Documentatie

Kent u een must-read voor beheerders van een erfgoedbibliotheek? Laat het ons weten!

Toon: Nieuw toegevoegd | Volledig overzicht | Filteren

Digital Cultural Content: Guidelines for Geographic Information

Voorpagina van de publicatie

When seeing a museum object, a question of high interest is: where to find it? For that the knowledge of its geographic location is essential. These guidelines aim at providing basic information for the description of geographic locations. It needs to be implemented in such a way that the geographic location information is machine-readable and...

boek openen | meer

Persistent Identifiers (pids): Recommendations for Institutions

Voorpagina van de publicatie

In order to ensure that information about an object and the object itself, its digital copies can be related to each other and can be retrieved easily at different points in time and from different places it is necessary to use 'persistent identifiers' (PIDs). This booklet is intended as a short introduction why 'persistent identifiers' are...

boek openen | meer

Richtlijnen en procedures voor de uitvoering van projecten in het kader van Het Geheugen van Nederland

Voorpagina van de publicatie

In het Geheugen van Nederland worden collecties van verschillende instellingen gedigitaliseerd. Sommige van de deelnemende instellingen hebben meer ervaring met het digitaliseren van collecties dan andere. Om er zeker van te zijn dat elk van deze projecten goed verloopt, goed gecoördineerd kan worden en inpasbaar is in de infrastructuur, is het...

rapport openen | meer

Fotoarchief Brochures. Praktische aanbevelingen voor bewaring en beheer

Voorpagina van de publicatie
Boon, Bart, and Geert Leloup. Fotoarchief Brochures. Praktische aanbevelingen voor bewaring en beheer. Versie maart 2011 ed. Vol. 9. Brussel: Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, 2011.

Deze brochure is in de eerste plaats bestemd voor overheidsorganisaties en dan meer in het bijzonder voor hun informatiebeheerders, archivarissen en/of archiefverantwoordelijken De brochure wil duidelijke aanbevelingen formuleren en allerhande praktische tips geven over de archivering van fotomateriaal, die op verschillende cruciale punten afwijkt...

brochure openen | meer

Optische illusie? Een onderzoek naar voorwaarden voor- en eisen van het bewaarbeleid van optische schijven

Voorpagina van de publicatie
Keulemans, Eric-Jan. Optische illusie? Een onderzoek naar voorwaarden voor- en eisen van het bewaarbeleid van optische schijven In Informatie- en Documentmanagement. [Rotterdam]: Erasmus Universiteit, 2009.

Onderzoek naar het bewaarbeleid voor optische schijven in Zeeland. Ook de vraag of optische schijven geschikt zijn als opslagmedium voor langetermijnbewaring en welke alternatieven er zijn, komt aan bod. Het doel van het onderzoek was te komen tot goede voorwaarden en eisen voor de bewaring van optische schijven. Ook sensibilisering was een...

thesis openen | meer

Preparing Collections for Digitization

Voorpagina van de publicatie
Bülow, Anna E., and Jess Ahmon. Preparing Collections for Digitization. London: Facet Publishing/National Archives, 2011.

Most libraries, archives and museums around the globe are now confronting the challenges of providing digital access to their collections. As digitization becomes more widespread, there is huge demand for detailed guidance on best practice. While much has been written on the theory, these practical aspects have often been neglected, but they are...

meer

UniCat. Union Catalogue of Belgian Libraries

Voorpagina van de publicatie

UniCat is een portaal dat de collecties van wetenschappelijke bibliotheken in België ontsluit. Via krachtige zoekmogelijkheden leidt UniCat je naar de bibliotheken die het gezochte boek of tijdschrift bezitten. In UniCat zijn ook enkele belangrijke erfgoedcollecties opgenomen, plus de bibliografische databanken van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek:...

database/repository openen | meer

Europeana Aggregators’ Handbook

Voorpagina van de publicatie
Europeana Aggregators’ Handbook. 1 May 2010 ed. [The Hague]: [Europeana Foundation], 2010.

