Documentatie

Kent u een must-read voor beheerders van een erfgoedbibliotheek? Laat het ons weten!

Toon: Nieuw toegevoegd | Volledig overzicht | Filteren

Erfgoeddepots, uit het oog, in het hart. Aanbevelingen bij het bouwen, verbouwen en inrichten

Voorpagina van de publicatie

Lokale erfgoedbeheerders en beleidsvoerders stoten vaak op een steeds opnieuw opduikende hindernis: gebrek aan goed ingerichte depots en depotruimte. Nog al te vaak worden allesbehalve geschikte restruimten gebruikt – zolders, kelders of achterkamers – waar zich, ver van het oog van het publiek, culturele drama’s afspelen. De wil om voor het...

brochure openen | meer

Studiedag ‘De pers is vrij…’. Digitalisering en online ontsluiting van Belgische kranten uit de negentiende en twintigste eeuw

Voorpagina van de publicatie

In het kader van het programma voor de digitalisering van de collecties van de federale wetenschappelijke instellingen begonnen de Koninklijke Bibliotheek van België (KBR) en het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (Soma) in 2007 met de digitalisering van de Belgische pers van 1830 tot 1950 en de clandestiene en...

website openen | meer

Digitaal beeldarchief. Aanbevelingen voor het realiseren van beeldbanken aan de hand van 'lessons learnt' en 'best practices'

Voorpagina van de publicatie

Het eerste deel van het rapport gaat dieper in op een aantal belangrijke overwegingen die een erfgoedbeheerder moet maken als hij beslist een beeldbank op te starten. Het bevat een overzicht van de mogelijke noden en functionele eisen die gebruikers en instellingen aan een digitale beeldbank stellen, en met welke prioriteiten moet worden rekening...

rapport openen | meer

[NUMERIC] Study Report. Study findings and proposals for sustaining the framework

Voorpagina van de publicatie
[NUMERIC] Study Report. Study findings and proposals for sustaining the framework. Croydon: Chartered Institute of Public Finance and Accountancy (CIPFA), 2009.

Many different types of institution make up the cultural sector, and within this diverse universe, the “Numeric” study has attempted to establish a framework where the progress towards digitising the cultural heritage of Europe can be measured in statistical terms. This involved development and testing of the framework and the associated...

rapport openen | meer

Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken

Voorpagina van de publicatie
Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken. Vlaamse Erfgoedbibliotheek vzw, 2010.

Bibliotheekerfgoed wordt bewaard door diverse instellingen en organisaties verspreid over heel Vlaanderen en Brussel. Heel wat van deze soms rijke collecties zijn echter onbekend bij het grote publiek. De Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken probeert dit erfgoed zo volledig mogelijk in kaart te brengen. Hij functioneert als een wegwijzer voor de...

database/repository openen | meer

NUMERIC: Statistieken over digitalisering van culturele materialen in Europa. Onderzoeksresultaten voor Vlaanderen

Voorpagina van de publicatie

Het NUMERIC onderzoek is een initiatief van de Europese Commissie DG Information Society and Media en liep van mei 2007 tot mei 2009. Het onderzoek had tot doel een meetmethode te ontwikkelen om de voortgang en de kost van digitalisering in Europa op een eenvormige wijze te meten. Deze methode werd uitgetest en geïmplementeerd in een survey in 26...

rapport openen | meer

Inhoudelijk toegankelijk maken van hybride bibliotheekcollecties. Een verkennend onderzoek naar huidige opvattingen, recente ontwikkelingen en toekomstverwachtingen

Voorpagina van de publicatie

Bij de Koninklijke Bibliotheek, de Nederlandse nationale bibliotheek, is een project gestart onder de titel ‘Toekomst van de onderwerpsontsluiting’. Als voorbereiding op dit project en op het uiteindelijke besluitvormingsproces over de onderwerpsontsluiting, is een verkennend onderzoek uitgevoerd. Op grond daarvan wordt in dit rapport een...

rapport openen | meer

E-readers in de bibliotheek

Voorpagina van de publicatie
Bastijns, Paul, and Ilse Depré. "E-readers in de bibliotheek." META. Tijdschrift voor bibliotheek en archief 1 (2011): 30.

