Documentatie

Kent u een must-read voor beheerders van een erfgoedbibliotheek? Laat het ons weten!

Toon: Nieuw toegevoegd | Volledig overzicht | Filteren

Uw data op het Web van Data. Een beknopt plan van aanpak voor erfgoedinstellingen

Voorpagina van de publicatie
Zandhuis, Ivo. Uw data op het Web van Data. Een beknopt plan van aanpak voor erfgoedinstellingen. Provinciaal Historisch Centrum, 2011.

Al vele jaren wordt gesproken over de ontwikkeling van het Semantisch Web: het lijkt een toekomst die maar niet lijkt te komen. Toch is er met de introductie van de term Linked Open Data een beweging op gang gekomen waarin veel data nu werkelijk in deze vorm op het Semantisch Web gepubliceerd worden. Erfgoedinstellingen beschikken over grote...

rapport openen | meer

Hoe cultureel is de digitale generatie? Het internetgebruik voor culturele doeleinden onder schoolgaande tieners.

Voorpagina van de publicatie
Schols, Marjon, Marion Duimel, and Jos de Haan. Hoe cultureel is de digitale generatie? Het internetgebruik voor culturele doeleinden onder schoolgaande tieners.. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, 2011.

Veel van de huidige jongeren zijn opgegroeid te midden van de nieuwe media. Inmiddels zijn ze ook vrijwel allemaal online. Internet maakt onderdeel uit van het dagelijks leven van tieners en wordt onder andere gebruikt om informatie op te zoeken, te chatten met vrienden en om een Hyves-pagina te onderhouden. Dit rapport gaat over het gebruik van...

rapport openen | meer

Mass Deacidification Annotated Bibliography 1990-2010

Voorpagina van de publicatie
Adams, Jeanette. Mass Deacidification Annotated Bibliography 1990-2010. Library of Congress, 2011.

Mass deacidification has become one cost-effective preservation option for large collections. It is used to neutralize acids and leave a reserve of alkalinity that continues to absorb acids either formed as the paper ages or as deposited from acidic pollutant gases such as sulfur dioxide (S02) and nitrogen oxides (NOx). Modern commercial mass...

rapport openen | meer

Preservation (The Library of Congress)

Voorpagina van de publicatie
Preservation (The Library of Congress). Library of Congress, s.a.

Website van de Preservation Directorate of the Library of Congress (VS). Het Preservation Directorate overziet de behoudsactiviteiten van de LoC zelf, maar heeft ook een uitgebreide sectorwerking en neemt deel aan een aantal samenwerkingsverbanden.

website openen | meer

Achter de muziek aan. Muzikaal erfgoed in Vlaanderen en Nederland

Voorpagina van de publicatie
Achter de muziek aan. Muzikaal erfgoed in Vlaanderen en Nederland, Edited by Maarten Beirens, Ellen Kempers and Heidi Moyson. Leuven / Den Haag: Acco, 2010.

Iedereen komt wel eens in contact met de ‘sporen’ van ons muzikaal verleden: als luisteraar of uitvoerder, als verzamelaar, als erfgoedbeheerder in een museum, bibliotheek of archief, als erfgoedmedewerker, als onderzoeker, … Maar wat is muzikaal erfgoed eigenlijk en wat maakt het bijzonder? Welke organisaties zijn betrokken bij de zorg voor...

meer

Preservation Leaflets

Voorpagina van de publicatie
Preservation Leaflets. Northeast Document Conservation Center, s.a.

Het Northeast Document Conservation Center in New England (VS) is een expertisecentrum voor conservering en preservering. Op de website biedt gratis het meer dan 50 zeer uitgebreide 'Preservation Leaflets' aan, in de volgende categorieën: 1. Planning en prioriteren 2. De omgeving 3. Calamiteitenplanning 4. Opslag en manipulatie 5....

website openen | meer

Handboek Preservation imaging Metamorfoze

Voorpagina van de publicatie
Handboek Preservation imaging Metamorfoze. Derde editie, versie 2.0 ed. Den Haag: Koninklijke Bibliotheek/Nationaal Archief, 2008.