Cultural content aggregators which are active on the European or national levels are of high importance to the development and sustainability of Europeana. From its start Europeana has received significant support from the European Commission and a warm welcome from users worldwide. This has enabled Europeana to become a major catalyst for...

boek openen | meer

Geschiedenisvanzuidholland.nl & Semantisch web. Wat kan het semantisch web betekenen voor een webportal?

Voorpagina van de publicatie
Van der Horst, Frans. Geschiedenisvanzuidholland.nl & Semantisch web. Wat kan het semantisch web betekenen voor een webportal? In Instituut voor Media, Informatie en Communicatie. Hogeschool van Amsterdam, 2010.

Het internet ontwikkelt zich razend snel. Het World Wide Web bestaat inmiddels al bijna 20 jaar. In die tijd is er veel veranderd, zowel voor mensen die informatie structuren en publiceren als de gebruikers van informatie die het consumeren. De volgende ontwikkelingsfase van het web staat alweer voor de deur, namelijk het semantisch web (web 3.0)....

thesis openen | meer

DCC DIFFUSE Standards Frameworks

Voorpagina van de publicatie
DCC DIFFUSE Standards Frameworks. Edinburgh: Digital Curation Centre, s.a.

De DCC DIFFUSE Standards Frameworks werden ontwikkeld in een samenwerkingproject van enkele organisaties met als doel doorzoekbare frameworks van standaarden voor digitale conservering en preservering aan te bieden. Hoewel DIFFUSE momenteel niet meer wordt onderhouden of uitgebreid, blijven de bestaande frameworks een relevante bron. Er zijn...

website openen | meer

Haalbaarheidsstudie voor het opzetten van een Vlaamse horizontale, cross-sectorale metadata aggregator voor digitaal cultureel erfgoed. Eindrapport

Voorpagina van de publicatie

Aan de hand van voorstudies (literatuur, casestudies en Europeana-gerelateerde initiatieven) werden een aantal modellen en scenario’s op de technisch-functionele vereisten, metadata en organisatorische eisen onderzocht. Kostprijs en duurzaamheid werden meegenomen in het onderzoek. Naast de haalbaarheid van de te onderzoeken scenario’s is er...

rapport openen | meer

Technical Guidelines for Digital Cultural Content Creation Programmes

Voorpagina van de publicatie
Technical Guidelines for Digital Cultural Content Creation Programmes, Edited by Kate Fernie, Giuliana De Francesco and David Dawson. Version 2.0 ed. MINERVA eC Project, 2008.

These Technical Guidelines have been prepared for the MINERVA project in the context of a series of European and national initiatives in recent years to make digital content in Europe more accessible, usable and exploitable. The broader context is the European Commission’s i2010 Digital Libraries initiative, which has as one of its objectives...

rapport openen | meer

ICT-register voor het cultureel erfgoed

Voorpagina van de publicatie
ICT-register voor het cultureel erfgoed. Digitaal Erfgoed Nederland, s.a.

Het ICT-register toont de criteria voor succesvolle inzet van ICT door een erfgoedinstelling, bijvoorbeeld bij digitalisering van de collectie of het opzetten van digitale dienstverlening. Het ICT-register biedt een gestructureerd overzicht van ICT-standaarden en andere kwaliteitsinstrumenten, inclusief verwijzingen naar documentatie.

website openen | meer

Uw data op het Web van Data. Een beknopt plan van aanpak voor erfgoedinstellingen

Voorpagina van de publicatie
Zandhuis, Ivo. Uw data op het Web van Data. Een beknopt plan van aanpak voor erfgoedinstellingen. Provinciaal Historisch Centrum, 2011.

Al vele jaren wordt gesproken over de ontwikkeling van het Semantisch Web: het lijkt een toekomst die maar niet lijkt te komen. Toch is er met de introductie van de term Linked Open Data een beweging op gang gekomen waarin veel data nu werkelijk in deze vorm op het Semantisch Web gepubliceerd worden. Erfgoedinstellingen beschikken over grote...

rapport openen | meer

Hoe cultureel is de digitale generatie? Het internetgebruik voor culturele doeleinden onder schoolgaande tieners.