Hoewel digitaal lezen nog lang niet alledaags is, hebben de iPad en diverse kranten- en boekentoepassingen de laatste maanden het elektronisch lezen sterk in de kijker gezet. De verkoopcijfers van e-readers schieten dan ook de hoogte in als we de traditionele eindejaarspersberichten van Amazon mogen geloven. Hoog tijd voor een stand van zaken:...

tijdschriftartikel openen | meer

Een nooit eindigend verhaal. Naar nieuwe bibliotheek- en archiefsoftware voor Antwerpse stedelijke erfgoedinstellingen

Voorpagina van de publicatie
Rogiest, Peter. "Een nooit eindigend verhaal. Naar nieuwe bibliotheek- en archiefsoftware voor Antwerpse stedelijke erfgoedinstellingen." META. Tijdschrift voor bibliotheek en archief 1 (2011): 8-12.

In de periode 2008-2010 heeft een aanzienlijk deel van de museale archieven en bibliotheken van de Stad Antwerpen — in samenwerking met ICT-partner Digipolis Antwerpen en de Openbare Bibliotheek Antwerpen (OBA) — het traject doorlopen om nieuwe bibliotheek- en archiefsoftware te kunnen aanschaffen via bestek en gunning. De bottomline van de...

tijdschriftartikel openen | meer

Stop de persen! De geschiedenis van de krant

Voorpagina van de publicatie
van Lente, Dick. Stop de persen! De geschiedenis van de krant, Edited by Herwig Kempenaers. Historische Drukkerij Turnhout, 2011.

Een niet onbelangrijk deel van het drukwerk dat dagelijks van de persen rolt zijn kranten. Maar hoe zijn deze eigenlijk ontstaan? Waarom moest men tot diep in de negentiende eeuw hierop belastingen betalen? En is het zo dat de opeenvolgende innovaties van de drukpers in de negentiende eeuw er voor zorgden dat de krant bereikbaar werd voor de...

boek openen | meer

Expertise in digitalisering. Met vallen en opstaan

Voorpagina van de publicatie
Van Nieuwerburgh, Inge. "Expertise in digitalisering. Met vallen en opstaan." FARO. Tijdschrift over cultureel erfgoed 2 (2009): 46-49.

Een overzicht van de opgebouwde expertise van de Universiteitsbibliotheek Gent inzake digitalisering en aanbieden van gedigitaliseerde content. Al enkele jaren zien we de belangstelling voor het verleden in beeld en geluid steeds toenemen. Men heeft interesse voor foto’s, postkaarten, films en andere opnamen van de tijd van toen. Veel van deze...

tijdschriftartikel openen | meer

Google Books (UGent)

Voorpagina van de publicatie
Google Books (UGent). Universiteitsbibliotheek Gent, s.a.

De Universiteitsbibliotheek Gent biedt via haar catalogus meer dan 55.000 boeken aan die werden gedigitaliseerd in samenwerking met Google.

database/repository openen | meer

Historische collecties [Universiteit Antwerpen]

Voorpagina van de publicatie

De Universiteitsbibliotheek Antwerpen biedt via haar catalogus ruim 200 oude drukken aan die integraal werden gedigitaliseerd voor onderwijsdoeleinden.

database/repository openen | meer

Belgica typographica 1541-1600. Catalogus librorum impressorum ab anno MDXLI ad annum MDC in regionibus quae nunc Regni Belgarum partes sunt

Voorpagina van de publicatie
Cockx-Indestege, Elly, Geneviève Glorieux, and Bart Op De Beeck. Belgica typographica 1541-1600. Catalogus librorum impressorum ab anno MDXLI ad annum MDC in regionibus quae nunc Regni Belgarum partes sunt In Collection du Centre national de l'archéologie et de l'histoire du livre. Vol. 2. Nieuwkoop: De Graaf, 1994.

Een short-title catalogue van in totaal 9.755 Belgische edities uit de periode 1541-1600 bewaard in de Koninklijke Bibliotheek van België en 93 andere Belgische bibliotheken. Bevat veel kruisreferenties, drietalige inleidingen (Nederlands, Frans en Engels) en uitgebreide indexen in het laatste deel.

meer

De beschadiging van boeken, archivalia en documenten

Voorpagina van de publicatie
Wouters, Jan, and Ludwina Danhieux. "De beschadiging van boeken, archivalia en documenten." In Rijkdom bedreigd, 37-45. Brussel: Gemeentekrediet, 1990.