Dit handboek is bedoeld als een handleiding voor instellingen die aan het Nederlandse programma Metamorfoze willen deelnemen, voor het opstellen van projectvoorstellen voor conserveringsprojecten en de uitvoering daarvan. Het bevat aanwijzingen voor voorbewerking van collecties en voor behandeling van de originele documenten. Deze derde editie van...

boek openen | meer

Handboek [Preservation Microfilming] Metamorfoze

Voorpagina van de publicatie
Handboek [Preservation Microfilming] Metamorfoze. Versie maart 2007 ed. Den Haag: Koninklijke Bibliotheek/Nationaal Archief, 2007.

Dit handboek is bedoeld als een handleiding voor instellingen die aan het Nederlandse programma Metamorfoze willen deelnemen, voor het opstellen van projectvoorstellen voor conserveringsprojecten en de uitvoering daarvan. Het bevat aanwijzingen voor voorbewerking van collecties en voor behandeling van de originele documenten, Ook bevat het...

boek openen | meer

Pronto: een ontologie voor het onderzoek van herkomstmerken

Voorpagina van de publicatie
Van Impe, Steven. "Pronto: een ontologie voor het onderzoek van herkomstmerken." Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 18 (2008): 181-195.

In dit artikel wordt een instrument voorgesteld voor de digitale ontsluiting van herkomstmerken. Herkomstmerken of provenances zijn al die gegevens in een exemplaar van een boek die ons, al dan niet rechtstreeks, inlichten over vorige eigenaars. Ruimer genomen gaat het om alle administratieve tekens, van welke vorm ook, die in een boek zijn...

meer

Een standaard voor de ontsluiting van herkomstkenmerken

Voorpagina van de publicatie
Van Impe, Steven. "Een standaard voor de ontsluiting van herkomstkenmerken." In [Jaarlijks congres informatiewetenschappen 2005]., 2005.

Er zijn binnen de geldende modellen voor het beschrijven van oude boeken geen adequate regels voor het beschrijven en ontsluiten van herkomstmerken. Deze merktekens vallen immers onder de exemplaargebonden kenmerken, die traditioneel weinig aandacht krijgen. Bij het beschrijven van boeken is het immers vooral het algemene, de editie die beschreven...

meer

Maatschappelijke beleidsnota Digitaal Vlaanderen

Voorpagina van de publicatie

De Commissie Digitaal Vlaanderen werd in het leven geroepen om een sterkte-zwakteanalyse uit te voeren rond de digitale ontwikkelingen in Vlaanderen. Deze analyse werd gerealiseerd over een hele reeks beleidsdomeinen: economie, media, innovatie en technologie; opleiding, vorming en arbeidsmarktbeleid; overheid en non-profit. Aan de hand van...

overheidsrapport openen | meer

Financieringsmogelijkheden en –modellen voor de digitalisering van cultureel erfgoed. Eindrapport

Voorpagina van de publicatie
Moons, An, Eva Van Passel, and Gert Nulens. Financieringsmogelijkheden en –modellen voor de digitalisering van cultureel erfgoed. Eindrapport. Brussel: IBBT/SMIT – Vrije Universiteit Brussel, 2009.

Het rapport bestaat uit vier delen. Het eerste deel heeft betrekking op het proces van digitalisering van cultureel erfgoed. In eerste instantie zullen de voornaamste uitdagingen op het vlak van digitalisering van cultureel erfgoed, zowel binnen een Europese als Vlaamse context, toegelicht worden. Vervolgens wordt het proces van digitalisering en...

rapport openen | meer

DIGIPAT. Digitaal Patrimonium

Voorpagina van de publicatie
DIGIPAT. Digitaal Patrimonium. Dienst voor Wetenschappelijke en Technische Informatie, s.a.