Voorpagina van de publicatie
Schols, Marjon, Marion Duimel, and Jos de Haan. Hoe cultureel is de digitale generatie? Het internetgebruik voor culturele doeleinden onder schoolgaande tieners.. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, 2011.

Veel van de huidige jongeren zijn opgegroeid te midden van de nieuwe media. Inmiddels zijn ze ook vrijwel allemaal online. Internet maakt onderdeel uit van het dagelijks leven van tieners en wordt onder andere gebruikt om informatie op te zoeken, te chatten met vrienden en om een Hyves-pagina te onderhouden. Dit rapport gaat over het gebruik van...

rapport openen | meer

Mass Deacidification Annotated Bibliography 1990-2010

Voorpagina van de publicatie
Adams, Jeanette. Mass Deacidification Annotated Bibliography 1990-2010. Library of Congress, 2011.

Mass deacidification has become one cost-effective preservation option for large collections. It is used to neutralize acids and leave a reserve of alkalinity that continues to absorb acids either formed as the paper ages or as deposited from acidic pollutant gases such as sulfur dioxide (S02) and nitrogen oxides (NOx). Modern commercial mass...

rapport openen | meer

Preservation (The Library of Congress)

Voorpagina van de publicatie
Preservation (The Library of Congress). Library of Congress, s.a.

Website van de Preservation Directorate of the Library of Congress (VS). Het Preservation Directorate overziet de behoudsactiviteiten van de LoC zelf, maar heeft ook een uitgebreide sectorwerking en neemt deel aan een aantal samenwerkingsverbanden.

website openen | meer

Achter de muziek aan. Muzikaal erfgoed in Vlaanderen en Nederland

Voorpagina van de publicatie
Achter de muziek aan. Muzikaal erfgoed in Vlaanderen en Nederland, Edited by Maarten Beirens, Ellen Kempers and Heidi Moyson. Leuven / Den Haag: Acco, 2010.

Iedereen komt wel eens in contact met de ‘sporen’ van ons muzikaal verleden: als luisteraar of uitvoerder, als verzamelaar, als erfgoedbeheerder in een museum, bibliotheek of archief, als erfgoedmedewerker, als onderzoeker, … Maar wat is muzikaal erfgoed eigenlijk en wat maakt het bijzonder? Welke organisaties zijn betrokken bij de zorg voor...

meer

Preservation Leaflets

Voorpagina van de publicatie
Preservation Leaflets. Northeast Document Conservation Center, s.a.

Het Northeast Document Conservation Center in New England (VS) is een expertisecentrum voor conservering en preservering. Op de website biedt gratis het meer dan 50 zeer uitgebreide 'Preservation Leaflets' aan, in de volgende categorieën: 1. Planning en prioriteren 2. De omgeving 3. Calamiteitenplanning 4. Opslag en manipulatie 5....

website openen | meer

Handboek Preservation imaging Metamorfoze

Voorpagina van de publicatie
Handboek Preservation imaging Metamorfoze. Derde editie, versie 2.0 ed. Den Haag: Koninklijke Bibliotheek/Nationaal Archief, 2008.

Dit handboek is bedoeld als een handleiding voor instellingen die aan het Nederlandse programma Metamorfoze willen deelnemen, voor het opstellen van projectvoorstellen voor conserveringsprojecten en de uitvoering daarvan. Het bevat aanwijzingen voor voorbewerking van collecties en voor behandeling van de originele documenten. Deze derde editie van...

boek openen | meer

Handboek [Preservation Microfilming] Metamorfoze

Voorpagina van de publicatie
Handboek [Preservation Microfilming] Metamorfoze. Versie maart 2007 ed. Den Haag: Koninklijke Bibliotheek/Nationaal Archief, 2007.