De beschadigingen aan boeken, archivalia en documenten kunnen van zeer verscheiden aard zijn. De verschijningsvorm van een beschadiging is voor een gegeven oorzaak dikwijls verschillend in elk besproken materiaal, en bovendien kunnen aan elk beschadigingsfenomeen meerdere in dezelfde richting werkende invloeden ten grondslag liggen. Dit artikel...

meer

Een charter voor het boek: mens versus boek bij conservering en restauratie

Voorpagina van de publicatie
Wouters, Jan. "Een charter voor het boek: mens versus boek bij conservering en restauratie." In Rijkdom bedreigd, 27-35. Brussel: Gemeentekrediet, 1990.

De vaak complexe problematiek van de conservering en restauratie van een boek zou in ideale omstandig heden door drie specialisten moeten worden overlegd: een boekhistoricus, een restaurateur en een chemicus. Ieder boek uit de pre-machinale tijd is immers aIs materieel voorwerp uniek en een bron van informatie, in zijn geheel en in zijn delen, en...

meer

De opbouw van de verschillende grondstoffen

Voorpagina van de publicatie
Wouters, Jan. "De opbouw van de verschillende grondstoffen." In Rijkdom bedreigd, 15-26. Brussel: Gemeentekrediet, 1990.

Boeken en archivalia zijn essentieel opgebouwd uit papier, leder of perkament. Textiele materialen, zoals zijde, komen veel minder voor, maar kunnen toch belangrijke problemen stellen bij conserverende behandelingen. Wat hun biologische afkomst, hun chemische samenstelling en hun manuele of industriële bereidingswijze betreft zijn deze...

meer

De sector volkscultuur als documentair erfgoedbeheerder

Walterus, Jeroen. "De sector volkscultuur als documentair erfgoedbeheerder." In Erfgoedverenigingen en volkscultuur ontcijferd. Inzichten over historische en 'volkscultuur'-verenigingen als onderdeel van het Vlaamse erfgoedlandschap, 93-119. Brussel: Vlaams Centrum voor Volkscultuur, 2003.

De sector volkscultuur is een sector van erfgoedverzorgers: de duizenden vrijwilligers verzamelen, ontsluiten en bewaren zowel documenten (documentair erfgoed), als museale objecten (roerend erfgoed) als beeld- en geluidsmateriaal over allerlei aspecten van het alledaagse of minder alledaagse leven (feestmomenten, scharniermomenten in het...

hoofdstuk boek openen | meer

De bedreiging van onze archief- en bibliotheekrijkdom, een realiteit!

Voorpagina van de publicatie
de Herdt, René. "De bedreiging van onze archief- en bibliotheekrijkdom, een realiteit!", 232. Brussel: Gemeentekrediet, 1990.

De toekomst van het cultureel erfgoed dat zich bevindt in boeken, registers, op perkament of papier, soms op zijde, is ernstig bedreigd. Over middelen om dit veilig te stellen beschikt men niet. Publiek en overheid zijn niet op de hoogte van de ernstige bedreiging, of verschuilen zich achter dooddoeners. Dit onbegrip kan te lijf gegaan worden door...

meer

Zorgen voor Later? Argumenten voor de Wetenschappelijke Bestudering van de Vlaamse Muzikale en Literaire Archieven, Bibliotheken en Bewaarplaatsen

Voorpagina van de publicatie

Dit rapport onderstreept het belang van de wetenschappelijke bestudering van literaire en muzikale archieven en schetst een stand van zaken d.m.v een analytische studie van archieven, bibliotheken en bewaarplaatsen van literaire en muzikale archivalia, en een studie van de huidige inventarisatie, bestudering en valorisatie van het literaire en...

rapport openen | meer

Van Stadsbibliotheek Antwerpen naar Vlaamse Erfgoedbibliotheek... Eindrapport

Voorpagina van de publicatie

In het jaar 2000 stelde het Antwerpse Stadsbestuur in het bestuursakkoord dat er voor zijn stedelijke wetenschappelijke en onderzoeksinstellingen verduidelijking en rationalisering moest worden nagestreefd. Zo ook voor de Stadsbibliotheek met als belangrijke randvoorwaarden een betere ontsluiting en een bredere publieke toegankelijkheid. Externe...

meer

Gids van theologische bibliotheken in Nederland en Vlaanderen

Voorpagina van de publicatie
Gids van theologische bibliotheken in Nederland en Vlaanderen. Voorburg: Protestantse Stichting tot Bevordering van het Bibliotheekwezen en de Lectuurvoorlichting in Nederland, 1983.