Met deze website wil de Dienst voor Wetenschappelijke en Technische Informatie (DWTI), in het kader van het digitaliseringsplan van de Federale Wetenschappelijke Instellingen en het Koninklijk Belgisch Filmarchief, het onderwerp digitale bewaring uitdiepen via de volgende thema's: - FWI's en KBF: Digitaliseringsplan van de Federale...

website openen | meer

Good Practice Handbook

Voorpagina van de publicatie
Good Practice Handbook. Version 1.2 ed., 2003.

This document is a result of the Minerva project’s good practice working group (WP 6). It presents a practical handbook to the establishment, execution and management of digitisation projects, with particular focus on the cultural area (libraries, museums, archives). The target audience of this handbook is teams within and across cultural...

rapport openen | meer

Beleidsvisies voor ‘digitaal erfgoed’ in Vlaanderen. Een beleidsverkennend onderzoek. Eindverslag

Voorpagina van de publicatie
Kenis, Dirk, and Jeroen Walterus. Beleidsvisies voor ‘digitaal erfgoed’ in Vlaanderen. Een beleidsverkennend onderzoek. Eindverslag. Brussel: iForum / Vlaams Centrum voor Volkscultuur vzw, 2005.

Een beleidsverkennend onderzoek en bevraging over digitaal erfgoed, uitgevoerd op basis van de Delphi-methode door iForum Consult (Dirk Kenis) en VCV (Jeroen Walterus) in opdracht van de Vlaamse overheid. Inhoud: - Beleidssynthese - Boekdeel I – Digitaal erfgoed: een terreinverkenning - Boekdeel II – Eindverslag Delphi-onderzoek (Boekdeel...

rapport openen | meer

Erfgoeddepots, uit het oog, in het hart. Aanbevelingen bij het bouwen, verbouwen en inrichten

Voorpagina van de publicatie

Lokale erfgoedbeheerders en beleidsvoerders stoten vaak op een steeds opnieuw opduikende hindernis: gebrek aan goed ingerichte depots en depotruimte. Nog al te vaak worden allesbehalve geschikte restruimten gebruikt – zolders, kelders of achterkamers – waar zich, ver van het oog van het publiek, culturele drama’s afspelen. De wil om voor het...

brochure openen | meer

Studiedag ‘De pers is vrij…’. Digitalisering en online ontsluiting van Belgische kranten uit de negentiende en twintigste eeuw

Voorpagina van de publicatie

In het kader van het programma voor de digitalisering van de collecties van de federale wetenschappelijke instellingen begonnen de Koninklijke Bibliotheek van België (KBR) en het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (Soma) in 2007 met de digitalisering van de Belgische pers van 1830 tot 1950 en de clandestiene en...

website openen | meer

Digitaal beeldarchief. Aanbevelingen voor het realiseren van beeldbanken aan de hand van 'lessons learnt' en 'best practices'

Voorpagina van de publicatie

Het eerste deel van het rapport gaat dieper in op een aantal belangrijke overwegingen die een erfgoedbeheerder moet maken als hij beslist een beeldbank op te starten. Het bevat een overzicht van de mogelijke noden en functionele eisen die gebruikers en instellingen aan een digitale beeldbank stellen, en met welke prioriteiten moet worden rekening...

rapport openen | meer

[NUMERIC] Study Report. Study findings and proposals for sustaining the framework

Voorpagina van de publicatie
[NUMERIC] Study Report. Study findings and proposals for sustaining the framework. Croydon: Chartered Institute of Public Finance and Accountancy (CIPFA), 2009.

Many different types of institution make up the cultural sector, and within this diverse universe, the “Numeric” study has attempted to establish a framework where the progress towards digitising the cultural heritage of Europe can be measured in statistical terms. This involved development and testing of the framework and the associated...

rapport openen | meer

Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken

Voorpagina van de publicatie
Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken. Vlaamse Erfgoedbibliotheek vzw, 2010.