Dit handboek is bedoeld als een handleiding voor instellingen die aan het Nederlandse programma Metamorfoze willen deelnemen, voor het opstellen van projectvoorstellen voor conserveringsprojecten en de uitvoering daarvan. Het bevat aanwijzingen voor voorbewerking van collecties en voor behandeling van de originele documenten, Ook bevat het...

boek openen | meer

Pronto: een ontologie voor het onderzoek van herkomstmerken

Voorpagina van de publicatie
Van Impe, Steven. "Pronto: een ontologie voor het onderzoek van herkomstmerken." Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 18 (2008): 181-195.

In dit artikel wordt een instrument voorgesteld voor de digitale ontsluiting van herkomstmerken. Herkomstmerken of provenances zijn al die gegevens in een exemplaar van een boek die ons, al dan niet rechtstreeks, inlichten over vorige eigenaars. Ruimer genomen gaat het om alle administratieve tekens, van welke vorm ook, die in een boek zijn...

meer

Een standaard voor de ontsluiting van herkomstkenmerken

Voorpagina van de publicatie
Van Impe, Steven. "Een standaard voor de ontsluiting van herkomstkenmerken." In [Jaarlijks congres informatiewetenschappen 2005]., 2005.

Er zijn binnen de geldende modellen voor het beschrijven van oude boeken geen adequate regels voor het beschrijven en ontsluiten van herkomstmerken. Deze merktekens vallen immers onder de exemplaargebonden kenmerken, die traditioneel weinig aandacht krijgen. Bij het beschrijven van boeken is het immers vooral het algemene, de editie die beschreven...

meer

Maatschappelijke beleidsnota Digitaal Vlaanderen

Voorpagina van de publicatie

De Commissie Digitaal Vlaanderen werd in het leven geroepen om een sterkte-zwakteanalyse uit te voeren rond de digitale ontwikkelingen in Vlaanderen. Deze analyse werd gerealiseerd over een hele reeks beleidsdomeinen: economie, media, innovatie en technologie; opleiding, vorming en arbeidsmarktbeleid; overheid en non-profit. Aan de hand van...

overheidsrapport openen | meer

Financieringsmogelijkheden en –modellen voor de digitalisering van cultureel erfgoed. Eindrapport

Voorpagina van de publicatie
Moons, An, Eva Van Passel, and Gert Nulens. Financieringsmogelijkheden en –modellen voor de digitalisering van cultureel erfgoed. Eindrapport. Brussel: IBBT/SMIT – Vrije Universiteit Brussel, 2009.

Het rapport bestaat uit vier delen. Het eerste deel heeft betrekking op het proces van digitalisering van cultureel erfgoed. In eerste instantie zullen de voornaamste uitdagingen op het vlak van digitalisering van cultureel erfgoed, zowel binnen een Europese als Vlaamse context, toegelicht worden. Vervolgens wordt het proces van digitalisering en...

rapport openen | meer

DIGIPAT. Digitaal Patrimonium

Voorpagina van de publicatie
DIGIPAT. Digitaal Patrimonium. Dienst voor Wetenschappelijke en Technische Informatie, s.a.

Met deze website wil de Dienst voor Wetenschappelijke en Technische Informatie (DWTI), in het kader van het digitaliseringsplan van de Federale Wetenschappelijke Instellingen en het Koninklijk Belgisch Filmarchief, het onderwerp digitale bewaring uitdiepen via de volgende thema's: - FWI's en KBF: Digitaliseringsplan van de Federale...

website openen | meer

Good Practice Handbook

Voorpagina van de publicatie
Good Practice Handbook. Version 1.2 ed., 2003.

This document is a result of the Minerva project’s good practice working group (WP 6). It presents a practical handbook to the establishment, execution and management of digitisation projects, with particular focus on the cultural area (libraries, museums, archives). The target audience of this handbook is teams within and across cultural...

rapport openen | meer

Beleidsvisies voor ‘digitaal erfgoed’ in Vlaanderen. Een beleidsverkennend onderzoek. Eindverslag

Voorpagina van de publicatie
Kenis, Dirk, and Jeroen Walterus. Beleidsvisies voor ‘digitaal erfgoed’ in Vlaanderen. Een beleidsverkennend onderzoek. Eindverslag. Brussel: iForum / Vlaams Centrum voor Volkscultuur vzw, 2005.