meer

Google News Archive

Voorpagina van de publicatie

Het Google News Archive biedt een zoekingang op een groot aantal historische archieven van belangrijke kranten en tijdschriften. In het Google News Archive zijn zowel individuele krantenarchieven zoals dat van de New York Times als brede collecties zoals newspaperarchive.com en ProQuest Archiver opgenomen. Tenslotte zijn de kranten die door Google...

website openen | meer

Repertoire des fonds de livres anciens en Belgique = Repertorium van het oude boekenbezit in België

Voorpagina van de publicatie
Daems, Inge, and Carine Van Tuycom. Repertoire des fonds de livres anciens en Belgique = Repertorium van het oude boekenbezit in België In Éditions universitaires de Mons: répertoires. Vol. 1. Mons: Université de Mons & Archief- en Documentatiecentrum van de provincie Limburg, 1989.

Van Aalst tot Zottegem blijken er ongeveer 432 instellingen in België te zijn met oude boeken. Het aantal collecties is wat minder dan de doorgenummerde 432 omdat tweetalige instellingen dubbel opgenomen zijn onder respectievelijk Brussel en Bruxelles. De beschrijvingen bestaan uit naam, adres en telefoonnummer, gegevens over openingstijden,...

meer

From Interoperability to Harmonization in Metadata. Standardization Designing an Evolvable Framework for Metadata Harmonization

Voorpagina van de publicatie
Nilsson, Mikael. From Interoperability to Harmonization in Metadata. Standardization Designing an Evolvable Framework for Metadata Harmonization. Stockholm: KTH School of Computer Science and Communication, 2010.

Metadata is an increasingly central tool in the current web environment, enabling large-scale, distributed management of resources. Recent years has seen a growth in interaction between previously relatively isolated metadata communities, driven by a need for cross-domain collaboration and exchange. However, metadata standards have not been able...

thesis openen | meer

Flandrica.be. De virtuele Vlaamse erfgoedbibliotheek [Europeana 2011-01-19]

Voorpagina van de publicatie
Coppoolse, David. "Flandrica.be. De virtuele Vlaamse erfgoedbibliotheek [Europeana 2011-01-19]." In Europa en de digitale ontsluiting van cultureel erfgoed. Brussel: Vlaamse Erfgoedbibliotheek, 2011.

Onderwerpen: - Vlaamse Erfgoedbibliotheek --- Netwerk van erfgoedbibliotheken - Flandrica.be --- Projectdoelen --- Organisatie --- Enkele uitdagingen

meer

ODLIS. Online Dictionary for Library and Information Science

Voorpagina van de publicatie
Reitz, Joan M. ODLIS. Online Dictionary for Library and Information Science. Santa Barbara: Libraries Unlimited, 2004.

The most coprehensive and reliable English-language resource for terminology used in all types of libraries. Includes terms from publishing, printing, literature, and computer science relevant to both library professionals and laypersons. What began in 1994 as a five-page handout, the Dictionary of Library and Information Science soon was...

website openen | meer

Klimaatwerk. Richtlijnen voor het museale binnenklimaat

Voorpagina van de publicatie
Ankersmit, Bart. Klimaatwerk. Richtlijnen voor het museale binnenklimaat. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2009.

Collectie- en monumentenbeheerders, installateurs, inspecteurs, adviseurs, architecten en andere betrokkenen krijgen met dergelijke vragen te maken zodra er collecties gehuisvest worden in een (bestaand) gebouw. Soms blijkt dat wensen en mogelijkheden op gespannen voet met elkaar staan. Dan kan het moeilijk zijn keuzes te maken en om dat ook nog...

meer

Meten van het binnenklimaat. Waarom, waar?

Voorpagina van de publicatie
Ankersmit, Bart, Agnes Brokerhof, and Wolter Kragt. Meten van het binnenklimaat. Waarom, waar?. Amsterdam: Instituut Collectie Nederland, 2010.

Deze informatiebrochure is ontwikkeld voor collectiebeheerders van erfgoedinstellingen die verantwoordelijk zijn voor of interesse hebben in het binnenklimaat. De inhoud van de brochure is tot stand gekomen door een samenwerking binnen het Klimaatnetwerk van Instituut Collectie Nederland (ICN), de Erfgoedinspectie (EGI), het Landelijk Contact van...

brochure openen | meer

Hoe beoordeel ik een restauratieofferte?

Voorpagina van de publicatie
Smets, Leon, and Griet Kockelkoren. Hoe beoordeel ik een restauratieofferte?. Brussel: FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw, 2009.