Bibliotheekerfgoed wordt bewaard door diverse instellingen en organisaties verspreid over heel Vlaanderen en Brussel. Heel wat van deze soms rijke collecties zijn echter onbekend bij het grote publiek. De Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken probeert dit erfgoed zo volledig mogelijk in kaart te brengen. Hij functioneert als een wegwijzer voor de...

database/repository openen | meer

NUMERIC: Statistieken over digitalisering van culturele materialen in Europa. Onderzoeksresultaten voor Vlaanderen

Voorpagina van de publicatie

Het NUMERIC onderzoek is een initiatief van de Europese Commissie DG Information Society and Media en liep van mei 2007 tot mei 2009. Het onderzoek had tot doel een meetmethode te ontwikkelen om de voortgang en de kost van digitalisering in Europa op een eenvormige wijze te meten. Deze methode werd uitgetest en geïmplementeerd in een survey in 26...

rapport openen | meer

Inhoudelijk toegankelijk maken van hybride bibliotheekcollecties. Een verkennend onderzoek naar huidige opvattingen, recente ontwikkelingen en toekomstverwachtingen

Voorpagina van de publicatie

Bij de Koninklijke Bibliotheek, de Nederlandse nationale bibliotheek, is een project gestart onder de titel ‘Toekomst van de onderwerpsontsluiting’. Als voorbereiding op dit project en op het uiteindelijke besluitvormingsproces over de onderwerpsontsluiting, is een verkennend onderzoek uitgevoerd. Op grond daarvan wordt in dit rapport een...

rapport openen | meer

E-readers in de bibliotheek

Voorpagina van de publicatie
Bastijns, Paul, and Ilse Depré. "E-readers in de bibliotheek." META. Tijdschrift voor bibliotheek en archief 1 (2011): 30.

Hoewel digitaal lezen nog lang niet alledaags is, hebben de iPad en diverse kranten- en boekentoepassingen de laatste maanden het elektronisch lezen sterk in de kijker gezet. De verkoopcijfers van e-readers schieten dan ook de hoogte in als we de traditionele eindejaarspersberichten van Amazon mogen geloven. Hoog tijd voor een stand van zaken:...

tijdschriftartikel openen | meer

Een nooit eindigend verhaal. Naar nieuwe bibliotheek- en archiefsoftware voor Antwerpse stedelijke erfgoedinstellingen

Voorpagina van de publicatie
Rogiest, Peter. "Een nooit eindigend verhaal. Naar nieuwe bibliotheek- en archiefsoftware voor Antwerpse stedelijke erfgoedinstellingen." META. Tijdschrift voor bibliotheek en archief 1 (2011): 8-12.

In de periode 2008-2010 heeft een aanzienlijk deel van de museale archieven en bibliotheken van de Stad Antwerpen — in samenwerking met ICT-partner Digipolis Antwerpen en de Openbare Bibliotheek Antwerpen (OBA) — het traject doorlopen om nieuwe bibliotheek- en archiefsoftware te kunnen aanschaffen via bestek en gunning. De bottomline van de...

tijdschriftartikel openen | meer

Stop de persen! De geschiedenis van de krant

Voorpagina van de publicatie
van Lente, Dick. Stop de persen! De geschiedenis van de krant, Edited by Herwig Kempenaers. Historische Drukkerij Turnhout, 2011.

Een niet onbelangrijk deel van het drukwerk dat dagelijks van de persen rolt zijn kranten. Maar hoe zijn deze eigenlijk ontstaan? Waarom moest men tot diep in de negentiende eeuw hierop belastingen betalen? En is het zo dat de opeenvolgende innovaties van de drukpers in de negentiende eeuw er voor zorgden dat de krant bereikbaar werd voor de...

boek openen | meer

Expertise in digitalisering. Met vallen en opstaan

Voorpagina van de publicatie
Van Nieuwerburgh, Inge. "Expertise in digitalisering. Met vallen en opstaan." FARO. Tijdschrift over cultureel erfgoed 2 (2009): 46-49.