Een beleidsverkennend onderzoek en bevraging over digitaal erfgoed, uitgevoerd op basis van de Delphi-methode door iForum Consult (Dirk Kenis) en VCV (Jeroen Walterus) in opdracht van de Vlaamse overheid. Inhoud: - Beleidssynthese - Boekdeel I – Digitaal erfgoed: een terreinverkenning - Boekdeel II – Eindverslag Delphi-onderzoek (Boekdeel...

rapport openen | meer

Erfgoeddepots, uit het oog, in het hart. Aanbevelingen bij het bouwen, verbouwen en inrichten

Voorpagina van de publicatie

Lokale erfgoedbeheerders en beleidsvoerders stoten vaak op een steeds opnieuw opduikende hindernis: gebrek aan goed ingerichte depots en depotruimte. Nog al te vaak worden allesbehalve geschikte restruimten gebruikt – zolders, kelders of achterkamers – waar zich, ver van het oog van het publiek, culturele drama’s afspelen. De wil om voor het...

brochure openen | meer

Studiedag ‘De pers is vrij…’. Digitalisering en online ontsluiting van Belgische kranten uit de negentiende en twintigste eeuw

Voorpagina van de publicatie

In het kader van het programma voor de digitalisering van de collecties van de federale wetenschappelijke instellingen begonnen de Koninklijke Bibliotheek van België (KBR) en het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (Soma) in 2007 met de digitalisering van de Belgische pers van 1830 tot 1950 en de clandestiene en...

website openen | meer

Digitaal beeldarchief. Aanbevelingen voor het realiseren van beeldbanken aan de hand van 'lessons learnt' en 'best practices'

Voorpagina van de publicatie

Het eerste deel van het rapport gaat dieper in op een aantal belangrijke overwegingen die een erfgoedbeheerder moet maken als hij beslist een beeldbank op te starten. Het bevat een overzicht van de mogelijke noden en functionele eisen die gebruikers en instellingen aan een digitale beeldbank stellen, en met welke prioriteiten moet worden rekening...

rapport openen | meer

[NUMERIC] Study Report. Study findings and proposals for sustaining the framework

Voorpagina van de publicatie
[NUMERIC] Study Report. Study findings and proposals for sustaining the framework. Croydon: Chartered Institute of Public Finance and Accountancy (CIPFA), 2009.

Many different types of institution make up the cultural sector, and within this diverse universe, the “Numeric” study has attempted to establish a framework where the progress towards digitising the cultural heritage of Europe can be measured in statistical terms. This involved development and testing of the framework and the associated...

rapport openen | meer

Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken

Voorpagina van de publicatie
Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken. Vlaamse Erfgoedbibliotheek vzw, 2010.

Bibliotheekerfgoed wordt bewaard door diverse instellingen en organisaties verspreid over heel Vlaanderen en Brussel. Heel wat van deze soms rijke collecties zijn echter onbekend bij het grote publiek. De Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken probeert dit erfgoed zo volledig mogelijk in kaart te brengen. Hij functioneert als een wegwijzer voor de...

database/repository openen | meer

NUMERIC: Statistieken over digitalisering van culturele materialen in Europa. Onderzoeksresultaten voor Vlaanderen

Voorpagina van de publicatie

Het NUMERIC onderzoek is een initiatief van de Europese Commissie DG Information Society and Media en liep van mei 2007 tot mei 2009. Het onderzoek had tot doel een meetmethode te ontwikkelen om de voortgang en de kost van digitalisering in Europa op een eenvormige wijze te meten. Deze methode werd uitgetest en geïmplementeerd in een survey in 26...

rapport openen | meer

Inhoudelijk toegankelijk maken van hybride bibliotheekcollecties. Een verkennend onderzoek naar huidige opvattingen, recente ontwikkelingen en toekomstverwachtingen

Voorpagina van de publicatie

Bij de Koninklijke Bibliotheek, de Nederlandse nationale bibliotheek, is een project gestart onder de titel ‘Toekomst van de onderwerpsontsluiting’. Als voorbereiding op dit project en op het uiteindelijke besluitvormingsproces over de onderwerpsontsluiting, is een verkennend onderzoek uitgevoerd. Op grond daarvan wordt in dit rapport een...

rapport openen | meer

E-readers in de bibliotheek

Voorpagina van de publicatie
Bastijns, Paul, and Ilse Depré. "E-readers in de bibliotheek." META. Tijdschrift voor bibliotheek en archief 1 (2011): 30.

