Documentatie

Kent u een must-read voor beheerders van een erfgoedbibliotheek? Laat het ons weten!

Toon: Nieuw toegevoegd | Volledig overzicht | Filteren

Boekgeschiedenis.be. Boekwetenschap en bibliofilie in Vlaanderen

De Vlaamse Werkgroep Boekgeschiedenis en de Vereniging van Antwerpse Bibliofielen presenteren Boekgeschiedenis.be! Op dit platform bieden deze twee verenigingen meer informatie over hun activiteiten en publicaties.

website openen | meer

Papier in gevaar. Schade-inventariserend onderzoek van de collecties en archieffondsen na 1800

Papier in gevaar. Schade-inventariserend onderzoek van de collecties en archieffondsen na 1800. Brussel: Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, 1994.

Dit onderzoek werd in dezelfde tijd uitgevoerd dat er in Nederland een vergelijkbare steekproefsgewijze schade-inventarisatie werd uitgevoerd, eveneens in de Koninklijke Bibliotheek en het Nationaal Archief, en richt zich vooral op de verzuring van papier. Een aantal factoren werd door meting vastgesteld: RV, Handvouwgetal, Ph-meting,...

meer

Alles over de eigen streek. Provinciale Bibliotheek Limburg, Bibliotheca Wasiana en Stichting De Bethune

Voorpagina van de publicatie
De Rynck, Patrick. "Alles over de eigen streek. Provinciale Bibliotheek Limburg, Bibliotheca Wasiana en Stichting De Bethune." OKV. Openbaar kunstbezit Vlaanderen. Kunst- en erfgoedtijdschrift 46, no. 1 (Themanummer Erfgoedbibliotheken in Vlaanderen) (2008): 30-37.

meer

Het Ruusbroecgenootschap en de Abdij van Averbode

Voorpagina van de publicatie
De Rynck, Patrick. "Het Ruusbroecgenootschap en de Abdij van Averbode." OKV. Openbaar kunstbezit Vlaanderen. Kunst- en erfgoedtijdschrift 46, no. 1 (Themanummer Erfgoedbibliotheken in Vlaanderen) (2008): 14-21.

meer

De poorten van het leven. Stadsbibliotheek Antwerpen en Openbare Bibliotheek Brugge

Voorpagina van de publicatie
De Rynck, Patrick. "De poorten van het leven. Stadsbibliotheek Antwerpen en Openbare Bibliotheek Brugge." OKV. Openbaar kunstbezit Vlaanderen. Kunst- en erfgoedtijdschrift 46, no. 1 (Themanummer Erfgoedbibliotheken in Vlaanderen) (2008): 2-13.

meer

Erfgoedbibliotheken in Vlaanderen. Een portrettengallerij

Voorpagina van de publicatie
De Rynck, Patrick. "Erfgoedbibliotheken in Vlaanderen. Een portrettengallerij." OKV. Openbaar kunstbezit Vlaanderen. Kunst- en erfgoedtijdschrift 46, no. 1 (Themanummer Erfgoedbibliotheken in Vlaanderen) (2008): 1.

meer

Erfgoed 2.0. Nieuwe perspectieven voor digitaal erfgoed

Erfgoed 2.0. Nieuwe perspectieven voor digitaal erfgoed, Edited by Bart De Nil and Jeroen Walterus. Brussel: Pharo Publishing, 2009.

De publicatie ‘Erfgoed 2.0: nieuwe perspectieven voor digitaal erfgoed’, die in 2009 verscheen bij Pharo Publishing, attendeert op een aantal actuele tendensen rond erfgoed en ICT. Verschillende auteurs uit zowel academische als professionele ‘erfgoed’-omgevingen in Vlaanderen en Nederland leverden een bijdrage. De bundel, waarvan de...

boek openen | meer

ABC-DE. Woordenboek voor het digitaal erfgoed

ABC-DE. Woordenboek voor het digitaal erfgoed, Edited by Janneke Grooten, Marco de Niet, Else Laura Rademaker and Yola de Lusenet. Den Haag: Digitaal Erfgoed Nederland (DEN), 2008.

boek openen | meer

Bibliopolis. Geschiedenis van het gedrukte boek in Nederland

Voorpagina van de publicatie
Bibliopolis. Geschiedenis van het gedrukte boek in Nederland. Den Haag: Koninklijke Bibliotheek, s.a.

Bibliopolis is de elektronische nationale geschiedenis van het gedrukte boek in Nederland. Het is een wetenschappelijk, interactief informatiesysteem waarmee de onderzoeker zicht krijgt op de stand van het boekwetenschappelijk onderzoek en tevens toegang heeft tot documentatiemateriaal. Inhoud Bibliopolis biedt de onderzoeker geïntegreerde...

website openen | meer

Goed gegeven! Gids voor schenkingen aan bibliotheken

Voorpagina van de publicatie
Lietaer, Mieke. Goed gegeven! Gids voor schenkingen aan bibliotheken In Armarium. Publicaties voor erfgoedbibliotheken. Vol. 2. Antwerpen: Overlegplatform ‘Erfgoedbibliotheken Vlaanderen’ & Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen, 2008.

Schenkingen zijn een complexe materie waarbij een heleboel aspecten komen kijken. Dit tweede deel in de reeks Armarium wil tegemoetkomen aan een concrete nood. Het team dat aan deze handleiding heeft meegewerkt, wordt in de beroepspraktijk dagelijks met schenkingen geconfronteerd. Het theoretisch deel steunt voornamelijk op Amerikaanse literatuur,...

meer

MetaArchive Cooperative

Voorpagina van de publicatie
MetaArchive Cooperative. Atlanta: Educopia Institute, s.a.

The greatest threat to digital assets is not fire, flood or theft. It’s the assumption that cultural memory organizations have taken the requisite steps to preserve them. Too often, we haven’t. Which is why the MetaArchive Cooperative is fostering a community-based approach to digital preservation. Our members participate in a secure,...

website openen | meer

Bewaar(de)bibliotheken in Vlaanderen. Eindrapport

Voorpagina van de publicatie
Walterus, Jeroen. Bewaar(de)bibliotheken in Vlaanderen. Eindrapport. Studieopdracht: Het in kaart brengen van de sector van de bewaarbibliotheken in Vlaanderen., 2003.

Studie over bewaarbibliotheken/erfgoedbibliotheken in Vlaanderen, uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse overheid.

rapport openen | meer

DE BASIS

Voorpagina van de publicatie
DE BASIS. Digitaal Erfgoed: Bouwen Aan Succesvolle ICT-Strategie., 2010.

DE BASIS staat voor Digitaal Erfgoed: Bouwen Aan Succesvolle ICT-Strategie. DE BASIS is een set van minimale eisen voor de digitalisering van erfgoed en maakt onderdeel uit van het ICT-register van DEN. In 2007 is DEN gestart met een project om de minimale eisen voor digitale dienstverlening door erfgoedinstellingen vast te stellen. Iedere...

website openen | meer

{(}Meta)datastandaarden voor digitale archieven

Voorpagina van de publicatie
{(}Meta)datastandaarden voor digitale archieven, Edited by Sylvia Van Peteghem and Rik Van de Walle. Gent: Universiteitsbibliotheek, 2009.

In het derde werkpakket van het project BOM-Vl (Bewaring en Ontsluiting van Multimediale data in Vlaanderen, 2008-2009) staat de technische problematiek van langetermijnbewaring van digitaal erfgoed centraal. Het OAIS-model, een ISO-standaard sinds 2002, geldt hierbij als conceptueel referentiemodel dat richtlijnen biedt bij de opzet van een...

boek openen | meer