Een overzicht van de opgebouwde expertise van de Universiteitsbibliotheek Gent inzake digitalisering en aanbieden van gedigitaliseerde content. Al enkele jaren zien we de belangstelling voor het verleden in beeld en geluid steeds toenemen. Men heeft interesse voor foto’s, postkaarten, films en andere opnamen van de tijd van toen. Veel van deze...

tijdschriftartikel openen | meer

Google Books (UGent)

Voorpagina van de publicatie
Google Books (UGent). Universiteitsbibliotheek Gent, s.a.

De Universiteitsbibliotheek Gent biedt via haar catalogus meer dan 55.000 boeken aan die werden gedigitaliseerd in samenwerking met Google.

database/repository openen | meer

Historische collecties [Universiteit Antwerpen]

Voorpagina van de publicatie

De Universiteitsbibliotheek Antwerpen biedt via haar catalogus ruim 200 oude drukken aan die integraal werden gedigitaliseerd voor onderwijsdoeleinden.

database/repository openen | meer

Belgica typographica 1541-1600. Catalogus librorum impressorum ab anno MDXLI ad annum MDC in regionibus quae nunc Regni Belgarum partes sunt

Voorpagina van de publicatie
Cockx-Indestege, Elly, Geneviève Glorieux, and Bart Op De Beeck. Belgica typographica 1541-1600. Catalogus librorum impressorum ab anno MDXLI ad annum MDC in regionibus quae nunc Regni Belgarum partes sunt In Collection du Centre national de l'archéologie et de l'histoire du livre. Vol. 2. Nieuwkoop: De Graaf, 1994.

Een short-title catalogue van in totaal 9.755 Belgische edities uit de periode 1541-1600 bewaard in de Koninklijke Bibliotheek van België en 93 andere Belgische bibliotheken. Bevat veel kruisreferenties, drietalige inleidingen (Nederlands, Frans en Engels) en uitgebreide indexen in het laatste deel.

meer

De beschadiging van boeken, archivalia en documenten

Voorpagina van de publicatie
Wouters, Jan, and Ludwina Danhieux. "De beschadiging van boeken, archivalia en documenten." In Rijkdom bedreigd, 37-45. Brussel: Gemeentekrediet, 1990.

De beschadigingen aan boeken, archivalia en documenten kunnen van zeer verscheiden aard zijn. De verschijningsvorm van een beschadiging is voor een gegeven oorzaak dikwijls verschillend in elk besproken materiaal, en bovendien kunnen aan elk beschadigingsfenomeen meerdere in dezelfde richting werkende invloeden ten grondslag liggen. Dit artikel...

meer

Een charter voor het boek: mens versus boek bij conservering en restauratie

Voorpagina van de publicatie
Wouters, Jan. "Een charter voor het boek: mens versus boek bij conservering en restauratie." In Rijkdom bedreigd, 27-35. Brussel: Gemeentekrediet, 1990.

De vaak complexe problematiek van de conservering en restauratie van een boek zou in ideale omstandig heden door drie specialisten moeten worden overlegd: een boekhistoricus, een restaurateur en een chemicus. Ieder boek uit de pre-machinale tijd is immers aIs materieel voorwerp uniek en een bron van informatie, in zijn geheel en in zijn delen, en...

meer

De opbouw van de verschillende grondstoffen

Voorpagina van de publicatie
Wouters, Jan. "De opbouw van de verschillende grondstoffen." In Rijkdom bedreigd, 15-26. Brussel: Gemeentekrediet, 1990.

Boeken en archivalia zijn essentieel opgebouwd uit papier, leder of perkament. Textiele materialen, zoals zijde, komen veel minder voor, maar kunnen toch belangrijke problemen stellen bij conserverende behandelingen. Wat hun biologische afkomst, hun chemische samenstelling en hun manuele of industriële bereidingswijze betreft zijn deze...

meer

De sector volkscultuur als documentair erfgoedbeheerder

Walterus, Jeroen. "De sector volkscultuur als documentair erfgoedbeheerder." In Erfgoedverenigingen en volkscultuur ontcijferd. Inzichten over historische en 'volkscultuur'-verenigingen als onderdeel van het Vlaamse erfgoedlandschap, 93-119. Brussel: Vlaams Centrum voor Volkscultuur, 2003.