Hoewel digitaal lezen nog lang niet alledaags is, hebben de iPad en diverse kranten- en boekentoepassingen de laatste maanden het elektronisch lezen sterk in de kijker gezet. De verkoopcijfers van e-readers schieten dan ook de hoogte in als we de traditionele eindejaarspersberichten van Amazon mogen geloven. Hoog tijd voor een stand van zaken:...

tijdschriftartikel openen | meer

Een nooit eindigend verhaal. Naar nieuwe bibliotheek- en archiefsoftware voor Antwerpse stedelijke erfgoedinstellingen

Voorpagina van de publicatie
Rogiest, Peter. "Een nooit eindigend verhaal. Naar nieuwe bibliotheek- en archiefsoftware voor Antwerpse stedelijke erfgoedinstellingen." META. Tijdschrift voor bibliotheek en archief 1 (2011): 8-12.

In de periode 2008-2010 heeft een aanzienlijk deel van de museale archieven en bibliotheken van de Stad Antwerpen — in samenwerking met ICT-partner Digipolis Antwerpen en de Openbare Bibliotheek Antwerpen (OBA) — het traject doorlopen om nieuwe bibliotheek- en archiefsoftware te kunnen aanschaffen via bestek en gunning. De bottomline van de...

tijdschriftartikel openen | meer

Stop de persen! De geschiedenis van de krant

Voorpagina van de publicatie
van Lente, Dick. Stop de persen! De geschiedenis van de krant, Edited by Herwig Kempenaers. Historische Drukkerij Turnhout, 2011.

Een niet onbelangrijk deel van het drukwerk dat dagelijks van de persen rolt zijn kranten. Maar hoe zijn deze eigenlijk ontstaan? Waarom moest men tot diep in de negentiende eeuw hierop belastingen betalen? En is het zo dat de opeenvolgende innovaties van de drukpers in de negentiende eeuw er voor zorgden dat de krant bereikbaar werd voor de...

boek openen | meer

Expertise in digitalisering. Met vallen en opstaan

Voorpagina van de publicatie
Van Nieuwerburgh, Inge. "Expertise in digitalisering. Met vallen en opstaan." FARO. Tijdschrift over cultureel erfgoed 2 (2009): 46-49.

Een overzicht van de opgebouwde expertise van de Universiteitsbibliotheek Gent inzake digitalisering en aanbieden van gedigitaliseerde content. Al enkele jaren zien we de belangstelling voor het verleden in beeld en geluid steeds toenemen. Men heeft interesse voor foto’s, postkaarten, films en andere opnamen van de tijd van toen. Veel van deze...

tijdschriftartikel openen | meer

Google Books (UGent)

Voorpagina van de publicatie
Google Books (UGent). Universiteitsbibliotheek Gent, s.a.

De Universiteitsbibliotheek Gent biedt via haar catalogus meer dan 55.000 boeken aan die werden gedigitaliseerd in samenwerking met Google.

database/repository openen | meer

Historische collecties [Universiteit Antwerpen]

Voorpagina van de publicatie

De Universiteitsbibliotheek Antwerpen biedt via haar catalogus ruim 200 oude drukken aan die integraal werden gedigitaliseerd voor onderwijsdoeleinden.

database/repository openen | meer

Belgica typographica 1541-1600. Catalogus librorum impressorum ab anno MDXLI ad annum MDC in regionibus quae nunc Regni Belgarum partes sunt

Voorpagina van de publicatie
Cockx-Indestege, Elly, Geneviève Glorieux, and Bart Op De Beeck. Belgica typographica 1541-1600. Catalogus librorum impressorum ab anno MDXLI ad annum MDC in regionibus quae nunc Regni Belgarum partes sunt In Collection du Centre national de l'archéologie et de l'histoire du livre. Vol. 2. Nieuwkoop: De Graaf, 1994.

