te vergelijken. De...

rapport openen | meer

Onderzoeksproject: wenselijkheid en mogelijkheden van een gemeenschappelijke depotwerking in een stedelijke context.

De Ruysser, Sofie. Onderzoeksproject: wenselijkheid en mogelijkheden van een gemeenschappelijke depotwerking in een stedelijke context.. Antwerpen: Musea Stad Antwerpen Dienst Collectiebeleid / Behoud en Beheer en Erfgoedcel Antwerpen, 2004.

Dit onderzoek werd uitgevoerd in het kader van een project van de Musea stad Antwerpen, dienst Collectiebeleid / Behoud en Beheer, en de Erfgoedcel Antwerpen. Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap verleende steun aan deze studie. Het rapport van het onderzoek bevat een theoretisch luik waarin elf organisatorische aspecten van een depotwerking...

rapport openen | meer

Papers Past

Voorpagina van de publicatie
Papers Past., 2001.

'Papers Past' ontsluit gedigitaliseerde Nieuw-Zeelandse kranten en periodieken uit de jaren 1839-1932. U kunt zoeken naar publicaties uit een bepaald jaar of een specifieke streek, of u doorbladert de exemplaren van een bepaalde titel. Het is ook mogelijk om zelf zoektermen op te geven.

website openen | meer

Wenselijkheids- en haalbaarheidsstudie voor een open, geïntegreerde en intergrale depotwerking in Limburg

Onderzoeksproject in opdracht van de provincie Limburg rond de wenselijkheid en haalbaarheid van een open depotwerking. Het rapport van het onderzoek bestaat uit een theoretisch luik met ‘pijlers, bouwstenen en modellen’ en een ‘stappenplan voor een depotwerking’, en een case study met de neerslag van een ‘veldonderzoek voor de provincie...

rapport openen | meer

WODE. Wetenschappelijk onderzoek deelcollecties erfgoed in het Land van Waas. Samenvatting eindrapport

Voorpagina van de publicatie

In het voorjaar van 2007 gaf de Erfgoedcel Waasland de opdracht aan twee onafhankelijke onderzoekers om de collecties roerend erfgoed in de regio in kaart te brengen. Voor het eerst werd in Vlaanderen een inventaris van het cultureel erfgoed gemaakt op deelcollectieniveau. De conclusies en aanbevelingen uit dit onderzoek dienen als...

rapport openen | meer

Naar een regionaal erfgoeddepotbeleid in de provincie West-Vlaanderen

Steen, Iris, and Patrick van den Nieuwenhof. Naar een regionaal erfgoeddepotbeleid in de provincie West-Vlaanderen., 2008.

Onderzoek uitgevoerd in opdracht van het provinciebestuur van West-Vlaanderen

rapport openen | meer

Chronicling America. Historic American Newspapers

Voorpagina van de publicatie

'Chronicling America' is een portaal aangeboden door The Library of Congress dat toegang biedt tot historische Amerikaanse kranten. U kunt er gedigitaliseerde titels uit de jaren 1880-1922 opzoeken en inkijken. Daarnaast vindt u informatie over de Amerikaanse kranten gepubliceerd sinds 1690.

website openen | meer