De sector volkscultuur is een sector van erfgoedverzorgers: de duizenden vrijwilligers verzamelen, ontsluiten en bewaren zowel documenten (documentair erfgoed), als museale objecten (roerend erfgoed) als beeld- en geluidsmateriaal over allerlei aspecten van het alledaagse of minder alledaagse leven (feestmomenten, scharniermomenten in het...

hoofdstuk boek openen | meer

De bedreiging van onze archief- en bibliotheekrijkdom, een realiteit!

Voorpagina van de publicatie
de Herdt, René. "De bedreiging van onze archief- en bibliotheekrijkdom, een realiteit!", 232. Brussel: Gemeentekrediet, 1990.

De toekomst van het cultureel erfgoed dat zich bevindt in boeken, registers, op perkament of papier, soms op zijde, is ernstig bedreigd. Over middelen om dit veilig te stellen beschikt men niet. Publiek en overheid zijn niet op de hoogte van de ernstige bedreiging, of verschuilen zich achter dooddoeners. Dit onbegrip kan te lijf gegaan worden door...

meer

Zorgen voor Later? Argumenten voor de Wetenschappelijke Bestudering van de Vlaamse Muzikale en Literaire Archieven, Bibliotheken en Bewaarplaatsen

Voorpagina van de publicatie

Dit rapport onderstreept het belang van de wetenschappelijke bestudering van literaire en muzikale archieven en schetst een stand van zaken d.m.v een analytische studie van archieven, bibliotheken en bewaarplaatsen van literaire en muzikale archivalia, en een studie van de huidige inventarisatie, bestudering en valorisatie van het literaire en...

rapport openen | meer

Van Stadsbibliotheek Antwerpen naar Vlaamse Erfgoedbibliotheek... Eindrapport

Voorpagina van de publicatie

In het jaar 2000 stelde het Antwerpse Stadsbestuur in het bestuursakkoord dat er voor zijn stedelijke wetenschappelijke en onderzoeksinstellingen verduidelijking en rationalisering moest worden nagestreefd. Zo ook voor de Stadsbibliotheek met als belangrijke randvoorwaarden een betere ontsluiting en een bredere publieke toegankelijkheid. Externe...

meer

Gids van theologische bibliotheken in Nederland en Vlaanderen

Voorpagina van de publicatie
Gids van theologische bibliotheken in Nederland en Vlaanderen. Voorburg: Protestantse Stichting tot Bevordering van het Bibliotheekwezen en de Lectuurvoorlichting in Nederland, 1983.

meer

Google News Archive

Voorpagina van de publicatie

Het Google News Archive biedt een zoekingang op een groot aantal historische archieven van belangrijke kranten en tijdschriften. In het Google News Archive zijn zowel individuele krantenarchieven zoals dat van de New York Times als brede collecties zoals newspaperarchive.com en ProQuest Archiver opgenomen. Tenslotte zijn de kranten die door Google...

website openen | meer

Repertoire des fonds de livres anciens en Belgique = Repertorium van het oude boekenbezit in België

Voorpagina van de publicatie
Daems, Inge, and Carine Van Tuycom. Repertoire des fonds de livres anciens en Belgique = Repertorium van het oude boekenbezit in België In Éditions universitaires de Mons: répertoires. Vol. 1. Mons: Université de Mons & Archief- en Documentatiecentrum van de provincie Limburg, 1989.

Van Aalst tot Zottegem blijken er ongeveer 432 instellingen in België te zijn met oude boeken. Het aantal collecties is wat minder dan de doorgenummerde 432 omdat tweetalige instellingen dubbel opgenomen zijn onder respectievelijk Brussel en Bruxelles. De beschrijvingen bestaan uit naam, adres en telefoonnummer, gegevens over openingstijden,...

meer

From Interoperability to Harmonization in Metadata. Standardization Designing an Evolvable Framework for Metadata Harmonization

Voorpagina van de publicatie
Nilsson, Mikael. From Interoperability to Harmonization in Metadata. Standardization Designing an Evolvable Framework for Metadata Harmonization. Stockholm: KTH School of Computer Science and Communication, 2010.