Een short-title catalogue van in totaal 9.755 Belgische edities uit de periode 1541-1600 bewaard in de Koninklijke Bibliotheek van België en 93 andere Belgische bibliotheken. Bevat veel kruisreferenties, drietalige inleidingen (Nederlands, Frans en Engels) en uitgebreide indexen in het laatste deel.

meer

De beschadiging van boeken, archivalia en documenten

Voorpagina van de publicatie
Wouters, Jan, and Ludwina Danhieux. "De beschadiging van boeken, archivalia en documenten." In Rijkdom bedreigd, 37-45. Brussel: Gemeentekrediet, 1990.

De beschadigingen aan boeken, archivalia en documenten kunnen van zeer verscheiden aard zijn. De verschijningsvorm van een beschadiging is voor een gegeven oorzaak dikwijls verschillend in elk besproken materiaal, en bovendien kunnen aan elk beschadigingsfenomeen meerdere in dezelfde richting werkende invloeden ten grondslag liggen. Dit artikel...

meer

Een charter voor het boek: mens versus boek bij conservering en restauratie

Voorpagina van de publicatie
Wouters, Jan. "Een charter voor het boek: mens versus boek bij conservering en restauratie." In Rijkdom bedreigd, 27-35. Brussel: Gemeentekrediet, 1990.

De vaak complexe problematiek van de conservering en restauratie van een boek zou in ideale omstandig heden door drie specialisten moeten worden overlegd: een boekhistoricus, een restaurateur en een chemicus. Ieder boek uit de pre-machinale tijd is immers aIs materieel voorwerp uniek en een bron van informatie, in zijn geheel en in zijn delen, en...

meer

De opbouw van de verschillende grondstoffen

Voorpagina van de publicatie
Wouters, Jan. "De opbouw van de verschillende grondstoffen." In Rijkdom bedreigd, 15-26. Brussel: Gemeentekrediet, 1990.

Boeken en archivalia zijn essentieel opgebouwd uit papier, leder of perkament. Textiele materialen, zoals zijde, komen veel minder voor, maar kunnen toch belangrijke problemen stellen bij conserverende behandelingen. Wat hun biologische afkomst, hun chemische samenstelling en hun manuele of industriële bereidingswijze betreft zijn deze...

meer

De sector volkscultuur als documentair erfgoedbeheerder

Walterus, Jeroen. "De sector volkscultuur als documentair erfgoedbeheerder." In Erfgoedverenigingen en volkscultuur ontcijferd. Inzichten over historische en 'volkscultuur'-verenigingen als onderdeel van het Vlaamse erfgoedlandschap, 93-119. Brussel: Vlaams Centrum voor Volkscultuur, 2003.

De sector volkscultuur is een sector van erfgoedverzorgers: de duizenden vrijwilligers verzamelen, ontsluiten en bewaren zowel documenten (documentair erfgoed), als museale objecten (roerend erfgoed) als beeld- en geluidsmateriaal over allerlei aspecten van het alledaagse of minder alledaagse leven (feestmomenten, scharniermomenten in het...

hoofdstuk boek openen | meer

De bedreiging van onze archief- en bibliotheekrijkdom, een realiteit!

Voorpagina van de publicatie
de Herdt, René. "De bedreiging van onze archief- en bibliotheekrijkdom, een realiteit!", 232. Brussel: Gemeentekrediet, 1990.

De toekomst van het cultureel erfgoed dat zich bevindt in boeken, registers, op perkament of papier, soms op zijde, is ernstig bedreigd. Over middelen om dit veilig te stellen beschikt men niet. Publiek en overheid zijn niet op de hoogte van de ernstige bedreiging, of verschuilen zich achter dooddoeners. Dit onbegrip kan te lijf gegaan worden door...

meer