Talrijke besturen, instellingen, verenigingen of privé-personen zijn belast met het beheer van ons roerend cultureel erfgoed. Zij moeten ervoor instaan dat de ideale bewaaromstandigheden voor de objecten worden gecreëerd en instandgehouden zodat verval zoveel mogelijk wordt tegengegaan. Ook de bewaringstoestand van de voorwerpen moet regelmatig...

brochure openen | meer

Turning the Page. The Future of eBooks

Voorpagina van de publicatie
Turning the Page. The Future of eBooks. PricewaterhouseCoopers Technology, Media & Telecommunications, 2010.

Rapport over trends en ontwikkelingen op het gebied van e-boeken in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Duitsland. This study examines trends and developments in the eBooks and eReaders market in the United States, United Kingdom, the Netherlands, and Germany, and discusses major challenges and key questions for the...

rapport openen | meer

Europeana Strategic Plan 2011-2015

Voorpagina van de publicatie

In this strategic plan Europeana outlines its approach to these challenges and to creating value for the stakeholders and users. Over the next five years, Europeana will focus on four strategic tracks: 1. aggregate content to build the open trusted source of European heritage 2. facilitate knowledge transfer, innovation and advocacy in the...

rapport openen | meer

Roadmap naar kwaliteitsverbetering van digitaliseringsprojecten

Voorpagina van de publicatie
Verstappen, Henk. Roadmap naar kwaliteitsverbetering van digitaliseringsprojecten. Antwerpen/Brussel: [Project Cultureel ErfgoedStandaarden Toolbox], 2010.

Brochure over het stand van zaken en de toekomst van het CEST-project.

brochure openen | meer

Cultureel ErfgoedStandaarden Toolbox

Voorpagina van de publicatie
Cultureel ErfgoedStandaarden Toolbox. [Antwerpen/Brussel], 2010.

CEST (Cultureel ErfgoedStandaarden Toolbox) heeft tot doel de Vlaamse erfgoedinstellingen wegwijs te maken in het gebruik van standaarden bij het creëren, beheren en toegankelijk maken van digitale collecties.

website openen | meer

Onderzoek erfgoedstandaarden eindrapport

Voorpagina van de publicatie
Onderzoek erfgoedstandaarden eindrapport. Antwerpen/Brussel: [Project Cultureel ErfgoedStandaarden Toolbox], 2011.

Eind september 2010 werden de eindresultaten van het project CEST opgeleverd: de publicatie van een aantal richtlijnen voor het digitaliseren en digitaal beschrijven van erfgoedcollecties (musea, bibliotheken, archieven, documentaire collecties en audiovisueel erfgoed). Dit eindresultaat wordt verspreid in de vorm van een wiki: een platform voor...

rapport openen | meer

The New Renaissance. Report of the 'Comité des Sages'. Reflection group on bringing Europe's cultural heritage online

Voorpagina van de publicatie

Verslag van de Reflection Group ('Comité des Sages') voor digitalisering, aangesteld door de Europese Commissie om te bekijken hoe digitalisering, online toegang en preservering van culturele werken in Europa het best kan worden versneld. Het onderzoek omvatte onder meer een volksraadpleging, een publieke hoorzitting, een technische audit van...

rapport openen | meer

Digital Library Futures: User perspectives and institutional strategies

Voorpagina van de publicatie
Digital Library Futures: User perspectives and institutional strategies In IFLA Publications Series, Edited by Ingeborg Verheul, Anna Maria Tammaro and Steve Witt. Vol. 146., 2010.

Initiatives at a cross-cultural level, where libraries, museums and archives work together in creating digital libraries, and making their cultural heritage collections available online, are emerging. Leading academic researchers from the cultural heritage and the publishers sectors approach this issue: digital library user experience: a focus on...

meer

Early Printed Books as Material Objects. Proceedings of the conference organized by the IFLA Rare Books and Manuscripts Section Munich, 19-21 August 2009

Voorpagina van de publicatie

The papers collected in this volume discuss descriptive methods and present conclusions relevant for the history of the book production and reception. Books printed in Europe in the 15th and 16th century still had much in common with manuscripts. They are not mere textual sources, but also material objects whose physical make-up and individual...

meer

Bookbindings

Voorpagina van de publicatie
Pearson, David, John Mumford, and Alison Walker. Bookbindings. Preservation Advisory Centre, 2010.