Metadata is an increasingly central tool in the current web environment, enabling large-scale, distributed management of resources. Recent years has seen a growth in interaction between previously relatively isolated metadata communities, driven by a need for cross-domain collaboration and exchange. However, metadata standards have not been able...

thesis openen | meer

Flandrica.be. De virtuele Vlaamse erfgoedbibliotheek [Europeana 2011-01-19]

Voorpagina van de publicatie
Coppoolse, David. "Flandrica.be. De virtuele Vlaamse erfgoedbibliotheek [Europeana 2011-01-19]." In Europa en de digitale ontsluiting van cultureel erfgoed. Brussel: Vlaamse Erfgoedbibliotheek, 2011.

Onderwerpen: - Vlaamse Erfgoedbibliotheek --- Netwerk van erfgoedbibliotheken - Flandrica.be --- Projectdoelen --- Organisatie --- Enkele uitdagingen

meer

ODLIS. Online Dictionary for Library and Information Science

Voorpagina van de publicatie
Reitz, Joan M. ODLIS. Online Dictionary for Library and Information Science. Santa Barbara: Libraries Unlimited, 2004.

The most coprehensive and reliable English-language resource for terminology used in all types of libraries. Includes terms from publishing, printing, literature, and computer science relevant to both library professionals and laypersons. What began in 1994 as a five-page handout, the Dictionary of Library and Information Science soon was...

website openen | meer

Klimaatwerk. Richtlijnen voor het museale binnenklimaat

Voorpagina van de publicatie
Ankersmit, Bart. Klimaatwerk. Richtlijnen voor het museale binnenklimaat. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2009.

Collectie- en monumentenbeheerders, installateurs, inspecteurs, adviseurs, architecten en andere betrokkenen krijgen met dergelijke vragen te maken zodra er collecties gehuisvest worden in een (bestaand) gebouw. Soms blijkt dat wensen en mogelijkheden op gespannen voet met elkaar staan. Dan kan het moeilijk zijn keuzes te maken en om dat ook nog...

meer

Meten van het binnenklimaat. Waarom, waar?

Voorpagina van de publicatie
Ankersmit, Bart, Agnes Brokerhof, and Wolter Kragt. Meten van het binnenklimaat. Waarom, waar?. Amsterdam: Instituut Collectie Nederland, 2010.

Deze informatiebrochure is ontwikkeld voor collectiebeheerders van erfgoedinstellingen die verantwoordelijk zijn voor of interesse hebben in het binnenklimaat. De inhoud van de brochure is tot stand gekomen door een samenwerking binnen het Klimaatnetwerk van Instituut Collectie Nederland (ICN), de Erfgoedinspectie (EGI), het Landelijk Contact van...

brochure openen | meer

Hoe beoordeel ik een restauratieofferte?

Voorpagina van de publicatie
Smets, Leon, and Griet Kockelkoren. Hoe beoordeel ik een restauratieofferte?. Brussel: FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw, 2009.

Talrijke besturen, instellingen, verenigingen of privé-personen zijn belast met het beheer van ons roerend cultureel erfgoed. Zij moeten ervoor instaan dat de ideale bewaaromstandigheden voor de objecten worden gecreëerd en instandgehouden zodat verval zoveel mogelijk wordt tegengegaan. Ook de bewaringstoestand van de voorwerpen moet regelmatig...

brochure openen | meer

Turning the Page. The Future of eBooks

Voorpagina van de publicatie
Turning the Page. The Future of eBooks. PricewaterhouseCoopers Technology, Media & Telecommunications, 2010.

Rapport over trends en ontwikkelingen op het gebied van e-boeken in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Duitsland. This study examines trends and developments in the eBooks and eReaders market in the United States, United Kingdom, the Netherlands, and Germany, and discusses major challenges and key questions for the...

rapport openen | meer