Developing expertise in recognising and dating bindings is largely a matter of experience, of looking and handling, and many people with responsibility for historic book collections will readily admit that bindings is an area in which they feel they would like to have more detailed knowledge. The key message is that all bindings, however...

boek openen | meer

Het E-depot als avontuur

Voorpagina van de publicatie
Het E-depot als avontuur In Archiefschoolschrift, Edited by Peter Horsman and René Spork. Vol. 2. Den Haag: Stichting Archiefpublicaties, 2010.

Het E-depot als avontuur bevat de neerslag van een ongewis avontuur, een verhaal van vallen, opstaan en weer doorgaan. De openingszin had kunnen luiden: er was eens... geen E-depot. Digitale informatie duurzaam bewaren, dat is de uitdaging waar erfgoedinstellingen, bibliotheken en archieven in bijzonder, voor staan. Steeds meer informatie, die het...

meer

Abraham. Catalogus van Belgische kranten in bibliotheken en erfgoedinstellingen in Vlaanderen en Brussel

Voorpagina van de publicatie

Abraham is een online databank van Belgische kranten bewaard in Vlaamse bibliotheken en andere erfgoedinstellingen. De krantendatabank is genoemd naar de Antwerpse uitgever Abraham Verhoeven (1575-1652). Die gaf in 1605 een van de allereerste kranten ter wereld uit en is een pionier van de dagbladpers. De krantendatabank werd gerealiseerd in...

database/repository openen | meer

Taking Our Pulse: The OCLC Research Survey of Special Collections and Archives

Dooley, Jackie M., and Katherine Luce. Taking Our Pulse: The OCLC Research Survey of Special Collections and Archives. Dublin, Ohio: OCLC, 2010.

Onderzoeksrapport over het beheer van speciale (erfgoed)collecties in 275 wetenschappelijke erfgoedbibliotheken in de Verenigde Staten en Canada. Opzet was om data te verzamelen om beleidskeuzes te ondersteunen. De survey is een update van een gelijkaardige studie die de Association of Research Libraries in 1998 liet uitvoeren en die de...

rapport openen | meer

Digitaal erfgoed voor het onderwijs

Voorpagina van de publicatie
Niekel, Sabine. Digitaal erfgoed voor het onderwijs In Reinwardt Academie. Vol. Bachelor. Purmerend: Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, 2010.

De afgelopen jaren zijn erfgoedinstellingen druk bezig geweest met het digitaliseren van hun collectie. Het object als informatiedrager stond centraal. Met de verschuiving van de focus op het fysieke object naar de focus op de informatie achter het object hebben contextualisering en vraaggericht werken gaandeweg een grotere rol gekregen. Er...

thesis openen | meer

La petite presse ouvrière lyonnaise, 1831-1835

Voorpagina van de publicatie

'La petite presse ouvrière lyonnaise' is een project van de École normale supérieure de Lyon, in samenwerking met de Bibliothèque municipale de Lyon, de Musées Gadagne (Lyon) en de University of Chicago. Het digitaliseerde lokale kranten voor de studie van de arbeidersklasse in het Lyon van de eerste jaren na de Julirevolutie van 1830. De...

website openen | meer

Een kans gemist om te zwijgen. De Antwerpse pers in 1886

van Maanen, Aad. Een kans gemist om te zwijgen. De Antwerpse pers in 1886. Antwerpen: Internationaal Perscentrum Vlaanderen, 2011.

125 jaar geleden werd in 1885-1886 op initiatief van de Antwerpse journalist Arthur Goemaere de Bond der Belgische Drukpers opgericht. Al snel kwam er ook een Antwerpse afdeling. Aad van Maanen, oud-bestuurslid van de Antwerpse afdeling, heeft de Antwerpse pers uit die tijd onderzocht. Hij beschrijft hoe de Antwerpse kranten en weekbladen er in...

meer

Honderd boeken uit 1621 in de Short Title Catalogus Vlaanderen

Van Impe, Steven. "Honderd boeken uit 1621 in de Short Title Catalogus Vlaanderen." Handelingen van de Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis LX (2006) (2006): 151-180.

De Short Title Catalogus Vlaanderen (STCV) is een online databank van alle boeken die in de zeventiende eeuw in Vlaanderen gedrukt zijn. Hoewel volledigheid nog lang niet in zicht is, bevat de databank na zes jaar beschrijvingsarbeid al meer dan 6500 verschillende edities. Door dat grote aantal kan de STCV nu reeds dienen als instrument voor...

meer